Добавете ценово известие

За пръв път от шест години: Търсенето на сребро надхвърля 1 милиард тройунции

Публикувано от Даниел Василев в категория Златни вести на 29.11.2021
Цена злато (XAU-BGN)
3678,71 BGN/oz
  
+ 27,84 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
41,48 BGN/oz
  
+ 0,52 BGN

През 2021 г. ще станем свидетели на търсене на сребро, надхвърлящо 1 млрд. тройунции или 31 хил. тона, сочи последната прогноза на Silver Institute. За последен път толкова високо търсене на белия метал се наблюдаваше през 2016 г. През миналата година търсенето се понижи до 892 млн. тройунции, основно заради спиранията на индустрията.

Двигателите зад наблюдаващото се търсене на сребро

Сред двигателите на растежа е завишеното търсене на физическо инвестиционно сребро, което се очаква да се покачи с 32% до 63,6 тона в рамките на цялата 2021 г. През миналата година покупките на инвестиционно сребро в Индия понесоха удар заради затварянето на икономиката. Затова се очаква, че през тази те ще регистрират значителен растеж. В САЩ и останалите страни сегментът също ще се представи добре. Така сребърните монети и кюлчета ще се покачат до най-високата си стойност от 2015 г. досега и ще регистрират пета поредна година на растеж.

Среброто като индустриален метал

Прогнозата посочва, че в резултат на очаквания растеж ще станем свидетели на безпрецедентно търсене на индустриално сребро през 2021 г. То може да достигне рекордните 524 млн. тройунции. Така спадът от миналата година ще бъде компенсиран напълно, при това – по категоричен начин.

Като цяло ръстът на индустриалното търсене през тази година ще изпревари с малко производството на бижута (ръст съответно от 37,5 срещу 34,8 милиона тройунции). Покупките на белия метал за фотографски нужди в рамките на годината ще нарасне значително по-малко – с 1,2 млн. тройунции.

Растежът в отрасъла е движен от множество сектори на икономиката, които ще разгледаме тук.

  • Среброто и възобновяемите енергийни източници

Използваното сребро за фотоволтаици ще продължи да е двигател на търсенето му в бъдеще. За производството на един соларен панел се използват 20 грама сребро, а според Международната агенция по енергетиката до края на 2022 г. общият им инсталиран капацитет може да достигне 150 GW. Ако прогнозата се реализира, това ще е ръст в мощностите от почти 60% за пет години, който се отразява и на търсенето на сребро изобщо.

Вижте повече по темата: Среброто: невъзпятият стожер на финансовата стабилност

Като цяло търсенето на сребро за производството на фотоволтаици се очаква да регистрира растеж от 13% до 110 млн. тройунции или почти 11% от общото търсене на сребро само през 2021 г.

  • Среброто и телекомуникационните технологии

Друг сегмент, който ще регистрира значително покачване, е изграждането на 5G мрежи. Към началото на миналата година годишното търсене на сребро от сектора възлизаше на 7,5 млн. тройунции. До 2025 г. се очаква то да възлиза на 16 млн. тройунции и до 23 млн. тройунции след още пет години. Подобен ръст няма да изненада. Благородният метал намира широко приложение в 5G мрежите и интернет на нещата технологиите – от кабелите, през чиповете, до микроелектромеханичните системи.

  • Среброто и автомобилната промишленост

Потреблението на сребро от автомобилната промишленост растеше постоянно през последните години, включително и за производството само на двигатели с вътрешно горене. Отново според Silver Institute, за производството на един автомобил с ДВГ се използват между 15 и 30 грама сребро, хибридите изискват между 18 и 34 грама, а електромобилите – между 25 и 50 грама.

Очаква се, че през тази година автомобилната промишленост ще се нуждае от 60 млн. тройунции сребро или малко под 50% от потреблението за производство на соларни панели. В рамките на следващите четири години търсенето на сребро от автомобилната промишленост ще нарасне наполовина, като се очаква към края на 2025 г. то да достигне 90 млн. тройунции, движено от нарастващото производство на електромобили.

Предлагането на сребро и цената му

В отговор на високото търсене на сребро, предлагането също ще се покачи до 1,022 млрд. тройунции, предвиждат от Silver Institute. То обаче няма да успее да компенсира напълно високото изкупуване на сребро и на пазара ще се наблюдава дефицит от 7 млн. тройунции. За последно недостиг имаше през 2015 г., а преди това – през 2013 и 2011 г.

Най-голям растеж ще отчете минният добив, който ще се покачи с 48,9 млн. тройунции, следван от скрап златото (9,9 млн. тройунции). Ръстът на минния добив е следствие от  възобновяването на дейностите на добивните компании. Публичният сектор ще продаде нетно маргинално количество от метала, а по-сериозен отлив ще изпита среброто като инструмент за хеджиране.

Вижте повече по темата: Как се определят спот цените на златото и среброто?

Комбинацията от силно търсене на сребро и физически дефицит ще поддържат цената на среброто висока в бъдеще, прогнозират от организацията. Икономическата конюнктура също е благоприятна за метала. В САЩ и някои страни на Европа се отчита най-високото покачване на инфлацията от над три десетилетия.

Вижте повече по темата: Инфлацията в САЩ изстреля цената на златото до 5-месечен връх

Лихвите по държавните ценни книжа, които се разглеждат като алтернативни инструменти на златото и среброто, регистрираха лек ръст напоследък. Но те остават близо до историческите си минимуми и реалната им доходност (когато от лихвата по тях се извади инфлацията) е дълбоко в отрицателна територия, т.е. те генерират загуби. Това допълнително ще поддържа интереса към среброто, респективно и неговата цена.

От началото на 2021 г., също както златото, белият метал понесе удар. Но от началото на 2020 г. до момента на писане неговата стойност се покачи с 35%. Според Silver Institute:

Растежът отразява здравословния приток на инвеститори към среброто, движен от подкрепящите макроикономически условия, особено от изключително ниските лихвени проценти, притесненията за неконтролираната фискална експанзия и растящите опасения високата инфлация.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още