Често задавани оперативни въпроси

Споделете тази статия

1.       Какво е карат?

Каратът е мярка за чистота на златната сплав. Един карат е 1/24 тегловна част съдържание на чист метал. Следователно 24-каратовото злато е чисто злато (99,99%), 12-каратовото е с чистота 50% злато и 50% примеси и т.н. Каратовата система постепенно се допълва и заменя от метричната система, в която чистотата на благородните метали се измерва в хилядни части чист метал в сплавта. Например злато с проба 999 означава 99.9% чисто злато, проба 750 означава 75% злато и 25% примеси.

 2.       Какво е трой унция и каква е разликата между унция и тройунция?

Когато става въпрос за тегло на благородни метали, използваната мерна единица е трой унция, която е равна на 31.1034768 грама. Често когато се говори или пише на тема благородни метали, се използва само „унция”, но реално се има предвид „трой унция”. От друга страна, унцията е мярка за тегло, равняваща се на 28.3945 грама.

3.       Как се измерва цената на златото?

Като източник за цената на златото се приемат лондонската и ню-йоркската стокови борси. Там цената се  измерва в щатски долари за една трой унция чисто злато (проба 999,9). Трой унцията е 31.1 грама, затова можем да разделим ценатана 31.1, за да получим цената на грам чисто злато. Чрез моментния курс на долара към еврото можем да изчислим и цената на грам или унция злато в български лева.

 4.       Какво е инвестиционно злато?

Това са монети и кюлчета с висока проба (над 90.0% злато) и стандартна форма, чиято цена е близка до борсовата цена на златото в тях. Тези монети и кюлчета се третират като финансов актив в целия свят и, за да могат да се търгуват свободбно, са освободени от ДДС. Така всички търговци на инвестиционно злато обявяват цени „купува” и цени „продава” за всички продукти по подобие на търговията с валута.

 5.       Коя е най-ниската проба на инвестиционното злато?

 За да бъде класифицирана като инвестиционно злато, една златна монета трябва да има минимално съдържание на злато над 900 хилядни (над 90% от общото и тегло да е чисто злато). Другите две изисквания са монетата да е или да е била законно платежно средство в държавата, от която произхожда, и да е изсечена след 1800 г.

 Минималната чистота при златните инвестиционни кюлчетата е 995 хилядни (99.5% от общото тегло е чисто злато).

  6.       Мога ли да продам на Тавекс?

Да, Тавекс има цени „продава” и „купува” на всички продукти от листата си. Ако желаете да продадете продукт, с който търгуваме може да го закупим по актуалната цена в момента. Ако даден продукт не е в нашата продуктова листа, може да го купим на цена за грам чисто злато или сребро, съдържащо се в продукта.

 7.       А ако след 10 години, когато искам да продам златото си, вашата фирма вече не съществува, каква гаранция ще ми дадете, че ще мога да го направя другаде?

 Въпреки че Тавекс беше първата фирма на българския пазар, която предложи обратно изкупуване на злато, и финансовите ни показатели са изключително стабилни, никога няма 100-процентова сигурност, че едно дружество няма да изпита финансови затруднения в бъдещ момент. В едно обаче сме напълно убедени – дори нашата фирма да спре да съществува, инвестиционните златни и сребърни продукти, които сте закупили от нас, винаги ще бъдат високоликвидни и ще могат да бъдат продадени на стотици други дилъри, инвестиционни борси и банки навсякъде по света на цени, близки до борсовата.

 8.       Защо не търгуваме с български монети, а ги купуваме на грам?

Първата основна причина е, че ние нямаме вторичен пазар за българските монети и те не са популярни в световен мащаб (така както са Виенската филхармония, Кругеррандът, Американският орел, Австралийското кенгуру, Китайската панда, Канадският кленов лист).

Друг основен проблем е, че всички наши златни и сребърни инвестиционни продукти могат да бъдат доставени в неограничени количества, но не можем да гарантираме същото за българските монети.

 9.       Защо бижутата не са инвестиция?

Един златен или сребърен продукт може да се разглежда като инвестиция, тогава когато неговата цена при покупка или продажба е максимално близка до борсовата цена на съдържащото се в него чисто количество благороден метал. Всички инвестиционни продукти, които ние предлагаме имат постоянно актуализиращи се спрямо борсата котировки „купува” и „продава”.

При покупка на бижута клиентът заплаща, освен цената на вложеното злато или сребро, труда на бижутера (който по груба оценка е равен на стойността на вложения материал) и ДДС върху цялата данъчна основа. Ако решите да продадете бижуто си, ще ви бъде изплатена единствено цената за скрап злато в зависимост от каратите на бижуто. Така при евентуална продажба, Вие ще изгубите значителна по-голяма част от първоначално платената цена, отколкото при инвестиционното злато или сребро.

 10.   В какво инвестират вашите управители?

Към момента инвестициите на управителите на Тавекс ЕООД са предимно във физическо злато и сребро, както и акции на компании, добиващи злато и сребро.

 11.   Каква е причината инвестиционното сребро да има ДДС?

