Срок за обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни.
Добавете ценово известие

На фокус: индексите на акциите на златодобивните компании - HUI и XAU

Публикувано от Tavex в категория Анализи на 19.09.2018
Цена злато (XAU-BGN)
4252,37 BGN/oz
  
- 29,32 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
49,90 BGN/oz
  
- 0,09 BGN
индексите на златодобивните компании

Двата най-известни „златни“ индекса на световните финансови пазари са:

  • индексът NYSE Arca Gold BUGS – наречен HUI 
  • индексът Philadelphia Gold and Silver – наречен XAU 

И двете абревиатури се появяват на много сайтове, свързани със злато или с финансови пазари, така че си струва да се разбере какво по-точно представляват тези индекси.

Бърза бележка за терминологията в тази статия: когато говорим за акциите на компании на световните финансови пазари, занимаващи се с добив на злато и техните индекси, ще използваме за по-кратко изразите: „златни“ акции или акции от златодобив (gold stocks), „златни“ индекси (gold stock indexes), „златни“ мини (gold miners). 

Важно е да знаете това, за да се ориентирате по-добре при предоставената информация за индексите на акциите на златодобивните компании HUI и XAU.

Индексът NYSE Arca Gold BUGS (HUI)

HUI е създаден на 15 март 1996 г. от Американската фондова борса (AMEX) и първоначално е известен като AMEX Gold BUGS Index. BUGS е съкращение за Basket of Unhedged Gold Stocks „Кошница за нехеджирани златни запаси“. 

Чрез процеса на различни борсови обединения и придобивания с течение на времето, HUI сега е известен като индексът NYSE Arca Gold BUGS.

Накратко, през 2008 г. AMEX е придобит от NYSE Euronext. През 2006 г. NYSE придоби платформата Archipelago (Arca). В резултат на тези придобивания и обединения, NYSE промени името на AMEX Gold BUGS Index на NYSE Arca Gold BUGS Index.

Също така през 2012 г. междуконтиненталната борса – Intercontinental Exchange (ICE) придоби NYSE Euronext, така че NYSE Arca вече е собственост на ICE и сега Gold BUGS Index се изчислява от ICE. Буквите в тикера HUI не означават нищо и не са акроним или съкращение.

Според официалния документ за методология на ICE, HUI е „предназначен да измерва ефективността на компаниите, участващи в добива на златна руда“. Той включва конкретно и единствено акции на компании, които не хеджират добива си на злато повече от година и половина. 

Чрез включването само на не-хеджиращи златодобивни компании, индексът цели да даде представа за краткосрочните движения в цената на златото.

Друга отличителна черта на индекса HUI е, че той е модифициран равнопретеглен индекс на акциите от златодобив. Модифицирането означава, че компаниите в индекса са претеглени до известна степен, но не напълно. 

Процесът работи както следва. Всички допустими акции се класират на базата на пълната им пазарна капитализация (без свободно търгуваните). На първите две акции се дава по 15% тежест, на третата – 10%, а на всички останали от четвъртата позиция нататък се разпределят поравно останалите 60% от тежестта в индекса. 

Най-общо казано, свободно търгуваните акции са тази част от целия капитал, която не се притежава от вътрешни лица за компаниятa.

Източник: www.GoldChartsRUs.com

Много сайтове в интернет посочват, че HUI е равнопретеглен, но това не е съвсем вярно, тъй като не се споменава горепосочената модификация.

Акциите, които отговарят на условията да бъдат включени в HUI, трябва да бъдат публикувани в NYSE или „NYSE American“ или да се търгуват на NASDAQ. Бърз поглед към нейната история показва, че NYSE American е малка облигационна борса, управлявана от NYSE, която преди е била наречена NYSE MKT и е наследена от американската фондова борса (AMEX). 

Количеството на акциите на златодобивните компании, които могат да бъдат включени в HUI, е променливо, също така и участниците могат да се променят всяко тримесечие по време на ребалансирането на индекса. Когато стартира през март 1996 г., HUI имаше базово ниво от 200.00.

