Добавете ценово известие

Често задавани оперативни въпроси за златото

Публикувано от Tavex в категория Златен вестник, На фокус на 15.06.2012
Цена злато (XAU-BGN)
4247,26 BGN/oz
  
+ 4,65 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
53,77 BGN/oz
  
- 0,27 BGN

1.       Какво е карат?

Каратът е мярка за чистота на златната сплав. Един карат е 1/24 тегловна част съдържание на чист метал. Следователно 24-каратовото злато е чисто злато (99,99%), 12-каратовото е с чистота 50% злато и 50% примеси и т.н. Каратовата система постепенно се допълва и заменя от метричната система, в която чистотата на благородните метали се измерва в хилядни части чист метал в сплавта. Например злато с проба 999 означава 99.9% чисто злато, проба 750 означава 75% злато и 25% примеси.

 2.       Какво е трой унция и каква е разликата между унция и тройунция?

Когато става въпрос за тегло на благородни метали, използваната мерна единица е трой унция, която е равна на 31.1034768 грама. Често когато се говори или пише на тема благородни метали, се използва само „унция”, но реално се има предвид „трой унция”. От друга страна, унцията е мярка за тегло, равняваща се на 28.3945 грама.

3.       Как се измерва цената на златото?

Като източник за цената на златото се приемат Лондонската и Нюйоркската стокови борси. Там цената се  измерва в щатски долари за една трой унция чисто злато (проба 999,9). Тройунцията е 31.1 грама, затова можем да разделим цената на 31.1, за да получим цената на грам чисто злато. Чрез моментния курс на долара към еврото можем да изчислим и цената на грам или унция злато в български лева.

Обикновено в медиите се тиражира само една стойност на златото за тройунция, но това е подвеждащо. Златото е актив, който се търгува на различни пазари и под различна форма. Има три водещи пазара на злато:

 • Спот пазар – това е физическият пазар на злато между най-големите финансови институции, рафинерии и златодобивни компании;
 • Фючърс или COMEX пазар – това е пазарът на златни фючърси;
 • Пазар на ритейл продукти – това е пазарът на ликвидните ритейл монети и кюлчета (тези които Tavex предлага).

 4.       Какво е инвестиционно злато?

Това са монети и кюлчета с висока проба (над 90.0% злато) и стандартна форма, чиято цена е близка до борсовата цена на златото в тях. Тези монети и кюлчета се третират като финансов актив в целия свят и, за да могат да се търгуват свободбно, са освободени от ДДС. Така всички търговци на инвестиционно злато обявяват цени „купува” и цени „продава” за всички продукти по подобие на търговията с валута.

Лице на 1 грам абонаментно златно кюлче Tavex нов дизайн В наличност

1 грам абонаментно златно кюлче Tavex

Продаваме 157,00 лв. 142 142,00 157 157,00
Купуваме 142,00лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

 5.       Коя е най-ниската проба на инвестиционното злато?

 За да бъде класифицирана като инвестиционно злато, една златна монета трябва да има минимално съдържание на злато над 900 хилядни (над 90% от общото и тегло да е чисто злато). Другите две изисквания са монетата да е или да е била законно платежно средство в държавата, от която произхожда, и да е изсечена след 1800 г.

 Минималната чистота при златните инвестиционни кюлчетата е 995 хилядни (99.5% от общото тегло е чисто злато).

  6.       Мога ли да продам злато на Tavex?

Да, Tavex има цени „продава” и „купува” на всички продукти от листата си. Ако желаете да продадете продукт, с който търгуваме може да го закупим по актуалната цена в момента. Ако даден продукт не е в нашата продуктова листа, може да го купим на цена за грам чисто злато или сребро, съдържащо се в продукта.

 7.       А ако след 10 години, когато искам да продам златото си, вашата фирма вече не съществува, каква гаранция ще ми дадете, че ще мога да го направя другаде?

 Въпреки че Tavex беше първата фирма на българския пазар, която предложи обратно изкупуване на злато, и финансовите ни показатели са изключително стабилни, никога няма 100-процентова сигурност, че едно дружество няма да изпита финансови затруднения в бъдещ момент. В едно обаче сме напълно убедени – дори нашата фирма да спре да съществува, инвестиционните златни и сребърни продукти, които сте закупили от нас, винаги ще бъдат високоликвидни и ще могат да бъдат продадени на стотици други дилъри, инвестиционни борси и банки навсякъде по света на цени, близки до борсовата.

 8.       Защо не търгуваме с български монети, а ги купуваме на грам?

