Добавете ценово известие

Истината за златния резерв във Форт Нокс

Публикувано от Tavex в категория На фокус на 05.10.2017
Цена злато (XAU-BGN)
3 398 BGN/oz
  
+ 12 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
39 BGN/oz
  
+ 0 BGN

Малко известен факт е, че един от най-важните активи в баланса на Федералния резерв е получен преди време от Министерство на финансите на САЩ.

По време на Голямата депресия през 1933 г. президентът Рузвелт издава заповед, според която всеки, който притежава злато, е длъжен да го предаде в системата на Федералния резерв. Така цялото злато изведнъж се оказа в централната банка на САЩ. От своя страна съгласно Закона за златния резерв от 1934 г. Федералният резерв е длъжен да предаде цялото си злато на Министерството на финансите. Така цялото злато на нацията става държавна собственост. Причината била, че Федералният резерв е частна система, а Министерството на финансите е част от държавния апарат на САЩ. От воя страна Петата поправка на американската Конституция възпрепятства правителството да вземе частна собственост, без да осигури в замяна справедлива компенсация. За да се измъкне от тази ситуация, „справедливата компенсация“, осигурена на Федералния резерв, е златен сертификат, издаден от Министерството на финансите в замяна на физическото злато.

И до наши дни този златен сертификат присъства в счетоводния отчет на Федералният резерв.

Министерството на финансите официално оценява златото си на 42 долара за тройунция. Такава е официалната цена на златото от 1973 г., две години след като САЩ изоставят системата „Бретън Уудс“. За сравнение пазарната цена на златото днес е почти 1300 долара за унция. Но ако вземете номиналната стойност на златото в баланса на Федералния резерв, и я разделите на 42 долара за тройунция, изчислите броя тройунции и го превърнете в тонове, то златото възлиза на над 8000 тона. Това е много интересно, защото показва колко злато притежава в момента държавната хазна. В този смисъл Министерството на финансите се нуждае от най-малко 8000 тона злато, за да поддържа „справедливата компенсация“, т.е. този сертификат, който е връчил на Федералния резерв през 30-те години на миналия век. Така се гарантира съблюдаването на Петата поправка. Излиза, че ако вземем 8000 тона от Федералния резерв под формата на този златен сертификат и започнем да продаваме на пазарни цени, то количествата ще възлизат на над 300 милиарда долара. Никой не говори за този сертификат и не го признава, но цялата парична система е основана на златото. Тайната на счетоводния баланс на Федералния резерв се крие в нейния „скрит златен актив“, – т.е. именно този златен сертификат, който е получен от Министерството на финансите през 30-те години на миналия век.

А какво да кажем за златото във Форт Нокс? Истина или мит? По този въпрос има множество дискусии. Първо, Форт Нокс е построен през 1937 г., отчасти с цел да съхранява златото, което Министерството на финансите е складирало след влизането в сила на Закона за златния резерв. Преди това златото е било държано в трезори в сутерена на Министерството на финансите. Когато мястото е свършило, са построили Форт Нокс.

Много привърженици на конспиративни теории казват, че във Форт Нокс няма истинско злато.

Според тях причината, поради която правителството не извършва одити на златото, е, че златото всъщност не е там. Истината обаче е друга. Ако сте Федералният резерв или Министерство на финансите и искате хората да мислят, че златото не е толкова важно, каквато е и целта, тогава защо да правите одити? Одитирате неща, които са важни, а не незначителните. Одитирането, разбира се, е важно. Но фактът, че правителството не извършва одит на златото, не означава, че то не е там. Те просто не искат да му се обръща внимание.

А дали златото действително е във Форт Нокс? Сега е времето да кажем, че да, златото е там. Всъщност имаме доказателства от военни източници, че златото е там. Повечето хора мислят, че цялото злато на Министерството на финансите е във Форт Нокс, но това не е вярно. Малко повече от половината злато е във Форт Нокс, а останалата част се съхранява в Уест Пойнт на река Хъдсън в Ню Йорк. От време на време хората питат и кой контролира златото. Дали е Федералният резерв или Министерството на финансите? Верният отговор е нито едните, нито другите.

Американската армия е тази, която контролира златото, защото и Форт Нокс, и Уест Пойнт са военни бази. Но технически погледнато, златото принадлежи на Министерството на финансите.

Някои хора, като например търговецът на благородни метали Ерик Спрот (известен билионер в САЩ) твърдят, че златото по принцип стои във Форт Нокс, но е отдадено под наем на търговски банки. И да, това наистина е възможно. Но тези сделки се осъществяват на хартиен носител. Това далеч не означава, че златото реално е напуснало пределите на базата. Нека разгледаме следния пример. Ако JPMorgan поиска заем в злато от Американската хазна, това не означава, че те изпращат камион във Форт Нокс и взимат златото от там. Сделката се осъществява на хартия. Всъщност златото може да си седи на някой рафт във Форт Нокс и в същото време да е дадено под наем и, следователно, неодитирано. Сега, след като JPMorgan имат златото, те го продават на 100 инвеститора, като те смятат, че са купили истински злато. Но това, което наистина са купили, е т.нар. неразпределено злато(под формата на unallocated account). Неразпределеното злато е евфемизъм за никакво злато. Ако се обадите на JPMorgan и им кажете, че искате да купите злато на стойност един милион долара, те ще се съгласят. И ще Ви изпратят потвърждение, че сте собственик на злато в размер на един милион долара. Но ако прочетете дребния шрифт, в него пише, че Вашето злато е неразпределено. Това означава, че JPMorgan не претендират да имат конкретно кюлче със сериен номер или Вашето име върху него. В действителност те са взели едно и също злато и са го продали на 100 различни инвеститора. По принцип това не е проблем, освен ако всички 100 инвеститори не решат да се появят в един и същи момент и да поискат златото си. Първият дошъл може и да получи златото, но останалите 99 души ще получат прекратен договор и за компенсация чек на стойността на златото (изчислен спрямо стойността на златото в края на предишния работен ден). В крайна сметка те няма да получат златото, което са смятали, че купуват и така откриват, че JPMorgan няма злато.

В наличност

1 унция златна монета Американски орел

Продаваме 3 668 лв. 3495 3495 3668 3668
Купуваме 3 495лв.
Сравнение Известие Добавете към количката

Изводът е, че не видяхме доказателство, че златото не е във Форт Нокс и същевременно видяхме доказателство, че златото всъщност е там. Големи количества биха могли да бъдат отдадени под наем, което води до объркване относно това дали всъщност златото е там или не. Но всички доказателства показват, че златото си е във Форт Нокс и в Уест Пойнт. И, ако се поставите на мястото на САЩ, бихте ли имали разумна причина да оставите златото далеч от очите си?

 

Автор: Джим Рикардс, dailyreckoning.com

Превод: Мартина Петрова

Цена злато (XAU-BGN)
3 398 BGN/oz
  
+ 12 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
39 BGN/oz
  
+ 0 BGN

Препоръчваме Ви да прочетете още