Добавете ценово известие

Добивът на злато по света

Публикувано от Tavex в категория Анализи, На фокус на 27.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
3538 BGN/oz
  
+ 15 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
43 BGN/oz
  
+ 0 BGN
Карта, представяща света от злато в статия за добива на злато глобално през 2015 г.

Добивът на злато е глобална индустрия с дейност на всеки един континент, с изключение на Антарктида. Златните мини се различават основно по своите мащаби и капацитет. По-голямото количество от наличното в днешно време злато е било добито в десетилетията след Втората световна война. Основната част от златото в миналото е добивана в ЮАР – близо 2/3 от световния годишен добив на злато или около 1000 тона. В последните десетилетия обаче възникват все повече големи центрове за добив на злато в различни държави. Това е и основна причина индустрията да се превърне в по-малко географски зависима и като следствие от това – по-стабилна.

В последното десетилетие годишния добив на злато е приблизително 2 800 тона. Числото е относително постоянно поради факта, че, както вече знаете, процесът по стартиране на проект за добив на злато е изключително дълъг. Също така въпреки технологичното развитие през последните десетилетия, в самия процес по добив на злато все още няма технологии, които да се въведат, за да могат да улеснят и подобрят ефективността при работата в една мина.

Предполагам , че вече сте прочели повече за вълнуващия процес по добиване на злато в статията „Пътят на златото”, публикувана в „Залтен Вестник“. Колкото и вълнуващ да е процесът, той е изключително сложен, дълъг и тежък за тези, които го изпълняват. Нека сега да ви дам малко повече информация за това кои държави добиват злато и представляват основен и ключов фактор в индустрията

Лидерите по континенти и държави в добива на злато

Да видим в детайли как се представя всеки един регион на света по добив на злато през 2015 г.

Азия

Започваме с Азия, тъй като това е континентът, който е лидер в добива на злато. Близо 1 130 тона злато са добити годишно – двойно повече от следващия в класацията континент. Статистиката не е случайна. Държавите от източния континент изпитват много по-дълбока почит към златото, отколкото тези на запад. Това може да бъде видяно в Индия, където златото присъства като неизменна част от ритуала на всяка една сватба. Освен това и управляващите в тези държави ясно разбират функцията на златото като стожер на стабилността за една финансова система. Затова постоянно се стремят да увеличават своите златни резерви. Най-ярък пример за това е Китай, който през последните години освен високия ръст в икономиката, бележи и наистина огромен ръст  при своите златни резерви.

Графиика, показваща запасите от злато на Китай между 2000 и 2016 г.

Така изглежда графиката за златните резерви на Китай през последните 15 години. А това, което виждаме на нея, е повече от 3 пъти увеличение на златните резерви през този период. За сравнение: една държава като САЩ, която се води лидер по златни резерви в световен мащаб, макар и да притежава по-големи златни запаси от Китай, за същия период от време поддържа тяхното количество абсолютно стабилно, дори има и лек спад.

Ако трябва да гледаме моментните цифри за добив на злато обаче, ясно можем да видим, че Китай е абсолютния лидер в тази статистика с близо 460 тона добити годишно.

Африка

На второ място в класацията се нарежда Африка с 585 тона добито злато на година. Лидер в добива на злато там е ЮАР с близо 170 тона добити годишно. Интересен факт за добива на злато в Африка е, че цифрата се формира от множество сравнително малки дялове на отделните държави. Африка е континент с множество залежи на злато, които не са концентрирани на едно място, и затова всички държави дават своя принос за поставянето й на второто място в класацията. Тук трябва да споменем, че статистиката ни дава официалните данни. За тенденцията в Африка да възникват все повече незаконни златни мини, които не се отчитат от официалната статистика, можете да прочетете в статията „Какао или злато”. Затова и можем да предположим, че тук цифрата може би в действителност е значително по-висока.

Южна и Централна Америка

Регионът на Южна и Централна Америка се нарежда на трето място по добив на злато- по официални данни около 530 тона годишно. Лидер тук е Перу със 170 тона годишно, но подобно на Африка и тук златните залежи са разпръснати из целия континент и затова всяка една държава дава своя принос към статистиката. Регионът също така напомня за Африка и в още едно отношение – в последните години и тук се наблюдава тенденция за създаване на множество незаконни мини за добив на злато.

Графика на добива на злато във всяка държава през 2015 г.

За разлика от Африка, където тази дейност се осъществява по-скоро от какаовите производители, в Южна Америка с подобно начинание се захващат наркобароните. Поради сериозния скок в цената на златото през последното десетилетие, последните забелязват една нова възможност да увеличат своето състояние.

Добив на злато в Северна Америка

На този континент добивът на злато се формира от три държави – САЩ, Канада и Мексико. Лидер, разбира се, е САЩ с 216 тона годишно. Благодарение на сериозния добив и в другите две държави, континентът успява да достигне годишен добив на злато от близо 500 тона. В Северна Америка съществуват много по-строги регулации, затова тук можем да се доверим до голяма степен на официалната статистика.

Австралия и Океания

На предпоследно място се нарежда Австралия и Океания с близо 340 тона злато годишно. И макар и да заема едно от последните места,  трябва да кажем, че в сравнение с континентите, които се нареждат пред този регион, територията на Австралия и Океания е значително по-малка. Имайки това предвид, 340 тона годишно не са никак малка цифра. Лидер е Австралия с 276 тона годишно.

Европа

Нашият континент се нарежда на последно място с изключително нисък добив на злато- по-малко от 20 тона годишно. В сравнение с другите континенти, Европа е значително по-бедна на златни залежи. В допълнение към това, за развитите държави, намиращи се на континента, дейността по добив на злато не е приоритет. Двете държави-лидери са Финладия и Швеция с приблизително еднакъв дял.

В крайна сметка, развитите държави не са непременно тези, които добиват най-много злато, а тези, които съхраняват най-голямо количество златни резерви. Истината е, че за златните запаси на отделните държави съществува официална статистика, но в последните години все повече хора започват да изпитват съмнения в тези числа. Дали САЩ на практика съхранява такова количество злато, колкото твърдят официалните данни? Дали Китай не увеличава златните си резерви с по-големи темпове, отколкото показват официалните данни? Отговорите на тези въпроси все още не са съвсем ясни. А причината за това е една – златните резерви са един от основните показатели за мощта и финансовата независимост на една държава.

Цветомир Николов

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още