Първата основна причина е, че ние нямаме вторичен пазар за българските монети и те не са популярни в световен мащаб (така както са Виенската филхармония, Кругеррандът, Американският орел, Австралийското кенгуру, Китайската панда, Канадският кленов лист).

Друг основен проблем е, че всички наши златни и сребърни инвестиционни продукти могат да бъдат доставени в неограничени количества, но не можем да гарантираме същото за българските монети.

 9.       Защо бижутата не са инвестиция?

Един златен или сребърен продукт може да се разглежда като инвестиция, тогава когато неговата цена при покупка или продажба е максимално близка до борсовата цена на съдържащото се в него чисто количество благороден метал. Всички инвестиционни продукти, които ние предлагаме имат постоянно актуализиращи се спрямо борсата котировки „купува” и „продава”.

Вижте повече по темата: В търсене на справедливата стойност на златото

При покупка на бижута клиентът заплаща, освен цената на вложеното злато или сребро, труда на бижутера (който по груба оценка е равен на стойността на вложения материал) и ДДС върху цялата данъчна основа. Ако решите да продадете бижуто си, ще ви бъде изплатена единствено цената за скрап злато в зависимост от каратите на бижуто. Така при евентуална продажба, Вие ще изгубите значителна по-голяма част от първоначално платената цена, отколкото при инвестиционното злато или сребро.

 10.   В какво инвестират вашите управители?

Към момента инвестициите на управителите на Tavex са предимно във физическо злато и сребро, както и акции на компании, добиващи злато и сребро.

 11.   Каква е причината инвестиционното сребро да има ДДС?

Не можем да бъде сигурни каква е конкретната причина законодателите да третират среброто като облагаема доставка, но имаме своето предположение. Логиката на всеки един данъчен закон, включително и Закона за данък добавена стойност е следната: облага се абсолютно всичко, като впоследствие се определя изключенията, които ще бъдат освободени от данъчна тежест. В този процес среброто вероятно е третирано повече като индустриална суровина, отколкото като инвестиционен продукт. Към момента Tavex е в процес на разработване на нов инвестиционен продукт, при който начисляването на ДДС за сребро няма да е необходимо.

 12.   Трябва ли да се декларира при напусане на страната инвестиционното злато или инвестиционно сребро, което пътник носи в себе си? Какво е максималното количество, което може носи без да се налага да декларира – извън и в Европейския съюз?

 Съгласно Наредба Н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през граница на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяне на благородни метали от или към България се извършва при следния ред:

 •  При пренасяне на благородни метали през границата на България от и към държави-членки на Европейския съюз, пътникът минава през „зелен коридор” („Нищо за деклариране”). Декларациия се попълва само при изрично поискване от страна на митнически служител в случай, че пренасяте повече от 37 грама злато или 300 грама сребро.
 • При пренасяне на благородни метали през границата на България от и към трети държави извън Европейския съюз, пътникът е длъжен да попълни декларация само в случай, че пренася повече от 37 грама злато или 300 грама сребро.

 13.   Какво точно да купя?

Какви точно златни продукти да купите зависи основно от размера на спестяванията Ви. Може образно да разделим покупките по следния начин:

 • За инвестиции до 10 хил. лв. – най-добре да вземете от малките исторически франкови монети, които са със съдържание от 5,8 гр. чисто злато на цена около 600 лв. или австрийски дукати, които са с чисто златно съдържание по 3,44 грама и струват около 370 лв. към средата на месец май 2021 г. Смеем да твърдим, че това са историческите златни монети, които имат относително малка премия спрямо спот цената на златото.
 • За инвестиции от 10 до 50 хил. лв. – може да купите стандартни инвестиционни монети от 1 тройунция (Австралийско кенгуру). Те имат съдържание на чисто злато 31,1 грама на монета и струват към 3082 лв. към средата на месец май 2021 г.
 • За инвестиции над 50 хил. лв. – препоръчваме закупуването на златни кюлчета от 100 гр. чисто злато, произведени от швейцарската рафинерия Valcambi, които към средата на май 2021 г., струват 9,8 хил. лв.

  14.   Кои са най-изгодните за покупка златни инвестициони продукти?

 Най-изгодни за покупка са стандартните златни монети от една унция като Австралийско кенгуру, Китайска панда, Американски орел, Канадски кленов лист, Кругерранд и Виенска филхармония. При кюлчетата това са 100-грамовото, 250-грамовото и 1-килограмовото кюлче.

 15.   Защо е по-добре да си купя 10 кюлчета по 100 грама, отколкото 1 кюлче от 1 килограм?