HUI компоненти

Инвеститорите трябва да знаят, че понастоящем в HUI са включени 23 акции, главно на компании със седалище в САЩ, Канада и Южна Африка, включително големите Goldcorp, Newmont Mining и Barrick и миньори като Eldorado Gold, Kinross Gold и Tahoe Rsources. 

Той включва също така южноафриканските миньори AngloGold Ashanti, Randgold Resources и Sibanye. HUI също така включва и акции на добиващите сребро компании Coeur Mining и Hecla Mining. Пълният списък на 23-те компании включени в HUI може да се види тук.

14 от златните миньори в HUI са също така и членове на Световния съвет за злато – World Gold Council (WGC). Настоящите членове на WGC са 24 компании за добив на злато, което означава, че 10 от тях не са представени в HUI, вероятно заради хеджиране на тяхното производство. 

Някои от златните миньори в HUI не са членове на WGC, поради различни причини, като например напускане – напр. Gold Fields, или членство в Silver Institute, като Coeur и Hecla.

GDM и JHUI

NYSE също така управлява и два други показателя за добив на злато. Тези индекси са по-малко известни от HUI, това са: NYSE Arca Gold Miners Index (GDM) и NYSE Arca Junior Gold BUGS Index (JHUI).

За разлика от равнопретегления HUI, индексът NYSE Arca Gold Miners Index (GDM) е индекс, претеглящ пазарната капитализация, който включва „публично търгуваните компании, занимаващи се основно с добив на злато и сребро на различни места по света.“ 

Това по-широко представяне на злато- и сребро-добивни компании от цял свят (вместо само американски) и фактът, че включването не е ограничено до миньорите, които не участват в хеджиране, обяснява защо GDM в момента има 49 компонента, списък на които може да се види тук.

Почти всички членове на WGC присъстват в GDM. В GDM има и много австралийски компании за добив на злато, също така 2 китайски – Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group, но няма руски (може би поради политически причини). 

Броят на акциите, които могат да бъдат включени в GDM, е променлив и участниците също могат да се променят на тримесечие по време на ребалансиране на индексите. GDM стартира през октомври 2004 г. Всеки, който се интересува от методологията на индекса GDM, може да прочете неговия методологичен документ тук.

NYSE Arca Junior Gold BUGS Index (JHUI) е модифициран равнопретеглен индекс на малките капиталови компании, участващи в добива на злато. Процесът на създаване на индекса е подобен на HUI, а документът за методологията на JHUI може да се види тук.

Индексът Philadelphia Gold and Silver Index (XAU)

XAU представлява модифициран индекс на базата на пазарната капитализация на акциите на компании, занимаващи се със злато- и сребро-добивна промишленост. XAU е въведен през януари 1979 г. с базова стойност 100.00. 

Подобно на HUI, XAU сега е част от по-голяма борсова група, в случая – част от NASDAQ OMX. NASDAQ и OMX се сливат през 2007 г. и придобиват най-старата американска борса Philadelphia Stock Exchange. Тук може да се види архивирана версия на уебсайта на Philadelphia Stock Exchange, където се споменава XAU.

За да отговарят на условията за включване в XAU, акциите на компаниите, добиващи злато или сребро, трябва да бъдат регистрирани или на борсите NYSE или NYSE American, или да се търгуват на NASDAQ

Компанията също така трябва да има пазарна капитализация от най-малко $100 милиона и да има определен праг на ликвидност от най-малко 1,5 акции, търгувани през последните 6 месеца. Важно е, че хеджирането не е критерий за изключване от XAU, поради което в него могат да участват и миньори, които хеджират производството си.HUI - NYSE Arca Gold BUGS Index, графиката обхваща 5 годишен период

Източник: www.GoldChartsRUs.com

Към XAU са приложени редица параметри, за да се предотврати доминирането на големите златни миньори върху теглото на индекса. Например, нито една акция не може да има тежест по-голяма от 30% от индекса, също така първите 3 акции взети заедно не могат да представляват повече от 60% от цялата му тежест. 

XAU се ребалансира на тримесечие и тогава компаниите могат да бъдат отхвърляни или добавяни въз основа на различни критерии за допустимост. Докладът за методологията на XAU може да се види тук.

