Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

На какво се дължеше бичият пазар на злато в началото на 2017 г.

Публикувано от Георги Вулджев в категория Анализи на 09.05.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4195,16 BGN/oz
  
+ 20,41 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
52,54 BGN/oz
  
+ 0,21 BGN
Изображение на инвестиционно златно кюлче и злати монети

В началото на 2017 г. цената на злато нарастна значително. От коледните празници до пика в края на февруари цените на златото и среброто (долари за тройунция) нарастнаха с над 11% и 17%. Интересното е, че този значителен ръст в цената на скъпоценните метали беше реализиран през период, в който капиталовите пазари бяха в невиждан за последните години бум. За последните 3 месеца капитализацията на борсовия индекс Dow Jones нарастна с над 7% и подобна положителна тенденция се наблюдаваше и в другите два най-големи индекса – NASDAQ и S&P500.

Вижте повече по темата: Акции, злато и инфлация – какво се случва при ръст на лихвата

На пръв поглед тази динамика изглежда като някаква аномалия, защото обикновено когато акциите вървят нагоре, се очаква, че цените на скъпоценните метали ще падат, и обратното. Акциите са високорисков актив, а скъпоценните метали – нискорисков. Съответно ако възвръщаемостта по акциите не може да оправдае техния риск, инвеститорите ще ги избягват за сметка на по-сигурни активи като златото и среброто. В случая обаче акциите реализират впечатляваща възвръщаемост, но цените на златото и среброто също растат. За да разберем на какво се дължи тази динамика, трябва да обърнем внимание на други два ключови за цената на златото и среброто индикатора – нивото на инфлация и реалната доходност по държавните облигации.

Връзката между злато и държавните облигации на САЩ

Инфлацията е най-важният определящ фактор за движението на цената на златото, защото нейното ниво оказва влияние върху възвръщаемостта по държавните ценни книжа (държавни облигации), които са най-близката алтернативна инвестиция до скъпоценните метали по ниво на сигурност. Златото и среброто, бидейки много нискорискови активи, са много добри инвестиции във времена на икономическа криза или по-общо във всякакъв период на несигурност по отношение изгледите за икономически растеж, когато акциите се представят зле. Същото се отнася и за облигациите като цяло и особено за държавните, по-известни като държавни ценни книжа (ДЦК).

Държавните облигации са най-сигурните облигации, защото вероятността една държава да фалира и да не може да изплати дълговете си почти винаги е по-нисък от вероятността това да се случи с една частна компания. Поради сходните нива на сигурност и ликвидност държавните облигации и скъпоценните метали са нещо като заместващи се инвестиции. Обикновено когато възвръщаемостта по ДЦК расте, инвеститорите купуват повече държавни облигации за сметка на злато и сребро. Затова по принцип се предвижда, че когато ФЕД вдигне лихвените проценти, това ще доведе до по-ниско търсене на скъпоценни метали и съответно спад в тяхната цена.

Обаче след като ФЕД вдигна лихвените проценти през декември и лихвите по ДЦК съответно също нарастнаха, това не се случи. Даже напротив, както бе отбелязано по-горе, оттогава до края на февруари месец цените на златото и среброто реализираха много силен растеж.

Значението на инфлацията

На какво се дължи тази аномалия? На ускорението в нивото на ценова инфлация и очакванията за инфлация, разбира се (поради което това всъщност не е аномалия). Инфлацията е факторът с най-фундаментално влияние върху движението на цените на скъпоценните метали. Докато лихвите по ДЦК нарастнаха значително напоследък, инфлацията също скочи до най-високите си нива през последните 4-5 години както в САЩ, така и в Европа.

Вижте повече по темата: Какво е инфлация

По-висока инфлация означава, че реалните лихви падат и съответно реалната възвръщаемост, която носят държавните ценни книжа, също пада. Реалната лихва е разликата между номиналната лихва по даден дългов инструмент и нивото на инфлация. Това всъщност е лихвата, която има значение – не номиналната. Реалната лихва представлява реалният доход, който един инвеститор може да придобие чрез инвестиране в дългови инструменти като ДЦК.

Графика на ценовата инфлация и реалната доходнот на правителствените облигации на САЩ между 2012 и 2016 г.
Източници: FRED

Ако въпреки повишаването в номиналната лихва реалната лихва остава на същото ниво или дори пада поради по-висока инфлация, напълно логично е инвеститорите да започнат да изоставят държавните облигации като сигурна и ликвидна инвестиция и да се прехвърлят към златото и среброто. Точно това се случи и в началото на тази година. Както виждаме на графиката горе, темпото на ценова инфлация започна рязко да се ускорява през втората половина на 2016 г. и расте с особено бързи темпове през декември и януари. Тази динамика доведе до спад в реалната доходност по ДЦК през същите два месеца въпреки вдигането на лихвените проценти от страна на ФЕД през декември.

Скъпоценните метали са по-добър хедж срещу инфлацията

В тази ситуация златото и среброто се превръщат в по-атрактивни инвестиции от преди, защото, за разлика от валутите и облигациите, по-високата инфлация не вреди на тяхната стойност. Дори напротив, златото и среброто са най-добрият хежд срещу инфлация, защото са физически стоки със сравнително ниска вариация на тяхното количество, които в миналото са били използвани като пари.

Вижте повече по темата: Покупателната способност в Европа се опазва чрез инвестиционно злато – ето защо

Да, в краткосрочен план е възможно да има вариации в цената на златото и среброто, които до доведат до инвестиционни загуби (ако купите злато на висока цена, а след това тя падне). Но в дългосрочен план цената на златото и среброто не пада въобще, а напротив, даже се покачва с постоянни темпове. Преди едва 15 години цената за унция злато в долари е била около 300$. Днес тя е 1200, което представлява възвръщаемост от общо 400% или средно 26.6% на година.

Никога не забравяйте, че посоката на инфлацията е основният фактор, който определя накъде се движат цените на скъпоценните метали. Дори пазарите на акции да са в бича фаза, ако инфлацията е висока и (особено) ако се ускорява, това означава, че цените на златото и среброто са добра инвестиция.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още