Не можем да бъде сигурни каква е конкретната причина законодателите да третират среброто като облагаема доставка, но имаме своето предположение. Логиката на всеки един данъчен закон, включително и Закона за данък добавена стойност е следната: облага се абсолютно всичко, като впоследствие се определя изключенията, които ще бъдат освободени от данъчна тежест. В този процес среброто вероятно е третирано повече като индустриална суровина, отколкото като инвестиционен продукт. Към момента Тавекс е в процес на разработване на нов инвестиционен продукт, при който начисляването на ДДС за сребро няма да е необходимо.

 12.   Трябва ли да се декларира при напусане на страната инвестиционното злато/сребро, което пътник носи в себе си? Какво е максималното количество, което може носи без да се налага да декларира – извън и в Европейския съюз?

 Съгласно Наредба Н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през граница на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяне на благородни метали от или към България се извършва при следния ред:

 – При пренасяне на благородни метали през границата на България от и към държави-членки на Европейския съюз, пътникът минава през „зелен коридор” („Нищо за деклариране”). Декларациия се попълва само при изрично поискване от страна на митнически служител в случай, че пренасяте повече от 37 грама злато или 300 грама сребро.

 – При пренасяне на благородни метали през границата на България от и към трети държави извън Европейския съюз, пътникът е длъжен да попълни декларация само в случай, че пренася повече от 37 грама злато или 300 грама сребро.

 13.   Какво точно да купя?

Това какви точно златни продукти да купите зависи основно от размера на спестяванията ви. Може образно да разделим покупките по следния начин: до 10 000 лева – най-добре да вземете от малките исторически монети, които са около 5.8 гр. чисто злато и струват около 490 лева към май 2012 г. (монета Наполеон III). За покупка между 10 000 и 100 000 лева може да купите стандартни инвестиционни монети от 1 трой унция („Австралийско кенгуру”), те тежат 31.1 гр.и са от чисто злато и струват около 2 600 лева към май 2012 г. За инвестиции над 100 000 лева препоръчваме закупуването на златни кюлчета от 100гр.(Valcambi – Швейцарска рафинерия) чисто злато,които към май 2012 г., струват около 8 300 лева.

  14.   Кои са най-изгодните за покупка златни инвестициони продукти?

 Най-изгодни за покупка са стандартните златни монети от една унция като Австралийско кенгуру, Китайска панда, Американски орел, Канадски кленов лист, Кругерранд и Виенска филхармония. При кюлчетата това са 100-грамовото, 250-грамовото и 1-килограмовото кюлче.

 15.   Защо е по-добре да си купя 10 кюлчета по 100 грама, отколкото 1 кюлче от 1 килограм?

 Тъй като Тавекс се стреми да предложи максимално удобство на своите клиенти, ние винаги ще се опитаме да ви предложим най-изгодния за Вас марж при покупката на по-големи количества. От тази гледна точка, маржът при покупка на 1 еднокилограмово кюлче от Тавекс няма да се различава значително от този на 10 стограмови кюлчета. Същевременно, покупката на 10 стограмови кюлчета Ви позволява по-голяма гъвкавост при нужда от пари – може да продадете само толкова кюлчетата, колкото е необходимо, за да посрещнете конкретната си нужда от пари в брой.

 16.   Кое е по-подходящо за инвестиция – кюлчетата или монетите?

Няма еднозначен отговор на този въпрос. Изборът зависи от сумата, която клиентът е решил да инвестира. Маржът и при двата типа продукти е приблизително еднакъв. Както отбелязахме и в предния въпрос, клиентът трябва да вземе предвид бъдещите си ликвидни нужди. Следва да се има предвид, че монетите (като кругерранд, канадски, американски) са много по-разпознаваеми в световен мащаб.

17.   Коя е най-предпочитаната инвестиционна монета?

 Сред най-предпочитаните инвестиционни монети са Канадският кленов лист, Виенската филхармония, Американският орел, Кругеррандът и Австралийското кенгуру.

 18.   Как да бъдем сигурни, че златният продукт, който получаваме е истински и отговаря на описанието?

Златото има специфична плътност, която е 19.3 грама на кубичен сантиметър – свойство, което не притежава никой друг метал и това го прави изключително труден за фалшифициране. Също така, качеството на изработка е много високо. Всички монети са изключително изящни и детайлни, нещо което не може да бъде постигнато в условия, различни от държавен монетен двор. За да се предпазите от фалшификати, не купувайте златни монети от улицата или от случайни лица, освен ако не сте на 100% уверени в познанията си относно златото. Винаги пазарувайте при оторизирани дилъри на инвестиционно злато, които държат на своята репутация и гарантират за качеството на продуктите, които предлагат.

19.   Защо някои монети нямат сертификат?

Сертификатите за автентичност на нашите продукти се предоставят от производителя (рафинерия или монетен двор). Много от монетите не идват със сертификати за автентичност, тъй като производителят не ги предлага и гаранция за автентичността на монетата е качеството и сложността на самата изработка, както и фактът, че те са законно платежно средство в страните, от които произхождат. В международен план, с течение на времето се е утвърдил стандарт за търговия с инвестиционни златни монети, при който сертификатите за автентичност не са необходими и не се предлагат от производителите. Обикновено, единствено капсулованите или колекционерските монети идват със такъв сертификат. Всички сертификати, които не са издадени от рафинерия или монетен двор, са по наше лично мнение хартия без никаква стойност и по-скоро спекулация от страна на продавача.