В XAU има 30 акции на златодобивни и сребродобивни компании. Техният списък може да се види на сайта NASDAQ, а списък с актуални цени – на сайта Investing.com. 

XAU включва много от минните компании, които са и в HUI като Barrick, Goldcorp, Newmont и Kinross, но и някои други – като Pan American Silver, First Majestic Silver, McEwen Mining и Sandstorm Gold. 

Съдържащият 30 акции XAU, включва голяма част от членовете на 24-членния Световен съвет за злато.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Друг показател на „златните“ акции, който често се среща на сайтовете за благородни метали, е GDX. Това обаче не е индекс, а фонд, търгуван на борсата – Exchange Traded Fund (ETF), а именно VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). GDX следва горепосочения индекс NYSE Arca Gold Miners Index (GDM).

Съществува и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), който не следва JHUI, а MVIS Global Junior Gold Gold Miners Index. Графиката по-долу показва представянето на GDX спрямо GDXJ. 

От януари 2010 г. до септември 2017 г. – периодът, през който цената на златото в щатски долари падна с 20%, GDX показа отрицателна стойност от 45%, отразявайки слабото представяне на акциите от златодобив спрямо цената на златото през този период.

Източник: https://www.bullionstar.com/charts/

Освен HUI и XAU, съществуват и много други индекси за акциите на златодобивните компании, някои от които са глобални, като индексът S & P / TSX Global Gold и индексът NASDAQ OMX Global Gold & Precious Metals, а други са специфични, като например индекса за добив на злато в Йоханесбург – Johannesburg Stock Exchange (JSE). Но HUI и XAU безспорно са най-популярните.

Източник: www.GoldChartsRUs.com

„Златните“ акции не са като физическото злато

Инвестирането в акции от златодобив или фондове, които следят индексите на тези акции на пазара, е много различно от инвестирането и притежаването на физическо злато под формата на кюлчета или златни монети. 

Акциите или общият капитал на компания за добив на злато са собственост на това дружество и рисковият им профил е много по-различен от този на собствеността върху физическо злато. Той отчита специфичния за акциите риск, секторния риск при златодобива и общия риск, свързан с капиталовите пазари.

Тъй като тези компании обикновено участват в проучване и производство, акциите им също така са застрашени и от операционен риск, управленски риск, риск, свързан с хеджиране (или нехеджиране) на цената на златото и политически риск, в зависимост от страните, в които се намират активите на златните миньори. 

Именно поради лошото управление на златодобивна компания, понастоящем е в ход инициатива за създаване на Съвет на „златните“ акционери – Shareholders Gold Council, с цел оказване на „институционална“ подкрепа при преодоляване на последиците от това лошо управление.

Акциите от златодобив са форма на изражение на цената на златото и обикновено са ливъридж, поради което тяхното движение е по-волатилно от цената на златото, както в посока нагоре, така и надолу.

Същото важи и за фондовете или ETF, чиято цел е да следят индексите на златото като HUI или GDM, макар че диверсифицираното портфолио от златодобивни акции, което фондът притежава, ще диверсифицира специфичния за дружеството риск, но не и секторния риск при златодобива или по-широкия риск на пазара на акции и борсово/ валутния риск.

Източник: www.GoldChartsRUs.com

Тъй като включва само минни компании, които не използват хеджиране, HUI има по-висока корелация със с актуалните спот цени на златото, отколкото XAU. Но нито HUI, нито XAU следват цената на златото, както може да се види при разглеждане на променящото се съотношение злато/HUI и злато/XAU.

Инвеститорите от всички части на света могат да притежават както физическо злато, така и „златни“ акции и фондове. Важното, което трябва да се има предвид обаче е, че това са съвсем различни класове активи. Акциите от добив на злато са рискови ценни книжа във всяко портфолио, емитирани от корпорации, които търгуват на борси. 

Физическото злато е материален актив без риск от неизпълнение от страна на контрагента. Физическото злато съществува и се използва в ограничено предлагане и не може да бъде създадено, нито може да бъде емитирано от правителства или монетарни органи.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още