Добавете ценово известие

Инфлацията в Германия расте най-бързо от началото на XXI в.: Инфографики

Публикувано от Даниел Василев в категория Златни вести на 23.08.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4336,79 BGN/oz
  
- 60,57 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,59 BGN/oz
  
- 1,09 BGN

Цените на активите на домакинствата, които са прокси за инфлацията в Германия изобщо, са нараснали с 11,7% на годишна основа през второто тримесечие, показват данните на изследователския институт Flossbach von Storch (FvS). Единственият случай в историята на индекса (т.е. от 2005 г. досега), през който покупателната способност на германците се е сривала по-бързо, е през първото тримесечие на тази година.

Вижте повече по темата: Инфлацията е тук: Какво означава това и как да предпазим парите си

За сравнение, според официалната статистика на страната индексът на потребителските цени се е покачил само с малко над 2%. Повече за това – по-долу.

Покачването на цените по категории

Индексът на FvS измерва инфлацията в Герамния чрез призмата на активите на домакиствата. Сред тях са цените на недвижимите имоти, бизнес богатството, трайните потребителски стоки и спекулативните активи.

Така измерителят е добър начин да се видят действителните динамики в стойността на активите, за разлика от официалния индекс на потребителските цени. В индикатора, изчисляван от FvS, липсват смущенията, идващи от теглата на различни стоки, които домакинствата може да потребяват изключително рядко.

Инфографика: Инфлацията в Германия е по-висока от когато и да е било през XXI в.


Нека разгледаме представянето на отделните класове активи по вид актив и като цяло.

Реалните активи на домакинствата

Реалните активи (недвижимо имущество, бизнес състояние, трайни потребителски стоки и спекулативни активи) са поскъпнали с 13% само за година през второто тримесечие. При финансовите активи темпът на покачване е „по-умерен“ – 6% спрямо същия период на миналата година.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 160,00 лв. 145 145,00 160 160,00
Купуваме 145,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Това не е учудващо. Изследователите отбелязват, че за последните осем години реалните активи винаги са изпреварвали финансовите такива. Тъй като тежестта на първите в общия индекс е по-голяма, неговото покачване през второто тримесечие на годината е от 11,7%.

Недвижими имоти

Цените на недвижимите имоти отбелязват рекордно поскъпване от създаването на индекса на FvS. Те поскъпват с почти 10% на годишна основа и с 3% спрямо първото тримесечие на 2021 г. За разлика от тях, цените на офис пространствата продължават да са потиснати.

Това изобщо не е прозаичен темп на растеж. Ако годишната му стойност се запази, цените на недвижимите имоти ще се удвоят само след седем години. В този ред на мисли, трябва да се отбележи, че през второто тримесечие на тази година в България например ипотечните кредити надхвърлиха броя си от годините на имотния балон.

Трайните потребителски стоки

Трайните потребителски стоки също са рекордьор. Те поскъпват с 2% на годишна основа, което отново е най-високия темп от създаването на индекса, и с 0,7% спрямо първото тримесечие.

В рамките на тази подкатегория най-скоростно е покачването на автомобилите втора ръка. Те поскъпват с 3,1% на годишна основа.

Спекулативни активи

При спекулативните активи поскъпването е от 8,1% спрямо второто тримесечие на 2020 г. Тук най-бързо се покачват цените на колекционерските вина (18,4%) и ретро автомобилите (9,8%).

Финансови активи

Цените на облигациите са един от малкото показатели, които регистрират свиване. Те поевтиняват с 1,3% на годишна и с 0,7% на тримесечна база. За сметка на това, акциите се изстрелват с 24% спрямо второто тримесечие на 2020 г. и с 6,3% спрямо първото тримесечие на тази.

Цената на златото в Германия е с 1% по-ниска спрямо края на същия период миналата година.

Официалните данни за инфлацията в Германия отново са подценени

Спрямо това драстично покачване на цените на активите на домакинствата, официалният индекс на потребителските цени в Германия остава потиснат. При стойност от малко над 2% за второто тримесечие, разликата между него и индексът на цените на домакинствата на FvS е почти шест пъти.

Това не е учудващо. По време на пандемията станахме свидетели на рекордно печатане на валута, а статистическите институти твърдят, че инфлацията я няма. Същевременно домакинствата в реалността усещат изключително бързата загуба на покупателната способност по джоба си.

Вижте повече по темата: Подриването на парите 2: Къде изчезва инфлацията

Повече по този въпрос можете да прочетете в поредицата „Подриването на парите“. Тук ще припомним само, че индексът на потребителските цени е статистическа (а не икономическа) средна величина. Като всяка такава, той е подвластен на манипулации от страна на институциите, които трябва да го изчисляват.

Вижте повече по темата: Икономисти очакват свиване на програмата за количествени улеснения, но може ли Фед да го направи?

Тъй като те са под политически контрол, а за управляващите е съвсем неудобно да признаят действителното обезценяване на валутите, статистическите институти имат силен стимул да занижават стойността на тези феномени. Това се случва чрез промяна на данните, върху които се базира индексът. Когато това е недостатъчно, цели категории се изключват от калкулациите. В САЩ например са махнати хранителните стоки и горивата от индекса, разглеждан от Федералния резерв.

Защо инфлацията в Германия расте все по-бързо

Трайното унищожаване на покупателната способност на парите в джоба ни е тема, която сме разглеждали неведнъж в блога на Tavex. Както сме посочвали, фундаменталната причина за това е безпрецедентното увеличаване на паричното предлагане.

Вижте повече по темата: Новата целева инфлация на ЕЦБ и ускореният крах на покупателната ни способност

От FvS открояват същата причина за унищожаването на покупателната способност в Германия. Ето какво се посочва в документа:

„Няколко феномена подпомагат тези високи равнища на инфлацията. Първо, Европейската централна банка продължава да води много експанзивна парична политика и очакванията са, че тя няма да я преустанови, даже и ако инфлацията на потребителските цени се задържи висока. Прогнозата за възможен спад на покупателната способност също увеличава търсенето за активи на богатството. Освен това стимулите и други програми за финансова подкрепа продължават да допринасят за увеличаването на цените на активите.“

Мантрата е, че „извънредните“ програми на централните банки, свързани с печатането на пари и потискането на лихвите, ще спрат, когато започне да се наблюдава възстановяване. Светът се надяваше на същото след 2008 г., но то не се случи. Напротив, днес проблемите са по-дълбоки от тогава.

Вижте повече по темата: Кредит и дълг I: Наркотиците, които убиват съвременната икономика

Не бива да се заблуждаваме, че обезценяването на парите е феномен, наблюдаващ се само в Западна Европа, срещу който страни като България и Румъния са застраховани. Точно обратното. Когато развитите икономики на Стария континент кихнат, развиващите се простудяват.

Вижте повече по темата: Огромните златни запаси на германците

Затова всеки трябва да се замисли за алтернативи на фиатните пари, перспективата пред които е да продължават да се обезценяват все по-бързо. А най-добрият спасител на покупателната способност в историята са истинските пари: златото и среброто. Ако не вярвате, питайте самите германци.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още