Добавете ценово известие

Добивът на злато по света

Публикувано от Tavex в категория На фокус на 27.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
3547 BGN/oz
  
+ 26 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
41 BGN/oz
  
+ 1 BGN

Добивът на злато е глобална индустрия с дейност на всеки един континент, с изключение на Антарктида. Златните мини се различават основно по своите мащаби и капацитет. По-голямото количество от наличното в днешно време злато е било добито в десетилетията след Втората световна война. Основната част от златото в миналото е добивана в ЮАР – близо 2/3 от световния годишен добив на злато или около 1000 тона. В последните десетилетия обаче възникват все повече големи центрове за добив на злато в различни държави. Това е и основна причина индустрията да се превърне в по-малко географски зависима и като следствие от това – по-стабилна.

В последното десетилетие годишния добив на злато е приблизително 2 800 тона. Числото е относително постоянно поради факта, че, както вече знаете, процесът по стартиране на проект за добив на злато е изключително дълъг. Също така въпреки технологичното развитие през последните десетилетия, в самия процес по добив на злато все още няма технологии, които да се въведат, за да могат да улеснят и подобрят ефективността при работата в една мина.

Предполагам , че вече сте прочели повече за вълнуващия процес по добиване на злато в статията „Пътят на златото”, публикувана в „Залтен Вестник“. Колкото и вълнуващ да е процесът, той е изключително сложен, дълъг и тежък за тези, които го изпълняват. Нека сега да ви дам малко повече информация за това кои държави добиват злато и представляват основен и ключов фактор в индустрията

Лидерите по континенти и държави в добива на злато.

Азия

Започваме с Азия, тъй като това е континентът, който е лидер в добива на злато. Близо 1 130 тона злато са добити годишно – двойно повече от следващия в класацията континент. Статистиката не е случайна. Държавите от източния континент изпитват много по-дълбока почит към златото, отколкото тези на запад. Това може да бъде видяно в Индия, където златото присъства като неизменна част от ритуала на всяка една сватба. Освен това и управляващите в тези държави ясно разбират функцията на златото като стожер на стабилността за една финансова система. Затова постоянно се стремят да увеличават своите златни резерви. Най-ярък пример за това е Китай, който през последните години освен високия ръст в икономиката, бележи и наистина огромен ръст  при своите златни резерви.

Така изглежда графиката за златните резерви на Китай през последните 15 години. А това, което виждаме на нея, е повече от 3 пъти увеличение на златните резерви през този период. За сравнение: една държава като САЩ, която се води лидер по златни резерви в световен мащаб, макар и да притежава по-големи златни запаси от Китай, за същия период от време поддържа тяхното количество абсолютно стабилно, дори има и лек спад.

Ако трябва да гледаме моментните цифри за добив на злато обаче, ясно можем да видим, че Китай е абсолютния лидер в тази статистика с близо 460 тона добити годишно.

Африка

На второ място в класацията се нарежда Африка с 585 тона добито злато на година. Лидер в добива на злато там е ЮАР с близо 170 тона добити годишно. Интересен факт за добива на злато в Африка е, че цифрата се формира от множество сравнително малки дялове на отделните държави. Африка е континент с множество залежи на злато, които не са концентрирани на едно място, и затова всички държави дават своя принос за поставянето й на второто място в класацията. Тук трябва да споменем, че статистиката ни дава официалните данни. За тенденцията в Африка да възникват все повече незаконни златни мини, които не се отчитат от официалната статистика, можете да прочетете в статията „Какао или злато”. Затова и можем да предположим, че тук цифрата може би в действителност е значително по-висока.

Южна и Централна Америка.

Регионът на Южна и Централна Америка се нарежда на трето място по добив на злато- по официални данни около 530 тона годишно. Лидер тук е Перу със 170 тона годишно, но подобно на Африка и тук златните залежи са разпръснати из целия континент и затова всяка една държава дава своя принос към статистиката. Регионът също така напомня за Африка и в още едно отношение – в последните години и тук се наблюдава тенденция за създаване на множество незаконни мини за добив на злато. За разлика от Африка, където тази дейност се осъществява по-скоро от какаовите производители, в Южна Америка с подобно начинание се захващат наркобароните. Поради сериозния скок в цената на златото през последното десетилетие, последните забелязват една нова възможност да увеличат своето състояние.

Северна Америка

На този континент добивът на злато се формира от три държави – САЩ, Канада и Мексико. Лидер, разбира се, е САЩ с 216 тона годишно. Благодарение на сериозния добив и в другите две държави, континентът успява да достигне годишен добив на злато от близо 500 тона. В Северна Америка съществуват много по-строги регулации, затова тук можем да се доверим до голяма степен на официалната статистика.

Австралия и Океания

На предпоследно място се нарежда Австралия и Океания с близо 340 тона злато годишно. И макар и да заема едно от последните места,  трябва да кажем, че в сравнение с континентите, които се нареждат пред този регион, територията на Австралия и Океания е значително по-малка. Имайки това предвид, 340 тона годишно не са никак малка цифра. Лидер е Австралия с 276 тона годишно.

Европа

Нашият континент се нарежда на последно място с изключително нисък добив на злато- по-малко от 20 тона годишно. В сравнение с другите континенти, Европа е значително по-бедна на златни залежи. В допълнение към това, за развитите държави, намиращи се на континента, дейността по добив на злато не е приоритет. Двете държави-лидери са Финладия и Швеция с приблизително еднакъв дял.

В крайна сметка, развитите държави не са непременно тези, които добиват най-много злато, а тези, които съхраняват най-голямо количество златни резерви. Истината е, че за златните запаси на отделните държави съществува официална статистика, но в последните години все повече хора започват да изпитват съмнения в тези числа. Дали САЩ на практика съхранява такова количество злато, колкото твърдят официалните данни? Дали Китай не увеличава златните си резерви с по-големи темпове, отколкото показват официалните данни? Отговорите на тези въпроси все още не са съвсем ясни. А причината за това е една – златните резерви са един от основните показатели за мощта и финансовата независимост на една държава.

Цветомир Николов

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още