Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Влиянието на инфлацията върху цените на скъпоценните метали и последното заседание на ФЕД

Публикувано от Tavex в категория Анализи на 17.07.2017
Цена злато (XAU-BGN)
4202,76 BGN/oz
  
+ 19,95 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
52,95 BGN/oz
  
+ 0,35 BGN

Миналият петък, на 14-ти Юли, излязоха последните данни за индекса на потребителските цени в САЩ, покриващи месец Юни. Тези данни показват какво е нивото на инфлация в САЩ, който е един от най-важните индикатори, които инвеститорите в скъпоценни метали следят. Индексът на потребителските цени измерва промените в ценовото ниво на широка кошница от стоки и услуги, предлагани на пазара в дадена държава – в случая САЩ. Промяната във величината на индекса на годишна база (например през юни 2017 г. в сравнение с юни 2016 г.) е най-често използваната мярка за нивото на инфлация.

И в този ред на мисли, какво е влиянието на инфлацията върху цените на скъпоценните метали? Дали заради нея цената се покачва или напротив?

Често срещана заблуда е, че данните за инфлацията оказват директен ефект върху цените на златото и среброто. Това не е така. Ефектът, който инфлацията има върху пазарите за злато и сребро винаги е индиректен и корелацията между тези две променливи всъщност не е толкова висока, колкото повечето хора си мислят. 

В следващите редове ще разгледаме как действително инфлацията влияе върху стойностите на златото и среброто.

Влиянието на нивото на инфлация е индиректно

Първият начин, по който нивото на инфлация влияе на цените на скъпоценните метали е чрез ефектите, които оказва върху възвръщаемостта на основните им инвестиционни конкуренти. 

Това са валутата и държавните ценни книжа. Както сме споменавали, тези видове активи, особено държавните ценни книжа, са основна алтернатива на скъпоценните метали като инвестиция, защото изпълняват сходна функция – минимизират риска на всяко портфолио и играят ролята на хедж срещу несигурност на финансовите пазари, която може да доведе до рязък спад в цените на акциите (например). 

Данните за последните 45 години показват, че между възвръщаемостта по тези два актива и цените на златото и среброто има много силна отрицателна линейна корелация – около 0.6. За сравнение, това е значително по-високо от нивото на директна корелация между цените на златото и нивото на инфлация, което е около 0.4.

Източници: FRED, London Bullion Market Association

Данните ни показват, че в повечето случаи когато възвръщаемост по инвестициите в кеш и ДЦК се покачва, цените на златото и среброто падат, и обратното. 

Нивото на инфлация оказва директно влияние върху реалния лихвен процент, който формира основната възвръщаемост на държавните облигации. Когато налице е по-висока инфлация, този реален лихвен процент пада. 

Същевременно, цените на стоките и услугите не се измерват в злато и сребро, а във валута. Съответно когато инфлация нарастне, т.е. покачването на цените се ускори, това автоматично означава, че покупателната способност на съответната валута пада по-бързо от преди, което прави скъпоценните метали по-атрактивна инвестиция в сравнение с нея.

Паричната политика на ФЕД и нивото на инфлация

Въпреки, че това е по-директният начин, по който динамиката на инфлацията влияе върху цените на златото и среброто той не е най-важният. 

Най-важният начин, по който нивото на инфлация може да повлияе на цените на златото и среброто е чрез влиянието, което оказва върху паричната политика на централната банка на САЩ – Федералния резерв (ФЕД).

При определянето на своята парична политика ФЕД следи най-вече две неща – данните за пазара на труда и данните за нивото на инфлация. Едно от правилата на паричната политика на ФЕД е, че целта е инфлацията да е около 2%. Когато нивото на инфлация е достигнало и превишило това ниво, ФЕД обикновено вдига лихвите. Ако е значително под това ниво и пада, ФЕД е по-вероятно да свали лихвите, за да стимулира кредитирането. Разбира се, тези данни се гледат и в контекста на данните за пазара на труда. Ако и двете (инфлацията и заетостта) се покачват (и инфлацията е около или над 2%), това означава, че бъдещата парична политика на ФЕД почти със сигурност ще е по-рестриктивна.

Както вече сме споменавали неколкократно – когато ФЕД вдига лихвените проценти това оказва отрицателно влияние върху цените на скъпоценните метали (т.е., цената на златото, например), защото увеличава възвръщаемостта по държавните облигации и подсилва долара. Когато пък ги сваля се случва обратното. 