 20.   Каква е разликата между инвестиционно злато и злато с нумизматична стойност?

При покупко-продажба на злато с нумизматична стойност се изискват много по-специфични познания. Пазарът за такива продукти е много по-различен и не зависи толкова от борсовата цена на златото, колкото от възрастта на монетата, нейната рядкост и качеството на изработка. Не препоръчваме инвестиция в продукти с нумизматична стойност, освен ако не сте специалист в тази област.

 21.   Как се определят маржовете на златните и сребърните инвестиционни продукти, защо има продукти с еднакво тегло и различни цени?

Котировките „купува” и „продава” за валути, инвестиционно злато и сребро в нашите офиси и на нашия сайт се акутализират минимум на всеки 20-30 минути, за да бъдат максимално близки до тези на световните пазари. Маржовете на нашите златни и сребърни инвестиционни продукти варират предимно заради различната доставна цена, която ние получаваме от различните рафинерии и монетни дворове и се влияят от наличностите, които поддържаме към всеки един момент.

22.   Защо валутните курсове в различните градове са различни?

 Тавекс се стреми да предлага най-изгодните валутни курсове във всеки един от градовете, в които развива своята дейност. Различието на валутните курсове в различните градове се обуславя от спецификите на местния пазар и конкуренция във всеки един град. Например, през летния сезон курсовете във Варна и Бургас значително падат, но за всички наши редовни клиенти се предлагат по-изгодни условия. Поради тази причина препоръчваме на всички редовни клиенти на Тавекс да проверяват курсовете на място в нашите офиси или да се обърнат към местния валутен дилър.

 23.   Има ли варианти за поръчка на по-специфични продукти или такива, които не са от продуктовия каталог на Тавекс?

Тавекс винаги се опитва да достави на клиентите си желаните от тях златни и сребърни продукти, независимо от това дали те са включени в продуктовия ни каталог. Имаме вече изградена практика за поръчка на продукти, различни от включените в продуктовия ни каталог.  Всеки заинтересован клиент може да се обърне към нашите служители в удобен за него офис за повече детайли или да се обади на 02/9 888 666.

24.   Какво е необходимо за закупуване на инвестиционно злато и сребро?

При покупка до 10 хил. лв. не се изисква попълването на деклараци или представянето на каквито и да са документи. При покупка над 10 хил. лв. съгласно действащото българско законодателство се изисква документ за самоличност и декларация за произход на средствата, която се попълва на място.

25.   Какви са вариантите за съхранение на златото и защо фирмата не предлага такава опция? 

Инвестиционното злато и сребро може да се съхранява както в дома и офиса, така и в специализирани трезори.

Добре е златото да бъде съхранявано в банкова касета или сейф. Най-сигурни са трезорите на БНБ и големите международни банки. Малките частни трезори не са за предпочитане. В случай, че инвестицията е достатъчно голяма, може да потърсите услугите на някоя от големите охранителни фирми. Техните трезори са по-скъпи от банковите, но за сметка на това включват застраховка на пълната сума. Препоръчително е да разделите златото си на поне две различни места, с цел по-висока сигурност.

 Списък на подходящи банкови трезори в различни български градове може да бъде намерен сайта ни в раздел „Инвестиционно злато”, подраздел „Списък на обществени трезори”. На този етап Тавекс е в процес на разработване на нов инвестиционен продукт, който ще предлага съхранение на инвестиционно злато и сребро в специализиран трезор.

26.   Как се съхраняват монетите?

 Само някои инвестиционни продукти имат стриктни условия за съхранение. Всички фабрично капсулирани и вакумирани кюлчета и монети не трябва да се изваждат от оригиналната им опаковка. За всички останали инвестиционни продукти е приемливо да имат леки козметични забележки като пръстови отпечатъци или леки надрасквания. На сайта ни в раздел „Инвестиционно злато”, подраздел „Как да съхраняваме златото” са публикувани съвети относно съхранението на инвестиционно злато.

Споделете тази статия
Категори:  
Цена на златото (XAU-BGN)
2912.67 BGN/1Oz + 0.00 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
42.6059 BGN/1Oz + 0.00 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Коментари

Напишете първия коментар
Добавете коментар

Влезте във Вашия профил, за да може да оставите коментар по статията.

Цена на златото (XAU-BGN)
2912.67 BGN/1Oz + 0.00 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
42.6059 BGN/1Oz + 0.00 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Най-четени

Манипулира ли се инфлацията – Защо и Как?

Как се стигна до кризата в Турция?

Препоръчани

Как да пътуваме с големи суми пари в брой ?

6 съвета за сигурно съхранение на злато и сребро в дома от Питър Шиф

Ограбват ли златните концесии България?

8 причини да кажем да на златото

Колапсът на Венецуела

 

Получавайте първи най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Прочетете още

Инвестирайте в злато с Tavex
Kъм магазина
0 ПРОДУКТ