Добавете ценово известие

Как да си докараме допълнителен доход ако работим на заплата или сме самонаети

Публикувано от Tavex в категория Анализи на 18.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4395,44 BGN/oz
  
- 35,54 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,18 BGN/oz
  
- 2,08 BGN

Финансовата свобода е нещо, към което всички се стремим. Възможностите за допълнителен доход са малки крачки, които можем да предприемем по пътя към тази свобода. 

Стане ли въпрос за пари, почти всички хора следват логиката на Мечо Пух:

Колкото повече, толкова повече!

Ето защо ще ви споделя няколко идеи за допълнителен доход, който да добавите към вече основния си такъв.

Възможностите за допълнителен доход са наистина много и затова те следва да се групират в категории спрямо това за кого са подходящи.

Във всяка една икономическа система хората могат да бъдат разделени най-общо на 2 групи, в зависимост от това откъде получават основния си доход – хора, които работят на заплата и с фиксирано работно време, и такива, които са самонаети (freelancer[1]-и, предприемачи и т.н.). 

Поради различията в ежедневието на представителите от тези две групи, възможността за набавяне на допълнителен доход към заплатата за всяка една от тях се различава. 

Разбира се, има и възможности, които са универсални и за двете групи.

Как да изкараме допълнителни доходи, когато работим на заплата?

Поглед към една статистика, която показва разпределението на доходите в домакинствата сред различни европейски държави, ни дава яснота за това откъде българите получават своя основен доход. 

Сравнително голям процент от доходите на едно домакинство идват от работната заплата. 

За разлика от Швеция и Германия – 2 страни, които показват относително същите показатели, средната работна заплата в България е доста ниска. 

Затова ще започнем с няколко възможности за хората, които работят на заплата, да намерят допълнителен доход, тъй като тази тема става все по-актуална за тях.

Бонуси

Бонусът към заплатата е най-познатият начин за печеленето на повече пари. Политиката, касаеща раздаването на бонуси, е различна във всяка една компания. 

Ето защо най- добрият вариант е сами да проучите какви са възможностите, които работодателят ви предоставя, за да добавите нещо допълнително към месечния си доход. 

Това може да е допълнителна работа в друг отдел или проект на фирмата, извънреден труд и прочие.

Превърнете хобито си във финансов дивидент, използвайки свободното си време

Най-приятният начин да спечелите повече пари е да намерите начин как да превърнете хобито си или това, което правите в свободното си време, в нещо, което да бъде от финансова полза за вас. 

При този вариант конкретна формула няма. По-скоро трябва да развихрите въображението си.

Снимка, показваща как човек е превърнал хобито си в източник на доходи като се занимава с фотография.

Практически пример за това как бихте могли да превърнете хобито си в пари е, ако имате интерес в дадена област и обичате да пишете да свържете се с някоя медия. Ако обичате да спортувате,  включете се в любителски турнири с награден фонд.

Мултилевъл маркетинг

Една не дотолкова развита концепция в България е концепцията за мултилевъл маркетинга.

Съвсем накратко казано, идеята на мултилевъл маркетинга е да намерите продукт, който реално ви е помогнал, и да се опитате този продукт да достигне и до други хора чрез вас. 

Всички знаем, че мултилевъл маркетингът има по-скоро негативна репутация в България, като една от основните причини за това са утопичните обещания, които някои партньори дават, като чисто нови автомобили и високи пасивни доходи.

Подтикнати единствено от финансовия стимул, хората, които се занимават с това, често забравят желанието си за бизнес развитие и каузата да помогнат на другите. В крайна сметка, човек сам избира в какво да вярва и кое да бъде „неговото нещо”.

Станете freelancer

Freelancer – едно много модерно понятие, което се налага все повече в последните години. Фрийлансърите са хора, които имат добре развито умение извън сферата на тяхната дейност. 

Именно затова те търсят възможност да оползотворят това умение като предлагат услуги именно в тази дейност, когато не се намират на работното място.

Силно се налагат такива фрийлансъри в областта на дигиталния маркетинг и изработването на уебсайтове. 

Ако това не е нещо, което умеете, потърсете възможност да конвертирате своите умения в пари. 

Активно се разработват платформи, които да подпомагат дейността на фрийлансърите. Такива например са fiverr или freelancer.com.

Как да изкараме допълнителен доход, ако сме самонаети?

