Срок за обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни.
Добавете ценово известие

В Аризона златото и среброто отново са пари

Публикувано от Георги Вулджев в категория Анализи, На фокус на 26.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4251,87 BGN/oz
  
- 24,25 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
49,92 BGN/oz
  
+ 0,02 BGN

Преди няколко дни стана ясно, че губернаторът на щата Аризона в САЩ е приел законодателна реформа, която премахва начисляването на данък капиталова печалба (capital gains tax) върху златото и среброто. Това е изключително важна реформа с потенциално грандиозни импликации за бъдещето на двата скъпоценни метала не просто като инвестиция, но и като пари.

Ефектите от облагането на златото и среброто с данък капиталова печалба

Една от основните причини монетите от злато и сребро да не циркулират като пари е именно факта, че (поне досега) се облагат с данък капиталова печалба. Какъв е този данък? Най-просто казано, това е данък, който трябва да се начислява когато даден актив бъде продаден за цена по-висока от тази за която е бил закупен.

Ако например държите акции в дадена компания, изчакате една година преди тяхната стойност да се покачи двойно и след това продадете тези акции, разликата между цената на която сте купили тези акции и цената при която ги продавате се нарича “капиталова печалба” (capital gain) и тя почти навсякъде се облага с данък. Златото и среброто също се облагат с такъв данък по този начин… поне досега.

Както сигурно вече се досещате, фактът че златото и среброто се облагат с такъв данък означава, че дори да искате да се разплатите с тях в магазин, или в ресторант, и отсрещната страна също иска, за вас е неизгодно да го направите, защото при всяка такава размяна трябва да плащате този данък. Този данък се начислява и когато закупувате злато и сребро и трябва да бъде изплатен от съответния продавач. Това обаче е данък, който не се начислява върху търговията с държавни валути.

Наличието на такъв данък води до това, че е много по-добре да съхраняваме златните и сребърни монети, които имаме в дългосрочен план, отколкото да ги използваме за разменно средство (т.е. като пари). Това е така, защото както знаем, тяхната цена постоянно се мени, с възходяща дългосрочна тенденция, поради печатането на пари от централните банки и загубата на покупателна способност на валутите (ценова инфлация), до която води тя.

Поради наличието на такава инфлация твърде често ще ни се налага да плащаме данък капиталова печалба, ако се опитваме да пазаруваме със злато и сребро. Този данък представлява абсолютна загуба на финансова стойност за нас, затова е най-добре да го избягваме, което означава и да избягваме да пазаруваме със злато и сребро. Поради тези фактори, златото и среброто се използват много повече като инвестиционен актив, отколкото като средство за размяна (пари).

Колекция от инвестиционно злато - златни монети, включително Американси орел, Кругерранд, австрийски дукат, френски франк и златно кюлче Valcambi.
Колекция от инвестиционно злато – златни монети, включително Американси орел, Кругерранд, австрийски дукат, френски франк и златно кюлче Valcambi

Ефектите от елиминирането на това облагане

Именно в този контекст решението на щата Аризона е невероятен прецедент, който може да има много сериозни последици за бъдещето на златото и среброто. След като вече не ги облага с данък капиталова печалба това означава, че тези два метала на практика имат същия статут (от гледна точка на данъчното законодателство) като официалната валута на САЩ – долара. Ако други щати, а в по-дългосрочен план и държави последват стъпките на Аризона и спрат да облагат златото и среброто с данък капиталова печалба, това би имало сериозни последствия за статута на тези метали като инвестиция.

Първо, търсенето за злато и сребро би нараснало, поради нарастване в разменната им стойност. Както вече стана ясно, ако не се облагат с данък капиталова печалба златото и среброто на практика ще могат да се употребяват като пари, точно както монетите и банкнотите деноминирани в държавни валути. Липса на такъв данък върху тях означава, че разходите за тяхната употреба като пари са по-ниски и съответно е по-изгодно да бъдат използвани като такива.

Това по-високо търсене за злато и сребро логично ще доведе и до нарастване в тяхната цена. А както се досещате, нарастване в цената на златото и среброто означава по-висока възвръщаемост за тези, които са инвестирали свои спестявания в тези метали. Поради този факт, данъчната реформа в щата Аризона определено е положителна новина за всички инвеститори в злато и сребро. Като такива можем само да се надяваме и други щати и държави да последват този пример!

Освен по-високо търсене и повишение в цената, aко и други държави по света премахнат облагането на злато и сребро с данък капиталова печалба, един ден монети от злато и сребро може отново да започнат да циркулират като пари наравно с банкнотите на държавни валути. При всички положения, премахването на данък капиталова печалба върху златото и среброто означава, че тези метали поне ще получат възможността да се съревновават с фиат парите на държавата. Не случайно централните банки по цял свят държат са едни от най-големите потребители на злато и съхраняват в своите трезори огромни количества златни резерви – те са най-добре запознати с факта, че златото е основна конкуренция на фиат валутите, които те емитират.

Това как държавните институции по света третират златото и среброто оказва огромно влияние върху неговата инвестиционна стойност. Подобни данъчни реформи и инициативи могат да направят златото и среброто повече или по-малко атрактивна инвестиция. В този конкретен случай, решението на щата Аризона е категоричен позитив за всеки инвеститор в злато и сребро.

Източници:
Forbes  / rt.com / usnews.com

 

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още