Добавете ценово известие

Newmont - труден период

Публикувано от Даниел Волошчук в категория Златни вести на 28.02.2024
Цена злато (XAU-BGN)
4338,67 BGN/oz
  
+ 11,44 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
55,16 BGN/oz
  
- 0,04 BGN
Newmont Corporation, компания за добив на злато

Най-голямата компания за добив на злато в света – Newmont Corporation отчита загуба от 2,475 млрд. щатски долара през 2023 г. Общите данни на компанията за 2023 г. не са блестящи. Този факт може да се види в цената на акциите на компанията, която от началото на годината е спаднала от 40,9 щатски долара за акция до 30 щатски долара, което представлява спад от почти 27%.

В тази кратка статия ще направя преглед чрез резултатите на Newmont през фискалната 2023 г. Ще разгледаме каква беше основната история през 2023 г. и как се представиха разходите и приходите на компанията.

Придобиване на Newcrest Mininig

Придобиването на Newcrest Mining, което беше започнато още през 2023 г., официално приключи на 6 ноември 2023 г. Придобиването на обща стойност 17 млрд. Долара доведе до създаването на най-голямата компания за добив на злато в света. Този статут е валиден както по отношение на пазарната капитализация, така и по отношение на количеството произведено злато.

Повече по темата тук: Мегасделка за $17 милиарда може да бетонира глобалния лидер в добива на злато

Завършването на сделката ще доведе до приблизително 250 тона годишно производство на злато. Това е с близо 50 % повече от настоящото производство на злато на Newmont. Придобиването на Newcrest обаче е свързано с високи разходи за Newmont.

Повишаване на разходите

Общите оперативни разходи са нараснали до 13,45 милиарда щатски долара през 2023 г. Това е увеличение с почти 15%. Според Newmont обаче тези високи оперативни разходи се дължат на инфлационен натиск. Общите разходи за производство на една тройунция злато през 2023 г. са 1444 USD, което представлява увеличение с над 19% спрямо 2022 г.

Тези разходи са частично смекчени от увеличението на цената на златото. Средната цена на жълтия метал през 2023 г. се е увеличила с 8% спрямо 2022 г. в евро.

Повече по темата тук: Цената на златото в евро достигна най-високата си стойност в историята

Поскъпването се дължеше на рекордното за годината търсене на злато от страна на централните банки, но и на геополитическата нестабилност, породена от продължаващия конфликт в Украйна и избухването на конфликта в ивицата Газа в началото на октомври.

Приходи в стагнация

Приходите на Newmont през 2023 г. са в застой в сравнение с 2022 г. и са дори по-ниски от тези през 2021 г., регистрирайки общи приходи от 11,8 млрд. долара. Като се имат предвид нарастващите разходи, това не е тенденция, която компанията иска да поддържа. Въпреки че придобиването на Newcrest означава допълнителни приходи за Newmont, не се очаква те да достигнат около 500 млн. долара до края на 2025 г.

През 2023 г. Newmont успява да добие повече от 5,5 млн. тройунции злато, което се равнява на 171 тона. Количеството е със 7% по-ниско от това през 2022 г., като това е най-ниското количество, регистрирано от 2018 г. насам.

Общата картина

Въпреки че финансовите данни за 2023 г. не изглежда да вдъхват доверие, важно е да се отбележи, че с приключването на придобиването на Newcrest активите на Newmont са се увеличили значително. Стойността на тези активи е достигнала над 55,5 млрд. долара, в сравнение с 38,5 млрд. долара през 2022 г.

За разлика от това, въпреки че задълженията на компанията също са се увеличили (от 19,1 млрд. долара през 2022 г. до 26,5 млрд. долара през 2023 г.), съотношението между активите и задълженията е намаляло от 49,7% на 47,7%. Това съотношение е много важно, тъй като показва каква част от активите на дружеството са необходими, за да може то да изплати дълговете си.

Планът на компанията за 2024 г. е да консолидира инвестициите, направени през 2023 г., но и да намали разходите. По думите на Том Палмър, президент и главен изпълнителен директор на Newmont:

С придобиването на Newcrest основната ни цел за 2023 г. е да интегрираме и трансформираме портфолиото от активи в съвкупност от най-добрите в класа си златни и медни минни операции и проекти.

Компанията очаква производство на 215 тона злато, което представлява 27% увеличение спрямо 2023 г. Също така производствените разходи за унция злато се очаква да спаднат с 3% до 1400 долара за тройунция. Тъй като прогнозите на JP Morgan за цената на златото през 2024 г. достигат 2175 долара за тройунция към края на 2024 г., можем да очакваме много по-силен марж на печалбата за Newmont.

Заключения

Въпреки че 2023 г. беше съпроводена с различни предизвикателства и промени за най-голямата компания за добив на злато в света, ръководството на Newmont очаква дейността да се стабилизира през 2024 г.

В съчетание с динамиката на цената на златото през 2024 г., тази година може да се окаже най-печелившата за Newmont.

Препоръчваме Ви да прочетете още