Добавете ценово известие

Стабилност чрез изкупуване на злато: Москва не вярва на долари

Публикувано от Даниел Василев в категория Анализи на 13.05.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4305,16 BGN/oz
  
- 21,80 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,53 BGN/oz
  
- 0,37 BGN
руски орел от злато

Златото е спасител на покупателната способност при кризи, само че металът се разглежда като такъв и още преди те да са настъпили – неслучайно все повече институции в Русия се впускат в изкупуване на злато. Последният пример за това е месният суверенен фонд, който го добавя като част от активите, които управлява.

Страната не е единствената, която се ангажира с подобни намерения и действия. Страните от Централна и Източна Европа също купуват злато през последните години. Красноречив е примерът на Унгария, която само през април утрои своите резерви от злато, а централната банка на Полша оповести, че иска да купи злато в размер на поне 100 тона през следващите няколко години.

Традициите на изкупуване на злато

Любовта на Русия към жълтия метал не датира от днес. За последните две десетилетия резервите от злато на руската централна банка нараснаха повече от четири пъти. Данните на World Gold Council помалзват, че към края на април 2021 г. те надхвърлиха 2295 тона, което е с малко над два тона под историческия им рекорд от януари 2020 г. Според централната банка на Русия, на 30 април нейните резерви от злато са възлизали на 130,8 млрд. долара.

Графика 1: Резерви от злато на руската централна банка (лява скала, синя площ – в тонове; дясна скала, жълта графика – в млрд. долара)

Източник: Централна банка на Русия; World Gold Council

Логично, централната банка на страната изкупува злато най-вече от местните производители. Благодарение на нарастващата цена на златото и инвестициите в отрасъла те успяха да увеличат добива на метала над два пъти за последните две десетилетия.

Тази тенденция със сигурност ще продължи. Нещо повече, последната прогноза на S&P Global изтъква, че през следващите няколко години Русия може да се превърне в най-големия производител на злато и да изпревари Китай.

Графика 2: Добив на злато в Русия (в хил. килограма)

Източник: United States Geological Survey; Ceicdata

Същевременно през последните няколко години централна банка беше и водещият купувач на продукцията, идваща от местните производители. Оценката е, че през последните пет години тя е реализирала покупки от тях в размер на около 40 млрд. долара, за да увеличи запасите от злато. Основният начин, по който финансовата институция увеличава запасите от злато, е чрез търговия над тезгяха (over-the-counter).

С този темп на изкупуване на злато, Русия успя да влезе в челната петица глобално (ако не броим Международния валутен фонд) по запаси от благородния метал. Това се случи още през 2018 г., когато страната изпревари Китай.

Таблица: Страни с най-големи запаси от злато (към края на април 2021 г.)

Държава Резерви от злато (тона) Дял от общите резерви
САЩ 8134 79%
Германия 3364 76%
Италия 2452 71%
Франция 2436 66%
Русия 2295 23%
Китай 1948 3%
Швейцария 1040 7%
Япония 765 3%
Индия 658 8%
Нидерландия 613 71%

 

Източник: World Gold Council

Нещо повече – за пръв път в историята стойността на резервите от злато на страната надхвърли сумата на запасите ѝ, деноминирани в долари.

Приключи ли политиката на централната банка за изкупуване на злато?

През април 2020 г. обаче централната банка на страната спря с програмата за изкупуване на злато. Данните на World Gold Council показват, че страната даже е продала малко над три тона от благородния метал, както се вижда от графиката по-горе. Означава ли това, че тя се е отказала от политиката си, която преследва от над две десетилетия?

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 158,00 лв. 143 143,00 158 158,00
Купуваме 143,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Нищо подобно. Официалната позиция за този ход беше, че със спирането на покупките, централната банка ще позволи по-голямо количество от добитото в Русия злато да се изнася в контекста на покачващите се цени на пазарите. Идеята е, че така ще се стимулират местните компании. По-вероятната причината обаче е друга.

Руското правителство се нуждае от пари в брой. То е изправено срещу пандемия, срещу което се изправят и всички останали страни, но реакцията му беше по-бавна и то има сериозни проблеми. Освен това срещу Русия все още има санкции, в резултат на което чуждестранната валута не влиза в страната и тя губи пари за всеки барел петрол, който се продава на местния пазар.

Това е позиция, която управляващият съдружник в CPM Group Джеф Крисчън изрази в интервю. Но апетитът на Русия към изкупуването на злато изобщо не е намалял. Неслучайно още през октомври 2020 г. се появиха спекулации, че централната банка на страната ще възобнови покупките. А към края на март и други държавни институции започнаха изкупуване на злато.

