Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Топ 5 златодобивни компании в световен мащаб и цените на техните акции

Публикувано от Tavex в категория На фокус на 10.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN

Позволете ми да започна с темата отзад напред, като разгледаме идеологията за инвестиране в акции на златодобивни компании преди да хвърлим поглед на споменатата в заглавието класация.

Най-познатите форми, под които хората инвестират в злато, са покупката на физическо злато или инвестиция във фючърсни договори за злато (От англ.: futures contract – дериватен инструмент. Това са финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив.) По-надолу ще обърна внимание на възможността да инвестираме в злато, влагайки парите си в компании за добив на злато.

Най-важното, което трябва да знаем за този тип инвестиране в злато, е, че той е изключително специфичен и със сигурност не е подходящ за всеки. Инвестицията е особена поради факта, че основният фактор, който определя развитието на една компания за добив на злато, е пазарът на злато. В същото време обаче ние инвестираме в акции на компании, което означава, че трябва да предвидим и другите фактори, които биха могли да окажат влияние върху стойността на нашата инвестиция. Това са мениджмънта на тези компании, ефективността на работа, форсмажорни обстоятелства или възникването на голяма конкуренция. За да покажa корелацията между пазара на метала и пазара на акции на компаниите за добив на злато, съм подготвил следните графики:

Сравнението между графиката на цената на златото и графиките на акциите на трите най-големи компании за добив на злато ни показва една неоспорима корелация. И това е съвсем нормално така както развитието на една петролна рафинерия зависи от цената на петрола. И въпреки че графиките са толкова сходни, то двата типа инвестиции са коренно различни по отношение на риск, очаквани печалби и стабилност. Инвестицията във физическо злато ни гарантира устойчивост, запазване стойността на активите ни, сигурност, че няма да изгубим цялата стойност на инвестицията, а в някои случаи, като например в периода на кризата между 2008- 2011г., можем дори да очакваме една относително добра доходност. Инвестицията в компании за добив на злато може да ни донесе значително по-големи печалби, чрез по-голямо процентно нарастване на цената на акцията, пасивен доход от разпределението на , но също така и значителен риск. Риск от това компанията да фалира или да понесем значителни загуби, предизвикани от рязък спад в цените на акциите.

Kласация на водещите Топ 5 компании за добив на злато, подредени спрямо тяхната пазарна капитализация ¹

  1. Barrick Gold Corporation

На първо място се нарежда Barrick Gold Corporation с пазарна капитализация от близо 20 милиарда щатски долара. Компанията е основана от канадския предприемач и филантроп Питър Мънк още през 1983г. Централният офис на компанията е в Торонто, Канада. Дейността й се развива в много държави като Аржентина, Австралия, Саудитска Арабия, Перу, САЩ, Канада. Около 75% от печалбите на компанията обаче се формират на територията на континентите Южна и Северна Америка. Като основни ценности при нейната работа компанията следи за биологичното опазване на околната среда, добрите условия за своите работници и въвеждането на иновации, които да повишат ефективността й. За 2016г. средната цена за добив на една унция злато, към която се стреми компанията, е между 775$ и 825$. На страницата на компанията може да бъде намерена доста подробна информация за това на кои златни мини оперира и съответно какъв е очаквания добив и залежи във всяка една от тях.

  1. Newmont Mining Corp.

Основана от Уилиям Томпсън през 1916 г., Newmont Mining Corp. е компания, чието седалище се намира в САЩ. Акциите й се търгуват на Нюйоркската фондова борса (NYSE) от 1940. Като пазарна капитализация (около 18,5 милиарда щатски долара за 2016г.)  Newmont Mining Corp. отстъпва с малко на Barrick Gold Corporation. Дейността на компанията е разпръсната на 5 континента. Въпреки това основните находища, от които компанията добива благороден метал, се намират в САЩ и в Австралия. Като основна ценност компанията поставя безопасните условия на труд по време на работа. На страницата на компанията може да бъде намерен калкулатор, който да проследи как би се развила една инвестиция в компанията в последните 15 години, сравнено със същата инвестиция в трите най-популярни индекса – Dow Jones, NASDAQ и S&P. Интересното е, че инвестицията в индексите би се оказала значително по-доходоносна отколкото в акциите на компанията. Въпреки това дългият период на развитие на компанията може да говори за една по- голяма сигурност и постоянство при цената на нейните акции, сравнено с други компании.

