Добавете ценово известие

Австралия вещае спад на добива и ръст на търсенето на злато глобално

Публикувано от Tavex в категория Златни вести на 27.05.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4208,34 BGN/oz
  
- 18,96 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,74 BGN/oz
  
- 0,47 BGN

Съдейки по последните прогнози за добива и потреблението на злато, идващи от Австралия (която е вторият най-голям производител в света), фундаментът зад жълтия метал ще се задържи стабилен през следващите няколко години. Тук ще разгледаме последната прогноза на Министерството на индустрията, науката, енергетиката и ресурсите (DISER) на страната.

Предлагането на злато

Глобалният добив на злато ще нарасне през следващите две години до 3807 тона през 2024 г. След това обаче той ще започне да се понижава, като за две години ще се понижи до 3746 тона, сочи документът.

Ръстът ще се дължи на мащабните проекти в Канада и Австралия през следващите две години. Златодобивните компании там инвестират за увеличаване на дейностите и удължаване на жизнения цикъл на златните мини.

Графика 1: Прогнозирано производство на злато

Графика за прогнозираното производство на злато до 2026 година

Източник: World Gold Council; DISER

Последвалият спад ще се дължи на понижаване на количеството злато в добитата руда глобално. От друга страна, след 2024 г. златодобивните компании ще са изправени пред покачващи се оперативни разходи.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 155,00 лв. 140 140,00 155 155,00
Купуваме 140,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

От ведомството прогнозират, че до края на настоящата година Австралия ще успее да изпревари Китай като най-голям производител на злато в света. Това се дължи на очакваното покачване на минния добив в страната, който се очаква да достигне 384 тона до края на годината. Неговият ръст е породен от покачващата се цена на златото, която стимулира златодобивните компании да разширяват операциите. Както знаем от поредицата „Пътят на златото“, този феномен обаче обикновено не става моментално.

Поради покачването на оперативните разходи, делът на губещите минни компании глобално ще се удвои между 2024 и 2026 г. Според DISER той ще нарасне до 10% от всички представители на сектора.

Графика 2: Печеливши и губещи златодобивни компании

Графика за печелившите и губещите златодобивни компании в проценти  от 2021 година до 2026 година

Източник: DISER

Златодобивната промишленост в Австралия се очаква да се задържи стабилна в средносрочен план. Това се дължи на гигантските доказани запаси, които са над два пъти по-големи от тези на Русия, заемаща второто място в подреждането на страните по подземни резерви.

Графика 3: Страни с най-големи доказани запаси в средносрочен план

Графика на страните с най-големи запази от злато

Източник: Geoscience Australia

Търсенето на злато

Търсенето на злато претърпя удар от 14% до 3760 тона през 2020 г. заради затварянията на икономиката. Очакванията са, че то ще нарасне с 8,5% до 4080 тона през настоящата година. Изкупуването на злато от Китай ще расте стабилно през следващите няколко години и страната ще запази позицията си на водещ потребител глобално.

В средносрочен план търсенето на злато ще расте с 8,4% годишно. За разлика от предлагането, при него няма да се наблюдава понижение след 2024 г., като към 2026 г. то ще достигне 5126 тона глобално. Така то ще изпревари предлагането (състоящо се от добива и рециклирането на злато).

Графика 4: Търсене на злато по сектор

Графика за прогнозното търсене на злато в секторите общо производство, инвестиционно злато и публични институции

Източник: World Gold Council; DISER

Както е известно от закона за търсенето и предлагането, при равни други условия такава ситуация на пазарите означава, че и цената на благородния метал ще получи солидна подкрепа. Ако прогнозите се окажат точни, това ще е особено вярно към средата на десетилетието.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още