Добавете ценово известие

И Фед очаква висока инфлация. Как това ще се отрази върху цената на златото

Публикувано от Даниел Василев в категория Златни вести на 16.07.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4208,34 BGN/oz
  
- 0,59 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,74 BGN/oz
  
+ 0,28 BGN

Изказванията на председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл са от голямо значение за цената на златото, инфлацията, растежа и глобалния форекс пазар. Доларът е световна резервна валута. Затова промените в неговата покупателна способност са важни не само за домакинствата и бизнесите, но и за икономиката като цяло.

Днес той не е в добро състояние. Още през май той постигна най-скоростното си обезценяване от 2008 г. досега. През юни свиването на покупателната му способност се ускори до 0,9% до месечна основа и 5,4% на годишна основа, според данните на Бюрото за трудова статистика.

Какво каза Пауъл за наблюдаващата се висока инфлация

В контекста на два последователни месеца, през които индексът на потребителските цени расте над очакванията на пазарите, председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл представи доклада за паричната политика за първото полугодие пред Конгреса за първото полугодие.

Инфлацията нарасна значително и вероятно ще се задържи завишена през следващите месеци, преди да се понижи. Инфлацията е временно подкрепена от базовите ефекти, тъй като пониженията на цените през миналата пролет, породени от пандемията, започнат да отпадат от 12-месечната калкулация. Освен това, силното търсене в сектори, където се наблюдава недостиг на производството или други ограничения за него, доведоха до особено бърз ценови растеж на някои стоки и услуги, който трябва отчасти да се обърне с изчезването на затрудненията пред производството. Цените на услугите, които понесоха сериозен удар от пандемията, също нараснаха през последните месеци, тъй като търсенето за тях се покачи с отварянето на икономиката.

През целите месеци май и юни индексът на потребителските цени надвишаваше очакванията. Тогава Пауъл не пестеше средства, за да успокоява пазарите, че инфлацията е „преходна“. Сега в прав текст той признава, че индексът на потребителските цени ще остане висок „през следващите месеци“. Толкова за тезата за „преходната“ инфлация. Унищожаването на покупателната способност ще е скоростно.

Странно е допускането, че в момента индексът на потребителските цени е висок, защото той спадна в началото на пандемията. Даже и да е било такова, съпоставката вече е спрямо юни 2020 г., а не спрямо март. По това време вече беше започнало да се наблюдава първото леко размразяване на мерките. Затова извинението с ефектите от тях е неправилно.

Какво премълча председателят на централната банка

По-интересно обаче е какво не каза Пауъл в доклада си. На първо място, той пропусна изобщо увеличаването на паричното предлагане. Както читателите на блога на Tavex знаят, именно печатането на нови пари представлява инфлация в икономическия смисъл на понятието.

На второ, той не свърза програмите за изкупуване на активи (количествените улеснения), към които се насочва инфлацията, с обезценяването на долара. Тези програми възлизат на 120 млрд. долара на месец. За тях председателят на Федералния резерв посочи просто, че:

„Освен това, ще продължим да увеличаваме притежаваните от нас съкровищни бонове и ценни книжа, обезпечени с ипотеки, поне с настоящия им темп, докато не забележим значителен прогрес към нашите цели за ценова стабилност и максимална заетост.“

Вижте повече по темата: Подриването на парите: Защо се печата рекордно количество валута, а според централните банки инфлацията я няма

Това, което в случая Пауъл не каза в прав текст, е, че централната банка под неговото ръководство ще продължи с увеличаването на паричното предлагане. А в действителност не ниските данни преди година, а новонапечатаните пари водят до инфлация. Това се вижда недвусмислено и от данните.

Графика 1: Парично предлагане М2 и активи в счетоводния баланс на Федералния резерв

Източник: Федерален резерв на Сейнт Луис

В заключение, Джеръм Пауъл посочва в прав текст, че инфлацията ще е по-висока, и обещава да продължи точно с действията, които я увеличават допълнително.

Очакванията на жителите на САЩ: още по-висока инфлация

През май очакванията на потребителите за покачването на индекса на потребителските цени след година достигна най-високата си стойност от Голямата рецесия насам в „Изследване на потребителите“ на University of Michigan.

Вижте повече по темата: Биткойн срещу златото 2: Двигателите зад цената

През тази седмица стана ясно, че потребителите очакват след година още по-висока инфлация, отколкото в проучването на University of Michigan. При това последният анализ е проведен от Федералния резерв на Ню Йорк, а отчетената инфлация за следващата година от 4,8% са рекордно висока стойност, според потребителите.

Графика 2: Очаквания за инфлацията след една и три години

Източник: Федерален резерв на Ню Йорк

Тази графика ни показва две важни неща. Първо, догодина инфлацията ще е значително по-висока, отколкото след три. Това означава, че потребителите не очакват тя да е „преходна“. Второ, даже и след три години според тях индексът на потребителските цени ще се задържи над 3,5%. Това е значително почти 100% по-висока стойност, отколкото от Федералния резерв целят, а именно 2%.

Има и трети аспект, който не се вижда на графиката. Тя показва медианната прогноза за индекса на потребителските цени. Това означава, че половината от отговорите са под тази стойност, а половината от отговорите – над нея. Горната граница на тази дисперсия достига до 8%. Ако се сбъдне, това ще е драстично сриване на покупателната способност на долара, при това само за една година.

Как високата инфлация се отразява върху цената на златото

Цената на златото има по-силна връзка с очакванията за инфлацията, отколкото с индекса на потребителските цени. Една от причините е, че той се манипулира сериозно от централните банки. Например Федералният резерв разглежда „инфлацията“, без да включва в нея поскъпването на храните и горивата. По този начин се получава значително по-ниска стойност, която по-лесно може да се представи на публиката.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 155,00 лв. 140 140,00 155 155,00
Купуваме 140,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Във всеки случай комбинираните очаквания за увеличаването на инфлацията, идващи от Пауъл и Федералния резерв на Ню Йорк, оказаха благоприятно въздействие върху стойността на жълтия метал. Непосредствено след представянето на доклада, златото поскъпна с 1%. Въпреки лекия спад в петък, то все пак е поскъпна с 10 долара за тройунция, до 1814,18 долара за тройунция.

По-важното обаче е, че щом неговата цена е обвързана с очакванията за инфлацията, то стойността му е силно вероятно да получи подкрепа през следващите месеци.

Ролята на лихвата по правителствените облигации на САЩ за цената на златото

Тук има и друг аспект, към който насочва доклада на Пауъл. След като централната банка ще продължи да печата долари от нищото и да купува с тях правителствени облигации, то е очевидно, че доходността по тези инструменти ще остане потисната. Както сме разглеждали в други статии, цената на златото има обратнопропорционална зависимост с лихвата по държавните ценни книжа на САЩ.

Вижте повече по темата: Този показател показва защо сега е страхотен момент за купуване на злато

Така в два отделни доклада на Федералния резерв, публикувани през ден един от друг, централната банка на практика обещава да запази политиките, повишаващи цената на златото и понижаващи долара и лихвата по правителствените облигации.

Същевременно и публиката очаква рекордно висока инфлация през следващата година. С това жителите на страната подриват хипотезата на Джеръм Пауъл, че инфлацията ще остане висока през следващите няколко месеца. Завишените инфлационни очаквания са още един фактор, оказващ позитивно въздействие върху цената на златото.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още