Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Корекцията в цената на среброто приключи

Публикувано от Tavex в категория Златен вестник на 02.02.2012
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN
Колекция от сребърни и златни инвестиционни монети Американски орел в статия за цена на сребро.

Признаваме си, че  сме доста изненадани от дълбокия срив в цената на среброто. Дори най-върлите фенове на ценния метал са доста разочаровани и с разклатено доверие. И ако златото по природа е доста волатилно, то колебанията в среброто са значително по-големи.

Всъщност, поредната корекция в среброто не трябва  да изненадва никого. Корекцията от 2004 година е 34%, корекцията от 2006 – 35%, а корекцията от 2008 година – 57%. Текущата корекция от 2011 г. е 46% и не бива да изненадва когото и да било. Погледнато през призмата на изминалите 10 години и на предходните 3 корекции, тази корекция  изглежда съвсем „нормална“. Също така, по всичко личи, че тя е вече приключила и сега изграждаме базата за следващото експлозивно излитане нагоре  – към 70-100 долара.

Корекции в цената на среброто през последните десет години.

Любопитен е въпросът за необходимото време за достигане на дъното на корекцията. Андрей Дашков, от Кейси Рисърч, е направил щателен анализ и ни дава следните исторически данни. Предните периоди, водещи до дъното, са съответно с продължителност 4, 5 и 31 седмици (виж графиката). Настоящата корекция започва на 1 май;  можем да смятаме, че приключва на 29 декември и продължава 35 седмици. Тоест, текущата корекция изненадва с рекордната си продължителност, ако не и с дълбочината си.

Понастоящем представлява особен интерес кога цената ще се възстанови до текущия рекорд от близо 50 долара. Според анализа на Дашков, предните периоди за възстановяване до предходните върхове, са били съответно 87, 77 и 131 седмици, тоест 1.5-2 години. Отчитайки началото на корекцията от май 2011 г., това ще рече, че можем да очакваме старото ниво от 50 долара някъде в началото или в средата на 2013-та . Тоест, ако историческите параметри са дори приблизително верни, би трябвало да очакваме около 60% възвръщаемост (от 30 до 50 долара) за малко повече от година. Тази очаквана възвръщаемост може и да изглежда нереално завишена, но това е естествено следствие от нашите допускания, а именно, че:

  1.  корекцията е приключила
  2.  историческите параметри са поне приблизително валидни, и
  3.  цената на среброто ще се възстанови и ще продължи нагоре.

Рискове, разбира се, винаги има. Възможно е някое от горните допускания да се окаже погрешно. Няма как да се гарантира каквато и да било възвръщаемост, както от злато и сребро, така и от недвижимости и ДЦК (както сега научават инвеститорите в гръцки и португалски ДЦК). В инвестирането „гарантирано“ и „сигурно“ няма. Най-доброто, което можем да направим, е да проучим внимателно и да преценим риска, в комбинация с някаква форма на диверсификация под формата на кеш, злато, недвижимости, ДЦК и акции. „Оптималните“ тегла на порфейла ще зависят от макроикономическата среда и от рисковия профил на инвеститора и са тема за отделна дискусия и анализ. Що се отнася до среброто, рискът изглежда сравнително малък, а потенциалът за възвръщаемост – голям.

Кратки новини за сребро

  • 30% премия на физическото сребро

Ако искате да си купите физически съхранявано сребро, ще трябва да платите 30% премия. Поне това плащат инвеститорите във фонда на Ерик Спрот, който инвестира и съхранява в трезори физическо сребро под формата на кюлчета. Тоест, докато на борсата сребро на книга върви около 29-30 долара, физическото върви около 38-40. Според някои анализатори разликата се обяснява с недоверието на всякакви видове финансови интрументи за покупка на сребро, докато други обясняват разликата с дефицити в предлагането и невъзможност да се закупи желаното количество при текущата цена.

  • Нарастват продажбите на сребро, а предлагането пада

Според Стийв Анджело за първи път в историята на САЩ и Канада през 2011 година продажбите на сребърни кленове и сребърни орли надхвърля тяхното съвместното производство на сребро. Причината е, както 30% спад в предлагането на сребро за 2011 г., така и почти 20% ръст в продажбите на сребърни орли. За последните 5 години инвеститорите са увеличили покупките си на орли около 5 пъти. Кленовете и орлите са най-популярната, най-предпочитаната, и най-ликвидната форма на инвестиционно сребро в Северна Америка.

  • Дефицити на сребро

Кийт Уийнър смята, че има огромен дефицит на сребро. Той използва изключително рядък, но в същото време твърде надежден индикатор от фючърсната борса: спот цената на среброто е по-висока от цената за доставка през март. Понеже среброто може да се съхранява надеждно, този борсов парадокс не би трябвало да се случва. На практика това се получава, или защото има страхотен дефицит за спот-доставка (доставка на момента), или има сериозни опасения, че продалите за доставка през март няма да намерят сребро за доставка заради дефицити.

Досега подобна ситуация е вещаела покачване в цената на среброто. Точно това и очаква Кийт Уийнър. Ейдриън Дъглас достига до подобно заключение, използвайки отрицателната корелация между борсов интерес и цена—според него корелацията е обикновено положителна и става отрицателна, когато се появят дефицити на пазара.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още