Добавете ценово известие

Проучване: Централните банки ще продължат политиката на изкупуване на злато

Публикувано от Даниел Василев в категория Златни вести на 14.06.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4346,67 BGN/oz
  
- 50,69 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,40 BGN/oz
  
- 1,28 BGN
резерв от златни кюлчета на централна банка

Почти една четвърт от централните банки по света ще продължат политиките си на изкупуване на злато, сочи последното издание на изследването Central Bank Gold Reserves Survey 2021 (CBGRS), провеждано от World Gold Council. Финансовите институции оценяват златото все по-високо в хода на настоящата година. Затова и прогнозата е то да остане поне на миналогодишните си нива.

Делът на институциите, които ще продължат да се занимават с изкупуване на злато през следващите дванадесет месеца расте спрямо предишното проучване. От друга страна, нито една от анкетираните централни банки не смята да понижава резервите си от злато през същия период. Това е друга положителна тенденция за благородния метал в сравнение с миналогодишното проучване. Тогава 4% от банките са посочили, че имат планове да ги намалят.

Сред причините за това е фактът, че над половината от тях очакват цената на златото да продължи да расте. През нито едно от последните две издания на проучването техният дял не е бил толкова висок.

В тазгодишното издание на CBGRS са получени отговори от 56 централни банки по целия свят. Това са 37% от поканените да попълнят анкетата, като в абсолютна стойност това е ръст от 5 институции спрямо миналата година. Между тях, 43% са от Европа.

Защо централните банки купуват злато

В проучването четем:

Централните банки оценяват все повече представянето на златото по време на кризи. Точно тази негова характеристика определя тяхното желание да притежават злато. Тези резултати идват в контекста на продължаващата несигурност около пандемията от коронавирус – ситуация, която добави значителни усложнения по отношение на управлението на резервите им.

Представянето на златото по време на кризи е характеристика, която е важна за почти 80% от респондентите. На втора позиция се подрежда „историческата позиция“ на златото, следвана от „дългосрочно съхраняване на стойността“ и „ефективен инструмент за диверсифициране на портфолиото“.

Почти половината от анкетираните за CBGRS изтъкват, че златото трябва да им служи като буфер при кризи на платежния баланс. На практика същата причина по-рано изтъкнаха централните банкери на Унгария, която ударно утрои златните си резерви, и Полша. Такова отношение се наблюдава и в Сърбия.

Отношението им спрямо златото едва ли е изненада за читателите на блога на Tavex. Вече сме дискутирали, че златото е най-добрият спасител на покупателната способност при кризи. Това е факт, който напоследък оцениха и страните от Централна и Източна Европа и Русия в лицето на суверенния си инвестиционен фонд.

Съображения за изкупуване на злато

В настоящата ситуация водещите съображения, определящи политиките на централните банки, е не просто рискът пред икономическото възстановяване от коронавируса. Решаваща според участниците в проучването е и политиката на отрицателни лихвени проценти. Не на последно място, решенията на централните банкери ще доведат до и ще зависят от тенденцията на свиване на запасите от долари. Резервите им, деноминирани в щатската валута, достигнаха до най-ниската си стойност от четвърт век насам. Самата тя пък се обезценява най-бързо от 2008 г. досега през май.

Ето какво отговорите на самите централни банки. Числата показват какъв дял от централните банки са дали съответния отговор.

Таблица: Съображения за изкупуване на злато

Мотив 2019 2020 2021
Несигурност заради икономическото възстановяване от пандемията от коронавирус 9 от 12
Ребалансиране на алокацията на резервите към предпочитано стратегическо равнище 2 от 5 5 от 10 8 от 12
Очаквания за продължаване на отрицателните лихви по дълга на развитите икономики 2 от 5 6 от 10 8 от 12
Очаквания за нарастване на цена на златото 2 от 5 3 от 10 7 от 12
Нараснал риск от глобална финансова криза 2 от 5 6 от 10 4 от 12
Нараснали икономически рискове пред резервните валути 3 от 5 3 от 10 4 от 12
Очаквания за отслабване на щатския долар 2 от 10 3 от 12
Нуждаем се от повече злато като инструмент за хеджиране 2 от 10 3 от 12
Нараснал политически риск в развитите икономики 2 от 5 3 от 10 2 от 12
Политика на раздяла с долара 2 от 10 2 от 12
Очаквания за структурна промяна в международната парична система 2 от 5 3 от 10 1 от 12
Нараснал политически риск в развиващите се икономики 3 от 10 1 от 12

 

Източник: CBGRS; World Gold Council

Изкупуване на злато с традиции

Единственото тримесечие напоследък, през което централните банки бяха нетни продавачи на злато, беше третото на 2020 г. Дори и тогава те като цяло продадоха едва 3 тона, т.е. по 1 тон на тримесечие. Затова не е учудващо, че към края на миналата година 68% от централните банки по света са увеличили резервите си от злато спрямо края на 2015 г. А 38% от участниците в проучването смятат, че централните банки ще продължат да увеличават резервите си и през следващите пет години.

Графика: Изкупуване на злато от централните банки

Източник: World Gold Council

Ако обаче изключим третото тримесечие на 2020 г., за последен път централните банки бяха нетен продавач на злато чак през 2010 г.

В настоящото проучване се наблюдава интересна тенденция. Въпреки че обикновено централните банки се осъществяват изкупуване на злато над тезгяха, в тазгодишното прочуване се наблюдава изкупуване на злато от борсово търгувани фондове. Такова е реализирано от 4% от институциите в анализа.

Какво злато купуват централните банки и къде го съхраняват

Масовият формат за изкупуване на злато е под формата на стандарта Good Delivery на London Bullion Market Association. Това е злато с минимална чистота от 995 и тегло от минимум 350 тройунции или 11 кг. В триизмерен вид, това означава златно кюлче с дължина поне 21 см, ширина от 5,5 см и височина от най-малко 2,5 см.

Около 25% от централните банкери предпочитат злато по стандарт, различен от стандарта Good Delivery. Те са купували златни кюлчета по 1 кг и доре. Алтернативните стандарти се оказват значително по-популярни на развиващите се пазари.

Bank of England остава водещата дестинация за съхранение на резервите от злато. Малко над 63% от централните банки продължават да предпочитат именно нейния трезор, вместо да инвестират в изграждането на свои. Все пак трябва да се отбележи, че 39% от банките съхраняват и в собствени (интервюираните са имали право на повече от един отговор на този въпрос). Така техният дял се покачва спрямо миналата година.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още