Добавете ценово известие

Последните данни за пазара на труда в САЩ и влиянието им върху скъпоценните метали

Публикувано от Георги Вулджев в категория Анализи, На фокус на 10.07.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4342,45 BGN/oz
  
+ 64,79 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
56,54 BGN/oz
  
+ 3,31 BGN

Миналия петък излязоха последните данни за състоянието на пазара на труда в САЩ (non-farm payrolls), които кято цяло бяха доста положителни и надминаха очакванията на експертите и пазарите. Тези данни са изключително важни и се следят много внимателно, както от регулаторните и финансови институции в сащ (като централната банка), така и от пазарите. Данните за пазара на труда оказват и много сериозно влияние върху цените на златото и среброто, поради което всеки който е заинтересован от скъпоценните метали като инвестиционен актив е редно да е наясно с тяхното значение.

Какво е значението на данните за пазара на труда в САЩ?

Данните за пазара на труда влияят на цената на златото и среброто индиректно. Ключово е влиянието, което тези данни оказват върху търговията с облигации и долари. Финансовите пазари за държавни облигации и валута внимателно следят публикуването на данните за заетостта и заплатите, защото от своя страна Федералният резерв до много голяма степен се осланя на тези данни в своята парична политика. Ако данните са положителни, то това сигнализира на ФЕД, че икономиката на САЩ е в добро състояние и по-високите заплати и заетост вероятно ще доведат до по-висока инфлация (поради по-високо потребление). В такава ситуация ФЕД е по-вероятно да вземе решение да вдигне лихвените проценти, за да оскъпи банковия кредит и съответно да ограничи нивото на ценова инфлация.

Поради това, финансовите пазари интерпретират данните за заетостта и заплатите като индикация за това каква ще бъде посоката на паричната политика на ФЕД за в бъдеще:

  • Ако данните са положителни – финансовите пазари очакват ФЕД да вдигне лихвените проценти
  • Ако пък са отрицателни или разочароващи (спрямо очакванията), то тогава вероятността ФЕД да не вдигне лихвените проценти или дори да ги свали е по-висока.

Ако вероятността ФЕД да вдигне лихвените проценти е по-висока, то това означава, че възвръщаемостта по държавните облигации на САЩ също е по-вероятно да се увеличи, което е лош знак за златото и среброто. Защо? Защото държавните облигации са една от основните алтернативи на скъпоценните метали като инвестиционен актив. Както сме споменавали преди, държавните облигации и скъпоцените метали споделят много сходни характеристики и изпълняват сходна инвестиционна цел. Същото се отнася и за долара – по-високи лихвени проценти означават по-силен долар.

Освен това, нека не забравяме, че по-оптимистични данни за икономическото състояние на САЩ успокояват усещането за риск на финансовите пазари. Скъпоценните метали освен хедж срещу инфлация играят и ролята на хедж срещу риск, обикновено свързан с очаквания за икономическа криза и корекция на пазарите. Когато обаче данните за икономиката на САЩ са оптимистични, очакванията на пазарите съответно също стават по-оптимистични и вероятността от рязък спад в цените и възвръщаемостта на корпоративните ценни книжа се понижава. В такава ситуация, златото и среброто логично стават по-малко привлекателна инвестиция и цените им страдат.

Какво показват последните данни?

Последните данни за пазара на труда в САЩ излязоха миналия петък и касаят месец Юни. Според тези данни работните места във всички сектори на икономиката на САЩ (с изключение на земеделието) са нарастнали с 222,000 през Юни 2017-та, което е значително повече от очакваните 179,000. Същевременно, данните също така показаха, че средното часово заплащане се е покачило със само 2.5% на годишна база, което е сравнително ниско темпо. Въпреките това, тези данни като цяло са индикация, че към момента американската икономика се намира в добро състояние – в някои отношения дори по-добро от очакваното.

Реакцията на пазарите към тези новини бе моментална. Първо, непосредствено след публикуването на данните за пазара на труда, лихвите по държавните ценни книжа на САЩ скочиха до едни от най-високите си нива през последните седмици. Лихвата по 30-годишните ДЦК достигна най-високото си ниво от май насам, а лихвата по 2-годишните държавни облигации достигна третото най-високо ниво през тази година. Възвръщаемостта по 10-годишните ДЦК също се повиши.

Реакцията на долара беше по-приглушена, но и той отбеляза леко покачване – доларовият индекс нарастна с 15 базисни пункта. През седмицата непосредствено преди публикуването на данните курса на еврото спрямо долара се покачваше с доста сериозни темпове, но тази тенденция се обърна в петък именно в резултат на добрите новини за състоянието на пазара на труда. Благодарение на това доларът почти изцяло компенсира спада срещу еврото от изминалата седмица.

Какво означава това за скъпоценните метали?

В контекста на положителни данни за пазара на труда в САЩ и съответно покачващи се лихви по американски ДЦК и стабилизиране на курса на долара, цените на златото и среброто рязко паднаха. През деня, в който данните бяха публикувани цената на тройунция злато падна от 1,223.2 долара на 1,212.8, а тази на среброто от 15.91 долара до 15.60. Тази динамика беляза най-големият седмичен спад в цената на златото от първата седмица на май месец насам.

Графика, показваща движението на цена на златото спрямо щатския долар през юни 2017 г.

Както вече стана ясно, подобна реакция на пазарите за скъпоценни метали е напълно логична, когато данните за пазара на труда в САЩ са позитивни. Тези данни затвърждават низходящата тенденция в цената на златото и среброто от последните няколко седмици след последното вдигане на лихвените проценти от страна на ФЕД. Както отбелязахме тогава, последните действия на централната банка на САЩ е вероятно да доведат до спад в цените на скъпоценните метали в краткосрочен план (което и се случи). Същото се отнася и за позитивните данни за пазара на труда – в общия случай те водят до спад в цените на ценните метали.

С оглед на факта, че на последната пресконференция на ФЕД Джанет Йелън категорично потвърди намерението на централната банка да вдигне лихвените проценти поне още веднъж тази година, едва ли ще станем свидетели на подем в цените на скъпоценните метали в идните месеци (при равни дурги условия). Разбира се, икономическите развития в САЩ не са единственият фактор, който влияе на техните цени. Ако несигурността в други големи пазари, като тези в Азия и Европа се покачи, то златото и среброто със сигурност ще компенсират някои от скорошните си загуби. Развитията в Китай и около преговорите между Великобритания и ЕС по отношение на Брекзит са ключови фактори в това отношение.

Нека не забравяме дългосрочните перспективи

Както и преди сме отбелязвали, дългосрочните перспективи пред златото и среброто са доста по-положителни от краткосрочните. Американските бизнеси са силно задлъжнели. Нивата на корпоративен дълг още през 2016 г. достигнаха тези от пика през 2006 г., непосредствено преди глобалната икономическа криза. При толкова високи нива на дълг повишаването на лихвените проценти от страна на ФЕД (както и планирането свиване в баланса на централната банка) няма как да не окаже силно отрицателен ефект върху финансовото състояние на американските корпорации.

Колкото по-лошо е финансовото състояние на американските корпорации, толкова повече нараства усещането за риск на финансовите пазари и съответно толкова по-привлекателна инвестиция са златото и среброто. Засега ситуацията в корпоративния сектор на САЩ може да изглежда много добра, но не бива да бъдем късогледи и да игнорираме дългосрочните рискове. А рисковете за пазарите на корпоративни облигации и ценни книжа представляват възможности за инвеститорите в злато и сребро.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още