Добавете ценово известие

увеличаване на инфлацията