Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

„Отпадното злато“ или какви съкровища крият швейцарските отпадни води

Публикувано от Tavex в категория Анализи, На фокус на 28.11.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN

 

В Тичино, Швейцария, улиците не са покрити със злато, но, както се оказва, това твърдение не се отнася до канализационните тръби на града. Всяка година в цялата страна се изхвърля злато и сребро на стойност 3 млн. долара. Това са данни на швейцарски изследователи, които са работили над 64 общински пречиствателни станции за отпадъчни води в страната. Учените отдавна знаят, че малки количества от ценните метали могат да попаднат в канализацията. В Швейцария изследователите са открили, че въпросните малки количества се натрупват и достигат до около 3000 килограма сребро и около 45 килограма злато. Според тях в повечето случаи извличането на тези метали и тяхното рециклиране би било толкова скъпо, че няма да е икономически изгодно. Концентрацията на метали в цялата страна варира, а в Тичино, където има редица златни рафинерии, количеството злато, преминаващо през пречиствателните станции, е необичайно голямо. В някои обекти концентрацията на злато в утайките от пречиствателни станции е достатъчно висока, за да се извлекат ползи, казват учените. Блумбърг отбелязва, че Швейцария е един от основните центрове за рафиниране на злато, като средно около 70% от световното злато минава през швейцарски рафинерии всяка година.

Снимка: Изследователи взимат проба от пречиствателната станция „Werdhölzli“ в Цюрих, като част от изследователски проект на Швейцарския федерален институт по водни науки и технологии (Eawag), чиято цел е изследването на концентрацията на различни метали в пречистените отпадъчни води. (Автор: Елке Зюс, Eawag)

Освен към благородните метали, изследователите насочват погледа си и към концентрациите на различни елементи, които биха били полезни в сферата на електрониката и светлинните бои. Те също така оценяват потенциалните опасности за околната среда, като установяват, че в голяма част от случаите не съществува пряк риск, произлизащ от концентрацията на металите.

Това, че ценните метали се смесват с човешките отпадъци, не е новина. Изследването, поръчано от швейцарското правителство и осъществено от Eawag, обаче се смята за първото систематично количествено оценяване на тази концентрация в цялата страна.

Подобно изследване е било проведено от Института за геоложки проучвания на САЩ. Службата изследва начините за отстраняване на потенциално опасни метали от третираните отпадъчни води, които впоследствие се използват като торове. Също така се изследва потенциалът за извличане на ценни метали от отпадъчните води. През 2015 г. група изследователи в САЩ изследват остатъчната отпадъчна утайка от 1 милион души и откриват, че в отпадъците има метал, оценен на 13 млн. долара.

Предстои да се разбере дали ще бъде намерен начин извличането на тези благородни метали да се осъществи и дали правителствата ще успят да извлекат икономическа облага от процеса.

 

Материал на Камила Домоноск от 11.10.2017 г.
Превод: Мартина Петрова

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още