Съответно, ако инфлацията се покачва, това означава, че вероятността ФЕД да вдигне лихвените проценти като част от паричната политика става по-висока, което е лошо за цените на скъпоценните метали – златото и среброто, поне в краткосрочен-средносрочен план.

Обърнете внимание, че двете основни линии, по които инфлацията оказва ефект върху цените на скъпоценните метали влияят в противоположни посоки. От една страна по-висока инфлация води до по-ниска възвръщаемост по инвестициите във валута и ДЦК, което е положително за цените на скъпоценните метализлатото и среброто. 

От друга, увеличава вероятността централната банка да вдигне лихвите, което обикновено сваля цените на скъпоценните метали. Затова е добра идея, освен нивото на инфлация, да следите какво се случва и с възвръщаемостта по основните алтернативни инвестиции на златото и среброто. 

Те ще ви дадат много по-ясна представа относно това какво можете да очаквате да се случи с цените на златото и среброто при висока инфлация или ниска такава.

Как инфлацията влияе върху решенията на ФЕД?

Решенията на ФЕД винаги оказват по-голяма роля върху цените на скъпоценните метали, отколкото нивото на инфлация само по себе си. И това, което се случи след последното изказване на председателя на ФЕД Джанет Йелън пред Конгреса миналата седмица илюстрира именно този факт.

Тонът на изказването на Йелън пред конгреса беше значително по-мек, отколкото в предишни пресконференция. В контраст с последното нейно публично изказване от средата на юни, сега тя намекна, че лихвените проценти вече са много близко до търсеното от ФЕД ниво, и съответно е вероятността централната банка да вдигне лихвите много над настоящото им ниво е ниска. 

В резултат на това изказване в миналата сряда на 12-ти юли, цените на златото и среброто отново започнаха да растат и в рамките на двата дни след това цената на златото се покачи с близо 10 долара от малко под 1220 до 1228 в долари на 14-ти юли.

Изказването на Йелън оказа мигновен ефект върху валутните пазари и пазарите на ДЦК – доларовият индекс падна до най-ниското си ниво от септември миналата година, а лихвите по 10-годишните ДЦК паднаха 2.395% на 11-ти юли до 2.335% на 14-ти юли. 

На това се и дължеше покачването в цената на златото. Отново – най-важният фактор е какво се случва с основните алтернативи на скъпоценните метали – валутата и държавните облигации.

Данните за индекса на потребителските цени, които бяха публикувани в петък след изказването на Йелън показаха, че инфлацията в САЩ се забавя за четвърти пореден месец. 

От 1.87% през май, през юни тя пада до 1.65%. Обикновено подобно забавяне в нивото на инфлация, не само в САЩ,  означава по-високи реални лихвени проценти и по-силен долар, което притиска цените на скъпоценните метали надолу. 

В деня, в който тези данни бяха публикувани обаче нищо подобно не се случи. Цените на златото и среброто продължиха да се покачват въпреки движението на инфлацията, след като тенденциите в пазарите за ДЦК и валута останаха непроменени.

Инфлацията е вторичен фактор, а паричната политика на ФЕД първичен

По-ниската инфлация не доведе до спад на цената на златото и среброто, защото тези данни само подсилиха намекът на Йелън от два дни по-рано, че е за в бъдеще е малко вероятно ФЕД да вдигне лихвите с още много. 

Не забравяйте – паричната политика на ФЕД е водещият фактор, който оказва най-голямо влияние върху възвръщаемостта по ДЦК, стойността на долара и съответно на цената на скъпоценните метали – злато и сребро.

Най-важното нещо, което трябва да запомните от тази статия е, че данните за нивото на инфлация не влияят на цените на златото и среброто директно, както влияят на потребителските цени

Те влияят на динамиката на пазарите на скъпоценните метали единствено индиректно или чрез директният ефект, който оказват върху възвръщаемостта на основните алтернативни на златото и среброто инвестиции, или по-съществено чрез влиянието, което оказват върху паричната политика на централната банка. 

Обърнете внимание на това, когато разсъждавате върху феномена инфлация и неговото влияние върху цената на различните скъпоценни метали.

 

Георги Вулджев

 

 

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още