Добавете ценово известие

Защо финансовата грамотност има значение

Публикувано от Tavex в категория На фокус на 12.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
3587 BGN/oz
  
- 16 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
42 BGN/oz
  
- 0 BGN

 

Статия, публикувана в списание The New Yorker, илюстрира аналогия между религиозния елит в Древен Египет (по-конкретно онези, които поддържат тайна система за съхраняване на данни и предвиждане на водното равнище на река Нил) и днешния финансов елит. И двете групи намират начин да се възползват от информационната асиметрия, за да могат да упражняват власт върху едни от най- важните икономически ресурси – в случая с Древен Египет това е Нил, а в днешния пример – финансовите пазари. Общото в двата случая е, че елитът има предимство над масите, тъй като те успяват да държат хората в заблуда и по този начин да ги манипулират. Сравнението, направено от The New Yorker, ни припомня колко сериозни последствия могат да имат нарастващите пропуски в знанията на масите върху обществото като цяло. В тази връзка много фактори допринасят за финансовата криза от 2008 г., но някои проблеми се изострят именно от липсата на финансова грамотност на широката общественост.

Инвестиции и финансова грамотност

Оказва се, че много инвеститори са финансово неграмотни. Би било логично да се помисли, че рекордното притежание на акции, облигации и други финансови инструменти в наши дни означава, че предимството на финансовия елит е намаляло. Реалността обаче е друга – по-масовото участие във финансовите пазари не е правопропорционално на знанията на инвеститорите за финансовите механизми. Според Джон Тафт (изпълнителен директор на RBC Wealth Management – U.S. и автор на „Поуки от изчезналата култура на Уол Стрийт“ (Stewardship: Lessons Learned from the Lost Culture of Wall Street, 2012)) финансовите компании носят известна отговорност да запълнят тези пропуски.   

Много финансови организации взимат насериозно този проблем, като  обединяват усилията си с цел да образоват обществото. Една особено въздействаща програма за финансова грамотност се ръководи от Фондация SIFMA. В рамките на 37 години SIFMA спонсорира един от най-популярните и ефективни инструменти за обучение на бъдещи инвеститори на пазара: The Stock Market Gamе. Програмата представлява онлайн симулация, в която екипи от студенти управляват хипотетичен портфейл от 100 000 щ.д. Всяка учебна година повече от 600 000 ученици от САЩ участват в тази игра. The Stock Market Game е достигнала до 15 милиона студенти от създаването си през 1977 г. Има хора, които са много отдадени на каузата и са спомогнали за успешното й развитие. Такъв е например Майкъл Джейкъбс, финансов съветник в RBC Wealth Management – U.S., който е доброволец в тази игра в продължение на 30 години. Самият той, роден в малко градче, знае какво е да израснеш без да разбираш прости финансови понятия, като прилив и отлив на пари, работни места и цени. Той си спомня как майка му му казва, че ако иска Instant Knockout да бъде успешен, ще трябва да се справя сам, тъй като родителите му не са в състояние да му помогнат. Днес той прекарва безброй часове в споделяне на това, което е научил, с другите. „Опитвам се да дам на децата по-всеобхватна представа за това къде е мястото им в капитализма и какви са техните отговорности“, казва той. Уроците, на които Майкъл и други доброволци учат децата чрез тези програми, дават резултати. Независимо проучване на Learning Point Associates установява, че студенти и ученици, които са участвали в симулацията, отбелязват значително по-високи резултати по математика и финансова грамотност, отколкото техните връстници, които не са преминали през специализирано обучение. Финансовите симулации набират скорост и в Европа. Все повече университети стартират подобни инициативи и симулации, които целят подобряване на финансовите познания и умения на студентите. Някои учебни институции дори организират седмични симулации, като канят участници от различни националности да се присъединят към финансовата игра.

Обучение по финансова грамотност

Фондация SIFMA разполага и с други инструменти за стимулиране на финансовата мисъл у подрастващите. Организацията спонсорира национално състезание за писане на есе, наречено InvestWrite. Участниците отразяват реални световни финансови проблеми и ситуации, като всяка година отговарят на нов въпрос, свързан с дългосрочно спестяване и инвестиране. Откакто програмата е започнала през 2004 г., почти 162 000 есета са написани в класните стаи в САЩ и повече от 20 000 доброволци са оценявали работите. В последните години организацията удвоява усилията и ангажимента си със стартирането на инициативата „Invest It Forward“, която пряко свързва доброволец-финансов специалист с учители и ученици.

Помощта, която оказват организации като SIFMA, играе ключова роля за намаляване недостига на знания във финансовата сфера. Както отбелязва Рич Брюкнер, председател на фондация SIFMA, „в света на инвестициите не е просто, напротив – става все по-сложно.“ Джон Ланчестър пише в една от статиите си „Парите говорят: Изучаването на езика на финансите“ (Money Talks: Learning the Language of Finance, 2014), че много хора се чувстват отблъснати или победени от всичко, свързано с пари и икономика. Почти като да нямат разрешение да го разберат. Ланчестър продължава, като казва, че „езикът на парите е мощен инструмент, а също така е и инструмент на властта.“

Чрез увеличаване броя на хората, които владеят езика на парите, ние можем да наклоним везните в полза на обществото, като дадем повече власт и поле за изява на равнопоставената конкуренция.

Мартина Петрова

По материал на Джон Тафт от 02.10.2014 г. ()

 

 

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още