Тъй като Tavex се стреми да предложи максимално удобство на своите клиенти, ние винаги ще се опитаме да ви предложим най-изгодния за Вас марж при покупката на по-големи количества. От тази гледна точка, маржът при покупка на 1 еднокилограмово кюлче от Tavex няма да се различава значително от този на 10 стограмови кюлчета. Същевременно, покупката на 10 стограмови кюлчета Ви позволява по-голяма гъвкавост при нужда от пари – може да продадете само толкова кюлчетата, колкото е необходимо, за да посрещнете конкретната си нужда от пари в брой.

 16.   Кое е по-подходящо за инвестиция – кюлчетата или монетите?

Няма еднозначен отговор на този въпрос. Изборът зависи от сумата, която клиентът е решил да инвестира. Маржът и при двата типа продукти е приблизително еднакъв. Както отбелязахме и в предния въпрос, клиентът трябва да вземе предвид бъдещите си ликвидни нужди. Следва да се има предвид, че монетите (като кругерранд, канадски, американски) са много по-разпознаваеми в световен мащаб.

17.   Коя е най-предпочитаната инвестиционна монета?

Сред най-предпочитаните инвестиционни монети са Канадският кленов лист, Виенската филхармония, Американският орел, Кругеррандът и Австралийското кенгуру.

 18.   Как да бъдем сигурни, че златният продукт, който получаваме е истински и отговаря на описанието?

Златото има специфична плътност, която е 19.3 грама на кубичен сантиметър – свойство, което не притежава никой друг метал и това го прави изключително труден за фалшифициране. Също така, качеството на изработка е много високо. Всички монети са изключително изящни и детайлни, нещо което не може да бъде постигнато в условия, различни от държавен монетен двор.

Вижте повече по темата: Некоректни практики на пазара на физическо инвестиционно злато и сребро в България

За да се предпазите от фалшификати, не купувайте златни монети от улицата или от случайни лица, освен ако не сте на 100% уверени в познанията си относно златото. Винаги пазарувайте при оторизирани дилъри на инвестиционно злато, които държат на своята репутация и гарантират за качеството на продуктите, които предлагат.

19.   Защо някои монети нямат сертификат?

Сертификатите за автентичност на нашите продукти се предоставят от производителя, който ги е изсякъл – рафинерията или монетният двор. Много от монетите не идват със сертификати за автентичност, тъй като производителят не ги предлага. Гаранцията за автентичността на монетата е качеството и сложността на самата изработка, както и фактът, че те са законно платежно средство в страните, от които произхождат.

В международен план се е утвърдил стандарт за търговия с инвестиционни златни монети, при който сертификатите за автентичност не са необходими и не се предлагат от производителите. Обикновено единствено капсулираните или колекционерските монети идват с такъв сертификат. Всички сертификати, които не са издадени от рафинерия или монетен двор, са, по наше лично мнение, хартия без никаква стойност и по-скоро търговски трик от страна на някои дилъри на инвестиционно злато.

 20.   Каква е разликата между инвестиционно злато и злато с нумизматична стойност?

При покупко-продажба на злато с нумизматична стойност се изискват много по-специфични познания. Пазарът за такива продукти е много по-различен и не зависи толкова от борсовата цена на златото, колкото от възрастта на монетата, нейната рядкост и качеството на изработка. Не препоръчваме инвестиция в продукти с нумизматична стойност, освен ако не сте специалист в тази област.

Вижте повече по темата: Търсене на инвестиционно злато – инфографика

 21.   Как се определят маржовете на златните и сребърните инвестиционни продукти, защо има продукти с еднакво тегло и различни цени?

Котировките „купува” и „продава” за валути, инвестиционно злато и сребро в нашите офиси и на нашия сайт се акутализират минимум на всеки 20-30 минути, за да бъдат максимално близки до тези на световните пазари. Маржовете на нашите златни и сребърни инвестиционни продукти варират предимно заради различната доставна цена, която ние получаваме от различните рафинерии и монетни дворове и се влияят от наличностите, които поддържаме към всеки един момент.

22.   Защо валутните курсове в различните градове са различни?

Tavex се стреми да предлага най-изгодните валутни курсове във всеки един от градовете, в които развива своята дейност. Различието на валутните курсове в различните градове се обуславя от спецификите на местния пазар и конкуренция във всеки един град. Например, през летния сезон курсовете във Варна и Бургас значително падат, но за всички наши редовни клиенти се предлагат по-изгодни условия. Поради тази причина препоръчваме на всички редовни клиенти на Tavex да проверяват курсовете на място в нашите офиси или да се обърнат към местния валутен дилър.

