Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Огромните златни запаси на германците

Публикувано от Tavex в категория Анализи на 28.05.2019
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN
немското злато е под дюшека

Докато китайците и индийците са добре известни със стремежа си да трупат физическо злато, на запад има един пазар, който прави същото, но някак си остава извън светлината на прожекторите.Този пазар на злато е Германия.

Въпреки че германците са известни със своята страст към притежаването на физическо злато, огромният размер на запасите на германското население бе изяснен наскоро в проучване, поръчано от Reisebank – банка, действаща на германския пазар на благородни метали.

Това проучване, проведено от Изследователския център за финансови услуги (CFIN) от името на Reisebank, установява, че понастоящем германските възрастни граждани притежават зашеметяващите 8918 тона злато на стойност около 330 млрд. евро при настоящите цени на златото. Забележете, че тази цифра се отнася за златото, притежавано от частни лица в Германия и не включва златните резерви на германската централна банка – Bundesbank, които възлизат на допълнителни 3370 тона.

Германците притежават 4925 тона златни кюлчета и златни монети

От 8918-те тона злато на германското население, данните на CFIN сочат, че 4925 тона (или 55% от общата сума) се държат под формата на физически златни кюлчета и златни монети, а 3993 тона се държат под формата на златни бижута.

С население от около 82 мил., от които 69 мил. на възраст над 18 години, проучването на CFIN установи, че впечатляващите 38% от германските възрастни граждани притежават физическо инвестиционно злато под формата на златни кюлчета или златни монети (26 милиона души), 61,5% от възрастното население притежава златни бижута (45 милиона души), докато 14,5% от възрастните граждани на Германия притежават златни борсово търгувани фондове (ETF) и подобни, например Xetra и Euwax златни продукти (около 10 милиона души).

CFIN е провел това изследване 6 пъти за последните 10 години.

Докладът на CFIN от 2019 г., озаглавен “Златни инвестиции 2019: Индикатори, мотиви и нагласи на населението”, има за цел, по думите на CFIN, “да записва и анализира популярността на притежание на злато, използването на златото като инвестиция и мотивите и отношението на немското население към златото “.

През 2010 г. проучването на CFIN установява, че населението на Германия притежава общо 7558 тона злато (от които 3992 тона под формата на златни кюлчета и златни монети). Следователно, за период от десет години от 2010 до 2019 г., германците са добавили 1360 тона злато към златните си запаси, от които 933 тона – под формата на златни кюлчета и златни монети.

Последното проучване прави и други интересни открития:

Физическото притежание на злато е изключително популярно сред немското население. Германските граждани използват златото като инвестиция и по-голямата част от инвестициите им в злато са под формата на златни кюлчета и златни монети.

Германците продължават методично да купуват злато, за да увеличават златните си запаси. Проучването от 2019 г. Установява общо количество от 8918 тона злато, притежавано от германския частен сектор и това е най-високата стойност, регистрирана в изследването.

Обобщено казано, всеки германец на възраст над 18 г. има средно 71 грама злато под формата на златни кюлчета или златни монети и 58 грама под формата на златни бижута.

Според проучването 91% от анкетираните са доволни от избора си на злато като инвестиция. Близо 83% заявяват, че ще запазят златото си, а над 78%, които наскоро са закупили злато, възнамеряват да закупят още в бъдеще.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 157,00 лв. 142 142,00 157 157,00
Купуваме 142,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Докато 1/4 от германците купуват злато чрез онлайн транзакции, 62% посещават бюра на дилъри на ценни метали или банки, за да осъществяват сделките си. Проучването също така установява, че купувачите на злато в Германия са много наясно с това, че златото, което купуват, е тествано и анализирано и са сигурни в добрата репутация на търговците.

Германските граждани притежават 2,64 пъти повече злато, отколкото притежава германската централна банка. Но докато златото на Bundesbank привлича много внимание, поради големите си размери и скорошните усилия на Bundesbank за репатриране, фактът, който има значение е, че златните запаси на Bundesbank са статични и много по-малки от златото, държано от германските граждани.

Въпреки че германското население държи много злато, то притежава и много други богатства и активи, като общото златно богатство на населението представлява само около 1,6% от общите активи на германските домакинства.

По-голямата част от германското злато не се съхранява в домовете

Проучването на CFIN също така установява, че 38,3% от германците съхраняват златото вкъщи, 39% казват, че съхраняват златото си в сейфове в банки, 5% използват златни убежища и трезори на трети страни, а останалите 17,7% съхраняват златото си “другаде”. Това “другаде” не се уточнява.

Може да изглежда изненадващо, но големият процент германци, съхраняващи златото си в банкови сейфове, вероятно се дължи на факта, че в Германия много банки продават златни кюлчета и монети директно на своите клиенти и е напълно нормално да влезете в банка в Германия и да си купите злато. Германските банки, които предлагат благородни метали, също така предлагат и сейфове, предоставяйки на клиентите си затворен цикъл от услуги на едно място.

златно кюлче от един килограм tavex

В периода между миналото и настоящето проучване (2016 г. и 2019 г.), германците са закупили 220 тона златни кюлчета и златни монети. Последното проучване установява, че само през последните две години 25% от респондентите са заявили, че са закупили инвестиционно злато със средна инвестиция от 4730 евро. Над 50% от тези, които купуват инвестиционно злато, са избрали да закупят златни кюлчета (предимно класически), докато над 1/3 от купувачите са избрали златни монети. Едва 11% от анкетираните са заявили, че са продали злато през същия период.

