Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Защо финансовата грамотност има значение

Публикувано от Tavex в категория Анализи на 12.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4197,11 BGN/oz
  
+ 13,40 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
52,81 BGN/oz
  
+ 0,13 BGN
Калкулатор, счетоводен отчет и писалка в статия за значението на финансова грамотност.

Статия в The New Yorker сравнява религиозния елит в Древен Египет (по-конкретно онези, които поддържат тайна система за съхраняване на данни и предвиждане на водното равнище на река Нил) и днешния финансов елит. И двете групи намират начин да се възползват от информационната асиметрия, за да могат да упражняват власт върху едни от най- важните икономически ресурси. В случая на Древен Египет това е Нил, а в днешния пример – финансовите пазари. Общото е, че елитът има предимство над масите, тъй като те успяват да държат хората в заблуда и по този начин да ги манипулират.

Сравнението, направено от The New Yorker, ни припомня колко сериозни последствия могат да имат нарастващите пропуски в знанията на масите върху обществото като цяло. В тази връзка много фактори допринасят за финансовата криза от 2008 г., но някои проблеми се изострят именно от липсата на финансова грамотност на широката общественост.

Инвестиции и финансова грамотност

Оказва се, че много инвеститори са финансово неграмотни. Би било логично да се помисли, че рекордното притежание на акции, облигации и други финансови инструменти в наши дни означава, че предимството на финансовия елит е намаляло. Реалността обаче е друга – по-масовото участие във финансовите пазари не е правопропорционално на знанията на инвеститорите за финансовите механизми. Според Джон Тафт (изпълнителен директор на RBC Wealth Management – U.S. и автор на „Поуки от изчезналата култура на Уол Стрийт“ (Stewardship: Lessons Learned from the Lost Culture of Wall Street, 2012)) финансовите компании носят известна отговорност да запълнят тези пропуски.

Много финансови организации взимат насериозно този проблем, като обединяват усилията си с цел да образоват обществото. Една особено въздействаща програма за финансова грамотност се ръководи от Фондация SIFMA. В рамките на 37 години SIFMA спонсорира един от най-популярните и ефективни инструменти за обучение на бъдещи инвеститори на пазара: The Stock Market Gamе. Програмата представлява онлайн симулация, в която екипи от студенти управляват хипотетичен портфейл от 100 000 щ.д. Всяка учебна година повече от 600 000 ученици от САЩ участват в тази игра. The Stock Market Game е достигнала до 15 милиона студенти от създаването си през 1977 г.

Евро банкнота, сгъната под формата на тениска.
Евро банкнота, сгъната под формата на тениска.

Има хора, които са много отдадени на каузата и са спомогнали за успешното ѝ развитие. Такъв е например Майкъл Джейкъбс, финансов съветник в RBC Wealth Management – U.S., който е доброволец в тази игра в продължение на 30 години. Той знае какво е да израснеш без да разбираш прости финансови понятия, като прилив и отлив на пари, работни места и цени. Спомня си как майка му му казва, че ако иска Instant Knockout да бъде успешен, ще трябва да се справя сам, тъй като родителите му не са в състояние да му помогнат.

Днес той прекарва безброй часове в споделяне на това, което е научил, с другите. Той казва:

Опитвам се да дам на децата по-всеобхватна представа за това къде е мястото им в капитализма и какви са техните отговорности.

Уроците, на които Майкъл и други доброволци учат децата чрез тези програми, дават резултати. Независимо проучване на Learning Point Associates установява, че студенти и ученици, които са участвали в симулацията, отбелязват значително по-високи резултати по математика и финансова грамотност, отколкото техните връстници, които не са преминали през специализирано обучение. Финансовите симулации набират скорост и в Европа. Все повече университети стартират подобни инициативи и симулации, които целят подобряване на финансовите познания и умения на студентите. Някои учебни институции дори организират седмични симулации, като канят участници от различни националности да се присъединят към финансовата игра.

Обучение по финансова грамотност

Фондация SIFMA разполага и с други инструменти за стимулиране на финансовата мисъл у подрастващите. Организацията спонсорира национално състезание за писане на есе, наречено InvestWrite. Участниците отразяват реални световни финансови проблеми и ситуации, като всяка година отговарят на нов въпрос, свързан с дългосрочно спестяване и инвестиране. Откакто програмата е започнала през 2004 г., почти 162 000 есета са написани в класните стаи в САЩ и повече от 20 000 доброволци са оценявали работите. В последните години организацията удвоява усилията и ангажимента си със стартирането на инициативата „Invest It Forward“, която пряко свързва доброволец-финансов специалист с учители и ученици.

Помощта, която оказват организации като SIFMA, играе ключова роля за намаляване недостига на знания във финансовата сфера. Както отбелязва Рич Брюкнер, председател на фондация SIFMA, „в света на инвестициите не е просто, напротив – става все по-сложно.“ Джон Ланчестър пише в една от статиите си „Парите говорят: Изучаването на езика на финансите“ (Money Talks: Learning the Language of Finance, 2014), че много хора се чувстват отблъснати или победени от всичко, свързано с пари и икономика. Почти като да нямат разрешение да го разберат. Ланчестър продължава, като казва, че „езикът на парите е мощен инструмент, а също така е и инструмент на властта.“

Чрез увеличаване броя на хората, които владеят езика на парите, ние можем да наклоним везните в полза на обществото, като дадем повече власт и поле за изява на равнопоставената конкуренция.

Мартина Петрова

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още