  1. Goldcorp Inc.

При Goldcorp Inc. вече се забелязва осезаема разлика с водещите две компании по отношение на пазарната капитализация. Тази на Goldcorp Inc. възлиза на приблизително 12 милиарда щатски долара. Седалището на компанията се намира във Ванкувър, Канада. Дейността на компанията се извършва изцяло в районите на Южна и Северна Америка. Интересно е да се види обаче, че компанията поддържа значително по-ниски разходи при добива на една тройунция – между 500 $ и 700 $ за последните три години.

  1. Newcrest Mining Ltd.

Newcrest Mining Ltd. е най-голямата компания за добив на злато на австралийската фондова борса.  Пазарната й капитализация възлиза на 10,5 милиарда щатски долара. Основана през 1966г., седалището на компанията се намира в Австралия, а основните обекти са разпръснати из Австралия, Индонезия и Западна Африка. Като силна черта Newcrest Mining Ltd. изтъква разработването и развитието на нови, различни от досегашните си находища. Интересен факт е, че в последните две години бордът на директорите е взел решение да не изплаща дивиденти върху акциите на своите инвеститори, докато финансовите показатели на компанията не бъдат подобрени.

  1. Fresnillo Plc

Fresnillo Plc се нарежда на пето място с пазарна капитализация от близо 10 милиарда щатски долара. Компанията излиза на Лондонската фондова борса през 2008 г. Базирана е в Мексико, като изцяло там се извършва и нейната дейност. Още в началото на уебстраницата на Fresnillo Plc ще намерите информация, че тя е с най-голям дял в добива на сребро в световен мащаб, както и водеща компания за добив на злато в Мексико.

 

Накратко, представената класация ни дава обща информация за това кои са лидерите при добива на злато в световен мащаб. Всяка една от тези компании има изключително подробна уебстраница, където може да бъде намерена информация за обектите, които разработват, историята на компанията, нейните ценности. Има и секция за инвеститорите, където могат да наблюдават как се развива дадената компания през последните години, проследявайки финансовите отчети, оборотите и разходите.

От началото на 2016 г. със силния ръст в цената на златото – между 15% и 20 % – всяка една от тези компании е удвоила или дори утроила цената на своите акции. Това означава, че ако в края на 2015 година сме имали 10 000$ и бяхме направили вложение във физически налично злато, сега щяхме да имаме около 11 500 $. Но ако бяхме направили вложение в акциите на някоя от тези компании, то щяхме да имаме между 20 000$ и 30 000$. Разликата е значителна, но не трябва да забравяме, че тя важи с абсолютно същата сила и в обратната посока. Ако върнем лентата още по-назад – в периода 2011- 2014 година – ще видим, че спадът който бележи златото, е около 35%, докато спадът в цените на акциите на тези компании е троен или дори четворен. Този факт е показателен, че въпреки всичко инвестицията в компании за добив на злато е на първо място инвестиция в акции – цветуща, когато пазарът върви нагоре, но също така и катастрофална, когато пазарът върви срещу нас. Подобна инвестиция може да ни донесе големи печалби, но може и да изпари изцяло нашите активи. Ето защо тя е подходяща за хора с голям опит на фондовите борси, разполагащи с голям ресурс от информация, и такива, които са по-склонни да рискуват.

 

При инвестицията във физически наличното злато обаче подобни рискове отсъстват. Да, понякога поради спад може да се случи да загубим част от стойността на активите за момента, но физически наличният метал никога не може да изгуби цялата си стойност. В дългосрочен план инвестицията в злато, сребро и други ценни метали е доказала своята характеристика да съхранява и да запазва реалната стойност на активите на своите инвеститори. Това я прави и предпочитана за толкова много хора. Ето защо се развива и дейността на всички тези компании. Златото е метал, който не намира толкова широко приложение в промишлеността. Основната част от добива е предвиден именно за производството на бижутерия или инвестиционни продукти. Близо 40% от новодобитото злато се използват за производството на инвестиционни продукти. Затова ако търсенето на физическо злато липсваше, то изобщо нямаше да съществуват и останалите типове инвестиции в злато.

Цветомир Николов

 

1. Пазарната капитализация или пазарната стойност е общата стойност на издадените акции на публично търгувана компания. Обикновено пазарната капитализация е произведението от броя емитирани акции при среднопретеглена цена за акция към деня на борсовата сесия.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още