 23.   Има ли варианти за поръчка на по-специфични продукти или такива, които не са от продуктовия каталог на Tavex ?

Tavex винаги се опитва да достави на клиентите си желаните от тях златни и сребърни продукти, независимо от това дали те са включени в продуктовия ни каталог. Имаме вече изградена практика за поръчка на продукти, различни от включените в продуктовия ни каталог.  Всеки заинтересован клиент може да се обърне към нашите служители в удобен за него офис за повече детайли или да се обади на 02/9 888 666.

24.   Какво е необходимо за закупуване на инвестиционно злато и сребро?

При покупка до 10 хил. лв. не се изисква попълването на деклараци или представянето на каквито и да са документи. При покупка над 10 хил. лв. съгласно действащото българско законодателство се изисква документ за самоличност и декларация за произход на средствата, която се попълва на място.

25.   Какви са вариантите за съхранение на златото и защо фирмата не предлага такава опция? 

Инвестиционното злато и сребро може да се съхранява както в дома и офиса, така и в специализирани трезори.

Добре е златото да бъде съхранявано в банкова касета или сейф. Най-сигурни са трезорите на БНБ и големите международни банки. Малките частни трезори не са за предпочитане. В случай, че инвестицията е достатъчно голяма, може да потърсите услугите на някоя от големите охранителни фирми. Техните трезори са по-скъпи от банковите, но за сметка на това включват застраховка на пълната сума. Препоръчително е да разделите златото си на поне две различни места, с цел по-висока сигурност.

Списък на подходящи банкови трезори в различни български градове може да бъде намерен сайта ни в раздел „Инвестиционно злато”, подраздел „Списък на обществени трезори”. На този етап Tavex е в процес на разработване на нов инвестиционен продукт, който ще предлага съхранение на инвестиционно злато и сребро в специализиран трезор.

26.   Как се съхраняват златните монети?

Попитайте нашите инвестиционни консултанти как да съхранявате избраните от вас продукти.

Бъдете внимателни! Когато клиентът иска да продаде продукт в не добро търговско състояние (например има видими наранявания, кюлче с нарушена опаковка и т.н.), обикновено получава по-ниска цена на грам чисто злато, отколкото ако продукта е в добро състояние. Причината е, че ако продуктът не е в добро търговско състояние, той не може да се реализира на вторичния пазар, а трябва да бъде изпратен обратно към рафинерия за претапяне.

Всички фабрично капсулирани и вакуумирани кюлчета и монети не трябва да се изваждат от оригиналната им опаковка. За всички останали инвестиционни продукти е приемливо да имат леки козметични забележки като пръстови отпечатъци или леки надрасквания. Ето няколко примера:

 • Монетите от Австралийския монетен двор (Австралийски лунар и Австралийско кенгуру с чистота 9999), както и тези от Китайския монетен двор (Китайска панда с чистота 999) трябва да бъдат в отлично състояние, тъй като дори и най-малката драскотина или пръстов отпечатък могат да намалят стойността им.
 • Монети като Виенската филхармония и Канадския кленов лист, въпреки високото си качество, могат да имат незначителни дефекти, като драскотини или фини петна, но също така трябва да са в добро търговско състояние и да не са повредени значително. Причината за различното отношение към този тип монети се дължи на факта, че Виенската филхармония и Канадският кленов лист се търгуват предимно на вторичния пазар, което позволява незначителни дефекти. Вместо това другите два вида монети се издават в ограничени количества през цялата година, търгуват се главно като нови и поради тази причина се очаква те да бъдат в перфектно състояние.
 • Има и монети с по-ниска чистота, като Американския орел и Крюгерранда (чистота 917). Те съдържат тройунция злато (31,1035 грама), но с по-ниска чистота – 91,7% от теглото на монетата е чисто злато и поради тази причина общото ѝ тегло е 34 грама. Тези монети се търгуват само на вторичния пазар и поради тази причина се допускат малки дефекти по повърхностите им. Трябва обаче да е в добро търговско състояние: без пукнатини, шевове, изтривания или тежки удари.
 • Историческите монети също имат малки недостатъци, тъй като те се използват от десетилетия като официални платежни инструменти в много страни. Монети с леки дефекти се осребряват на обявената цена. Ако дефектите са по-големи, се предлага цената за съдържащото се злато.
 • Предлаганите от Tavex кюлчета на двете най-големи швейцарски рафинерии – PAMP и Valcambi са сертифицирани, вакуумирани и имат уникален сериен номер. За да бъдат обратно изкупени, тези продукти трябва да са в непокътната оригинална опаковка.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още