Аз самият като самонаето лице смятам, че това са хора, които свободно могат да разпределят времето си

Това обаче не означава, че те имат повече свободно време, тъй като в крайна сметка, за да могат да имат доходи, те работят също толкова време, колкото и хората на заплата. 

При голям процент от самонаетите в България ежедневието е сходно с това на тези, които работят на заплата.

Преобладаващата част от представителите на тази група са по-скоро собственици на малък или среден бизнес, които в масовия случай са управители в своята фирма. 

Тоест тяхното работно време до голяма степен също е фиксирано спрямо работното време на техните служители. 

Следователно възможностите за допълнителен доход, които вече споменахме, могат да намерят място и сред групата на самонаетите.

Именно поради факта, че самонаетите сами управляват своето време, те търсят малко по-различни възможности за допълнителен доход.

Разширяване на дейността

Самонаетите имат свободата да работят неограничено. Ето защо разширяването на текущата дейност на тези лица е и първата възможност за допълнителен доход, която се открива пред тях.

Ако са собственици на бизнес, тези хора търсят възможности за намиране на допълнителен доход на първо място в своята сфера на действие. 

Това може да стане или чрез предлагане на нов продукт или услуга, или чрез навлизането в друг пазар.

Инвестиции

Самонаетите лица (тук по-скоро става въпрос за собствениците на бизнес) обикновено управляват по-голямо количество пари. 

Това им дава възможност да търсят различни активи, в които да инвестират и които да им донесат допълнителна доходност впоследствие.

Намалете разходите за своята дейност

Ако няма как да намалите разходите за дейността си, придобийте умения, които да ви позволят да вършите по-голяма част от задачите във вашия бизнес и по този начин парите за тази работа ще отиват директно при вас.

Универсалният допълнителен доход

До момента възможностите за допълнителен доход бяха разгледани спрямо две групи лица: на заплата и самонаети лица. 

Това обаче не означава, че те неизменно принадлежат към конкретната група. 

С достатъчно въображение и предприемчивост може да потърсим възможност за допълнителен доход във всяка една от тези точки, без значение откъде получаваме основния си доход.

Отдавайте под наем

Най-честите примери за набавянето на допълнителен доход е отдаването под наем на имот или земя, която сме купили или наследили. 

Разбира се, освен недвижимо имущество, бихме могли да отдаваме и други неща под наем, като например колата си. А въображението на някои българи дори ги доведе до това те да започнат да отдават и винетката си под наем.

Обучавайте

Споделете опита и уменията си в дадена сфера с други хора срещу заплащане.

Продайте ненужните си вещи

Почти всяко домакинство има проблем с голямото количество ненужни вещи, които притежава. Продажбата на тези вещи от една страна разрешава този проблем, а от друга ви носи и допълнителен доход.

Да продадете нещо в сайтове за покупко-продажба или чрез гаражна разпродажба са добър начин да осъществите това.

Търговия (Станете trader)

Тук става по-скоро въпрос за търговия на световните финансови пазари, търгуване с ETF и индекси на маржин, търговия на валутните пазари. 

Трябва да имаме предвид, че това не е търговия в чистия смисъл на думата (въпреки популярността на тази дейност именно под това й наименование), а по-скоро представлява спекулация. 

Това е едно начинание, което изисква сравнително ниска първоначална инвестиция, но трябва да сме наясно с какво се захващаме и какви рискове крие. 

Статистиката сочи, че процентът на хората, които успяват да превърнат тази дейност в допълнителен доход, е нищожен спрямо тези, които се провалят.

Концепцията

Няма конкретна формула как успешно да получаваме допълнителен доход към основния. Всеки човек сам трябва да открие подходящата възможност за себе си. 

Това, което със сигурност трябва да притежаваме, за да успеем да намерим допълнителен доход, е да знаем концепцията и да имаме въображение. 

Основното нещо, което не трябва да забравяме е, че той е допълнителен. Това означава, че ние трябва да намерим нещо различно от това, което правим до момента. 

Трябва да имаме умение и най-важното – желанието да го правим, тъй като допълнителния доход се изкарва с допълнителни усилия. Тези усилия биха били непосилни, ако липсва желание. 

След намирането на подходящ вариант остава единствено да се доверим на своето въображение, което да ни даде формула как да оползотворим това, с  което разполагаме, и да го превърнем във финансов дивидент.

Цветомир Николов

[1] Хора, които са самонаети и не се обвързват с дадена фирма или компания в дългосрочен план.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още