И суверенният фонд на Русия започва изкупуване на злато

Суверенният фонд на Русия е един от най-важните буфери във финансите на страната. Неговата роля е да подпомага пенсионната система, както и да заема средства на централния бюджет при дефицити. Институцията генерира средства от износа на петролни продукти, а управляваното от нея портфолио беше основно в долари, евро, паундове и швейцарски франкове. До началото на април, когато към тях се присъедини и златото.

Дебатите дали фондът, който е под управление на местното министерство на финансите, да започне изкупуване на злато продължиха над една година. В крайна сметка, в резултат на колосалната инфлация на фиатните валути в портфолиото ѝ, институцията получи зелена светлина от принципала си. Непосредствено след него и Китай позволи на търговските и инвестиционни банки в страната да увеличат количеството злато, което внасят. Ще разгледаме това решение в отделна статия.

Включването на златото към активите, които суверенният фонд на Русия управлява, е значима новина за пазарите на метала. Причината е, че той може да се впусне в мащабно изкупуване на злато и да увеличи търсенето на метала. Финансовата институция е гигантски финансов играч, чието портфолио възлиза на почти 170 млрд. долара или около 13% от брутния вътрешен продукт на страната.

Тепърва предстои да видим каква част от активите на фонда ще бъдат диверсифицирани към злато. Към момента на писане последният му счетоводен отчет е за март 2021 г., т.е. преди металът да бъде включен в баланса му. Изкупуването на злато ще зависи от поне няколко фактора, сред които са:

  • Износа на петрол от Русия;
  • Бързият темп, с който рублата се обезценява;
  • Скоростта, с която доларът се обезценява;
  • Размера на дефицита на централния бюджет;
  • Състоянието на пенсионната система.

Динамиките в първите три пункта могат да подскажат, че фондът ще се включи активно в изкупуване на злато в съвсем обозримо бъдеще.

Защо Русия следва политика на изкупуване на злато

Има поне две причини държавните институции в Русия да се занимават с изкупуване на злато – политическа и икономическа.

Въпрос на управленска стратегия…

От една страна, държавната политика през последните няколко години е насочена към освобождаване от резервите, деноминирани в долари. Само през април 2018 г. тя продаде щатски облигации в размер на 50 млрд. долара, с което понижи наполовина количеството американски дълг, което притежава.

Тази политика не е учудваща. Първо, покупателната способност на долара се срива. Второ, Русия е подложена на санкции от САЩ, които в известна степен затрудняват достъпа ѝ до валута. Трето, колкото по-малко резерви са деноминирани в долара, толкова по-слаб става той.

Графика 3: Дял на резервите на централните банки в различни валути

Източник: Международния валутен фонд

В последното начинание Русия не е сама. Всъщност в края на април 2021 г. резервите на централните банки в долари се понижиха до 59%, според данните на Международния валутен фонд. Това е най-ниската им стойност за последния четвърт век.

… и на стабилност и увеличаване на доходността

По-важният аспект обаче е свързан със стабилността и с увеличаването на доходността на активите, която златото ще внесе във финансовата система на страната. Точно това обуславя и избора на златото пред всички други потенциални активи за поддържане на резервите и на централната банка, и на суверенния фонд на страната.

Това не са просто наши дуи. Точно тези две икономически цели са заложени от самото финансово министерство на Русия, което в прессъобщение посочи:

Тази промяна е насочена към диверсификация на инвестициите на националния суверенен фонд, за да се гарантира тяхната стабилност и да се повиши доходността от управляваните от фонда активи.

Нещо повече, от ведомството определят златото като „традиционен предпазващ актив“ за управляваните средства.

Заключение

В контекста на срива на фиатните пари, ускорен значително през последната година, не е учудващо, че държавните институции на Русия се насочват към изкупуване на злато. Благородният метал продължава да се разглежда като най-добрият актив за съхранение на стойността и увеличаване на доходността. Както стана ясно, през последните няколко месеца те не са единствени – и други страни следват тази политика.

От своя страна, навлизането на финансови мастодонти като руския суверенен фонд на пазара може да означава, че търсенето на злато може да изпита ръст в бъдеще, поне в този конкретен сегмент. Ако това се случи, цената на златото би могла да получи тласък. Същевременно решението на властите в Русия е поредната лоша новина за щатския долар, който през април се обезцени (според официалните данни) с 4,2%. Това e много по-висока стойност от очакваното.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още