Дилър от Resisbank, цитиран в статия на Die Welt, отразяваща данните от проучването, казва, че клиентите “търсят най-вече златни кюлчета от 100 грама нагоре, както и златни монети”, и че макроикономическата “несигурност е основният двигател на търсенето”.

Мотиви за инвестиции в злато

Над 26 милиона възрастни граждани в Германия държат инвестиционно злато под формата на златни кюлчета и златни монети. Това е изненадващо голямо количество. Защо физическото злато е толкова популярно сред германските граждани? Спомените на възрастното поколение за хиперинфлацията през 20-те години на 20 век и за това, как може да бъде унищожена стойността на хартиените валути, вероятно играят важна роля за  това. Също така и твърде многото спомени за войни и катаклизми, за разделянето на Германия и за значението на златото по време на кризи и извънредни ситуации го правят да изглежда най-логичното средство за защита срещу инфлацията и за съхранение на стойността на вложенията.

CFIN отбелязва, че германците държат злато като средство за съхранение на стойност, т.е. запазване на богатството, докато Reisebank отбелязва, че търсенето на злато в Германия се дължи на макроикономическа несигурност, т.е. като финансова застраховка. Като материална инвестиция без риск от контрагенти и риск от неизпълнение, изолирана от банковата система,  златото е традиционно безопасно убежище, както и средство за сигурно дългосрочно съхранение на стойност, така че германците изглежда интуитивно знаят това.

Интерес представляват и резултатите от последното проучване на CFIN, които показват, че германците много повече инвестират и спестяват във физическо злато, отколкото на фондовия пазар. Неотдавнашно проучване на Deutsche Aktieninstitut (DAI) установи, че само 10,3 милиона германци държат инвестиции в акции или фондове за дялово участие, което е много по-малко от 26-те милиона, които, според проучването на CFIN, държат инвестиции в златни кюлчета или златни монети.

Накратко за методологията на изследването

Според CFIN, неговото проучване е направено чрез запитване на 2000 възрастни граждани на територията на Германия за техните притежания на физическо злато, златни бижута и други видове инвестиции в злато, като същевременно коригира резултатите по региони, доходи и други фактори, свързани с богатството на населението. Проучване на 2000 души може да изглежда като малка представителна извадка, но всъщност не е така – такъв размер на извадката е напълно адекватен за население от 69 милиона души, като дава ниво на достоверност 99% и допустима грешка около 3%.
Така че, доколкото анкетираните казват истината за златните си притежания, може да се каже, че резултатите от проучването са валидни. А дали това е валидно предположение, е трудно да се каже.

Германският пазар на злато – достъпност и перфектна организация

За тези, които не са запознати с германския пазар на злато, неговите размер, достъпност и организация първоначално ще бъдат изненадващи. Пазарът е децентрализиран, включващ много банки, рафинерии, национални търговци на едро (като Ziemann Valor) и безбройните търговци на ценни метали, които продават физически продукти от злато на широката общественост. Тези банки включват Commerzbank, Landesbanks (регионални банки) като Bayern LB, LBBW и Helaba, Volsbanken (народни банки) и Raiffeisenbanken (кооперативни банки), Sparkassen (спестовни банки), както и гореспоменатата Reisebank.

Reisebank е един от трите най-големи златни дилъри в Германия и доставя злато и други благородни метали на повече от 1200 кооперативни банки в цялата страна. Освен че доставя злато на кооперативните банки, Reisebank (в която през 2018 г. има над 32 тона злато) продава злато и през собствените си над 100 клона, много от които са разположени на германските железопътни гари и летища.

Регионалните банки в Германия са 8, всички от които продават злато директно на спестовните банки в своите региони, но Bayern LB, LBBW и Helaba действат и като национални дистрибутори на злато за други търговци на едро, банки и търговци на дребно в Германия.

Както многото рафинерии в Германия, като Heraeus, Heimerle + Meule, C Hafner, Aurubis и Agosi, също така и международни рафинерии, национални монетни дворове (като Perth Mint и Royal Canadian Mint) и международни търговци на едро (като A-Mark и Dillon Gage) продават злато на германския пазар.

немски кюлчета изложени от централната банка

Златни кюлчета, изложени в централата на Bundesbank във Франкфурт, Германия

 

Заключение

Имайки на разположение такъв достъпен и ликвиден пазар на злато, средният германски клиент може много лесно да купува златни кюлчета и златни монети от огромен брой обекти и при това да има голям избор – дали да отиде във физическите офиси на банките и търговците на ценни метали или да осъществява сделките си онлайн. Тази съвършенна система за снабдяване с инвестиционно злато в Германия може донякъде да помогне да се обясни, защо толкова много германци притежават златни кюлчета и златни монети.

Независимо от това, кое е на първо място, търсенето или предлагането, безспорно е, че притежанията на германските граждани са като съкровищници от физическо злато. Ако 8918-те тона злато на германското население се прибавят към 3370-те тона злато на германската централна банка, се получават общо 12,228 тона злато, държани в частния и централния банков сектор в Германия. Това са близо 7% от всички надземни запаси от злато в света.

А ако се прибави частно притежаваното германско злато към 25-те хиляди тона злато, което притежава Индия (към 2019 г.) и към над 20-те хиляди тона злато на Китай, излиза, че има поне 55 хиляди тона злато в рамките на тези 3 страни. Така че, въпреки че Китай и Индия са по-често в новините, заради търсенето на злато, вноса и цялостните им запаси, германското общество доста се доближава до Индия и Китай. Този факт често се изтласква на заден план от медиите, които отразяват преимуществено търсенето на злато в Азия и количеството на златните запаси на Изтока.

Източник: https://www.bullionstar.com/blogs/ronan-manly/the-vast-gold-hoards-held-germanys-population/

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още