Добавете ценово известие

Влиянието на инфлацията върху цените на скъпоценните метали и последното заседание на ФЕД

Публикувано от Tavex в категория Некатегоризирани на 17.07.2017
Цена злато (XAU-BGN)
3408 BGN/oz
  
+ 6 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
40 BGN/oz
  
+ 1 BGN

Миналият петък, на 14-ти Юли, излязоха последните данни за индекса на потребителските цени в САЩ, покриващи месец Юни. Тези данни показват какво е нивото на инфлация в САЩ, който е един от най-важните индикатори, които инвеститорите в скъпоценни метали следят. Индексът на потребителските цени измерва промените в ценовото ниво на широка кошница от стоки и услуги, предлагани на пазара в дадена държава – в случая САЩ. Промяната във величината на индекса на годишна база (например през юни 2017 г. в сравнение с юни 2016 г.) е най-често използваната мярка за нивото на инфлация.

Често срещана заблуда е, че данните за инфлацията оказват директен ефект върху цените на златото и среброто. Това не е така. Ефектът, който инфлацията има върху пазарите за злато и сребро винаги е индиректен и корелацията между тези две променливи всъщност не е толкова висока, колкото повечето хора си мислят.

Влиянието на нивото на инфлация е индиректно

Първият начин, по който нивото на инфлация влияе на цените на скъпоценните метали е чрез ефектите, които оказва върху възвръщаемостта на основните им инвестиционни конкуренти. Това са валутата и държавните ценни книжа. Както сме споменавали, тези видеове активи са основна алтернатива на скъпоценните метали като инвестиция, защото изпълняват сходна функция – минимизират риска на всяко портфолио и играят ролята на хедж срещу несигурност на финансовите пазари, която може да доведе до рязък спад в цените на акциите (например).

Данните за последните 45 години показват, че между възвръщаемостта по тези два актива и цените на златото и среброто има много силна отрицателна линейна корелация – около 0.6. За сравнение, това е значително по-високо от нивото на директна корелация между цените на златото и нивото на инфлация, което е около 0.4.

Източници: FRED, London Bullion Market Association

Данните ни показват, че в повечето случаи когато възвръщаемост по инвестициите в кеш и ДЦК се покачва, цените на златото и среброто падат, и обратното. Нивото на инфлация оказва директно влияние върху реалния лихвен процент, който формира основната възвръщаемост на държавните облигации. Когато инфлацията се покачва, този реален лихвен процент пада. Същевременно, цените на стоките и услугите не се измерват в злато и сребро, а във валута. Съответно когато инфлация нарастне, т.е. покачването на цените се ускори, това автоматично означава, че покупателната способност на съответната валута пада по-бързо от преди, което прави скъпоценните метали по-атрактивна инвестиция в сравнение с нея.

Паричната политика на ФЕД и нивото на инфлация

Въпреки, че това е по-директният начин, по който динамиката на инфлацията влияе върху цените на златото и среброто той не е най-важният. Най-важният начин, по който нивото на инфлация може да повлияе на цените на златото и среброто е чрез влиянието, което оказва върху паричната политика на централната банка на САЩ – Федералния резерв (ФЕД).

При определянето на своята парична политика ФЕД следи най-вече две неща – данните за пазара на труда и данните за нивото на инфлация. Едно от правилата на паричната политика на ФЕД е, че целта е инфлацията да е около 2%. Когато нивото на инфлация е достигнало и превишило това ниво, ФЕД обикновено вдига лихвите. Ако е значително под това ниво и пада, ФЕД е по-вероятно да свали лихвите, за да стимулира кредитирането. Разбира се, тези данни се гледат и в контекста на данните за пазара на труда. Ако и двете (инфлацията и заетостта) се покачват (и инфлацията е около или над 2%), това означава, че бъдещата парична политика на ФЕД почти със сигурност ще е по-рестриктивна.

