Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Добивът на злато по света

Публикувано от Tavex в категория Анализи, На фокус на 27.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4198,99 BGN/oz
  
+ 9,44 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
52,90 BGN/oz
  
+ 0,23 BGN
Карта, представяща света от злато в статия за добива на злато глобално през 2015 г.

Добивът на злато е глобална индустрия с дейност на всеки един континент, с изключение на Антарктида. Златните мини се различават основно по своите мащаби и капацитет. 

По-голямото количество от наличното в днешно време злато е било добито в десетилетията след Втората световна война. Основната част от златото в миналото е добивана в ЮАР – близо 2/3 от световния годишен добив на злато или около 1000 тона. 

В последните десетилетия обаче възникват все повече големи центрове за добив на злато в различни държави, където има тенденция растежът на тази индустрия да се увеличи. 

С други думи, добивът на злато по света се развива с бързи темпове и Южна Африка вече не е този хегемон, който е била преди. Това е и основна причина индустрията да се превърне в по-малко географски зависима и като следствие от това – по-стабилна.

Лидерите по континенти и държави в добива на злато

Да видим в детайли как се представя всеки един регион на света по добив на злато през 2015 г.

Азия

Започваме с Азия, тъй като това е континентът, който е лидер в добива на злато. Близо 1 130 тона злато са добити годишно – двойно повече от следващия в класацията континент. 

Статистиката не е случайна. Държавите от източния континент изпитват много по-дълбока почит към златото, отколкото тези на запад. И съответно, там се работи по-усилено по самия добив на злато

Това може да бъде видяно в Индия, където златото присъства като неизменна част от ритуала на всяка една сватба. Освен това и управляващите в тези държави ясно разбират функцията на златото като стожер на стабилността за една финансова система. 

Затова постоянно се стремят да увеличават своите златни резерви. Най-ярък пример за това е Китай, който през последните години освен високия ръст в икономиката, бележи и наистина огромен ръст  при своите златни резерви.

Графиика, показваща запасите от злато на Китай между 2000 и 2016 г.

Така изглежда графиката за златните резерви на Китай през последните 15 години. А това, което виждаме на нея, е повече от 3 пъти увеличение на златните резерви през този период. 

За сравнение: една държава като САЩ, която се води лидер по златни резерви в световен мащаб, макар и да притежава по-големи златни запаси от Китай, за същия период от време поддържа тяхното количество абсолютно стабилно, дори има и лек спад.

Ако трябва да гледаме моментните цифри за добив на злато обаче, ясно можем да видим, че Китай е абсолютния лидер в тази статистика с близо 460 тона добити годишно.

Африка

На второ място в класацията се нарежда Африка с 585 тона добито злато на година. Лидер в добива на злато там е ЮАР с близо 170 тона добити годишно – видимо тази страна продължава да поддържа традициите си в производството на благородния метал. 

Интересен факт за добива на злато в Африка е, че цифрата се формира от множество сравнително малки дялове на отделните държави. Африка е континент с множество залежи на злато, които не са концентрирани на едно място, и затова всички държави дават своя принос за поставянето й на второто място в класацията. 

Тук трябва да споменем, че статистиката ни дава официалните данни. За тенденцията в Африка да възникват все повече незаконни златни мини, които не се отчитат от официалната статистика, можете да прочетете в статията „Какао или злато”. Затова и можем да предположим, че тук цифрата може би в действителност е значително по-висока.

Южна и Централна Америка

Регионът на Южна и Централна Америка се нарежда на трето място по добив на злато- по официални данни около 530 тона годишно. 

Лидер тук е Перу със 170 тона годишно, но подобно на Африка и тук златните залежи са разпръснати из целия континент и затова всяка една държава дава своя принос към статистиката. 

Регионът също така напомня за Африка и в още едно отношение – в последните години и тук се наблюдава тенденция за създаване на множество незаконни мини за добив на злато.

Графика на добива на злато във всяка държава през 2015 г.

За разлика от Африка, където тази дейност се осъществява по-скоро от какаовите производители, в Южна Америка с подобно начинание се захващат наркобароните. Поради сериозния скок в цената на златото през последното десетилетие, последните забелязват една нова възможност да увеличат своето състояние.

Северна Америка

На този континент добивът на злато се формира от три държави – САЩ, Канада и Мексико. Лидер, разбира се, е САЩ с 216 тона злато годишно. Благодарение на сериозния добив и в другите две държави, континентът успява да достигне годишен добив на злато от близо 500 тона. 

В Северна Америка съществуват много по-строги регулации, затова тук можем да се доверим до голяма степен на официалната статистика.

Австралия и Океания

На предпоследно място се нарежда Австралия и Океания с близо 340 тона злато годишно. И макар и да заема едно от последните места,  трябва да кажем, че в сравнение с континентите, които се нареждат пред този регион, територията на Австралия и Океания е значително по-малка. 

Имайки това предвид, 340 тона годишно не са никак малка цифра. Лидер е Австралия с 276 тона годишно.

Европа

Нашият континент се нарежда на последно място с изключително нисък добив на злато- по-малко от 20 тона годишно. В сравнение с другите континенти, Европа е значително по-бедна на златни залежи. 

В допълнение към това, за развитите държави, намиращи се на континента, дейността по добив на злато не е приоритет. Двете държави-лидери са Финландия и Швеция с приблизително еднакъв дял.

В крайна сметка, развитите държави не са непременно тези, които добиват най-много злато, а тези, които съхраняват най-голямо количество златни резерви. 

Истината е, че за златните запаси на отделните държави съществува официална статистика, но в последните години все повече хора започват да изпитват съмнения в тези числа. 

Дали САЩ на практика съхранява такова количество злато, колкото твърдят официалните данни? Дали Китай не увеличава златните си резерви с по-големи темпове, отколкото показват официалните данни? 

Отговорите на тези въпроси все още не са съвсем ясни. А причината за това е една – златните резерви са един от основните показатели за мощта и финансовата независимост на една държава.

Отражение на добива на злато върху природата

Един от важните въпроси, свързани с добива на злато по света и у нас, който сякаш остава на заден план, е свързан с екологичните му аспекти. С други думи, методът, по който се извлича златото не е никак щадящ природата и ресурсите ѝ.

При извличането на благородния метал масово се прилага т.нар. цианидна технология. Тя е одобрена от ЕС, но при условие че отпадъчните цианидни продукти биват обезвредени преди депониране. Употребата на цианид в добива на злато е особено опасна, ако не се спазват изискванията за последващ контрол по обезвреждане на цианидите, които са силно токсични за флората и фауната.

Цветомир Николов

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още