Както вече сме споменавали неколкократно – когато ФЕД вдига лихвените проценти това оказва отрицателно влияние върху цените на скъпоценните метали, защото увеличава възвръщаемостта по държавните облигации и подсилва долара. Когато пък ги сваля се случва обратното. Съответно, ако инфлацията се покачва, това означава, че вероятността ФЕД да вдигне лихвените проценти става по-висока, което е лошо за цените на златото и среброто, поне в краткосрочен-средносрочен план.

Обърнете внимание, че двете основни линии, по които инфлацията оказва ефект върху цените на скъпоценните метали влияят в противоположни посоки. От една страна по-висока инфлация води до по-ниска възвръщаемост по-инвестициите във валута и ДЦК, което е положително за цените на златото и среброто. От друга, увеличава вероятността централната банка да вдигне лихвите, което обикновено сваля цените на скъпоценните метали. Затова е добра идея, освен нивото на инфлация, да следите какво се случва и с възвръщаемостта по основните алтернативни инвестиции на златото и среброто. Те ще ви дадат много по-ясна представа относно това какво можете да очаквате да се случи с цените на златото и среброто.

Как инфлацията влияе върху решенията на ФЕД

Решенията на ФЕД винаги оказват по-голяма роля върху цените на скъпоценните метали, отколкото нивото на инфлация само по себе си. И това, което се случи след последното изказване на председателя на ФЕД Джанет Йелън пред Конгреса миналата седмица илюстрира именно този факт.

Тонът на изказването на Йелън пред конгреса беше значително по-мек, отколкото в предишни пресконференция. В контраст с последното нейно публично изказване от средата на юни, сега тя намекна, че лихвените проценти вече са много близко до търсеното от ФЕД ниво, и съответно е вероятността централната банка да вдигне лихвите много над настоящото им ниво е ниска. В резултат на това изказване в миналата сряда на 12-ти юли, цените на златото и среброто отново започнаха да растат и в рамките на двата дни след това цената на златото се покачи с близо 10 долара от малко под 1220 до 1228 на 14-ти юли.

Изказването на Йелън оказа мигновен ефект върху валутните пазари и пазарите на ДЦК – доларовият индекс падна до най-ниското си ниво от септември миналата година, а лихвите по 10-годишните ДЦК паднаха 2.395% на 11-ти юли до 2.335% на 14-ти юли. На това се и дължеше покачването в цената на златото. Отново – най-важният фактор е какво се случва с основните алтернативи на скъпоценните метали – валутата и държавните облигации.

Данните за индекса на потребителските цени, които бяха публикувани в петък след изказването на Йелън показаха, че инфлацията в САЩ се забавя за четвърти пореден месец. От 1.87% през май, през юни тя пада до 1.65%. Обикновено подобно забавяне в нивото на инфлация означава по-високи реални лихвени проценти и по-силен долар, което притиска цените на скъпоценните метали надолу. В деня, в който тези данни бяха публикувани обаче нищо подобно не се случи. Цените на златото и среброто продължиха да се покачват, след като тенденциите в пазарите за ДЦК и валута останаха непроменени.

Инфлацията е вторичен фактор, а паричната политика на ФЕД първичен

По-ниската инфлация не доведе до спад в цените на златото и среброто, защото тези данни само подсилиха намекът на Йелън от два дни по-рано, че е за в бъдеще е малко вероятно ФЕД да вдигне лихвите с още много. Не забравяйте – паричната политика на ФЕД е водещият фактор, който оказва най-голямо влияние върху възвръщаемостта по ДЦК, стойността на долара и съответно на цената на скъпоценните метали.

Най-важното нещо, което трябва да запомните от тази статия е, че данните за нивото на инфлация не влияят на цените на златото и среброто директно. Те влияят на динамиката на пазарите на скъпоценните метали единствено индиректно или чрез директният ефект, който оказват върху възвръщаемостта на основните алтернативни на златото и среброто инвестиции, или по-съществено чрез влиянието, което оказват върху паричната политика на централната банка.

 

Георги Вулджев

 

 

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още