Добавете ценово известие

Пътят на златото 4: Цена на злато

Публикувано от Даниел Василев в категория Анализи на 26.01.2021
Цена злато (XAU-BGN)
4208,34 BGN/oz
  
- 0,59 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,74 BGN/oz
  
+ 0,28 BGN

Досега в поредицата стана ясно какви инвестиции са необходими за стартиране на златна мина, колко дълъг период отнема това и как златото се преработва. Всички тези стъпки зависят обаче от едно – от възможността на компаниите в сектора да реализират печалба от търговията си с благородния метал.

За да се постигне това, рафинериите трябва да продадат златото на по-висока цена, отколкото купуват. Вече видяхме как се формират техните разходи, а в тази статия ще разгледаме и „обратната страна на медала“ – как се формира текущата цена на злато.

Както разбрахме от статията „Колко всъщност е цената на златото?“, металът няма само една „официална“ стойност. Нещо повече, неговите цени зависят от редица фактори, включително и регионалното търсене. Разбира се, че златото ще поскъпне над спот цената си, ако търсенето се покачи значително над предлагането, какъвто е случая в Турция, както стана ясно от статията „Как златото спасява хората от фиаското на турската лира“. Да видим какви цени има златото и как се формират те.

Спот цена на злато и златен фиксинг

Спот цената е тази, на която се търгува физическото злато в момента, „на тезгяха“ (over the counter, или OTC) или още извън борсите. Самият пазар се състои от много търговци, обменящи денонощно. OTC сделките се осъществяват от професионални/юридически лица, които търгуват инвестиционно злато под формата на кюлчета от 400 тройунции, или 12,5 кг., и сребро под формата на кюлчета от 1000 тройунции (31,1 кг.).

Най-големият такъв пазар е Лондонският пазар на благородни метали. Той е борса за физическо злато на едро, на която търговията се осъществява от членовете на London Bullion Market Association (LBMA). Самата асоциация е регулирана от централната банка на страната – Bank of England.

Лондонският пазар на благородни метали и цената на златото на него

В среда на XIX в., когато Лондон се превръща в глобалното сърце на търговията със злато, пет търговци на метала: N M Rothschild & Sons, Mocatta & Goldsmid, Pixley & Abell, Samuel Montagu & Co. и Sharps Wilkins започват да съблюдават за правилното функциониране на пазара. Почти два века по-късно, броят на институциите нараства до петнадесет, като междувременно се формира и самата LBMA през 1987 г. Лондон остава сърцето на тази търговия, тъй като над две трети от цялото физическо злато по света се търгува в английската столица, а дневният обем на транзакциите обикновено надхвърля 200 млрд. долара.

Цената на златото, наричана още златен фиксинг, се определя два пъти дневно от 15-те банки в ICE Benchmark Administration към LBMA – в 10:30 и 15 часа лондонско време, като отделните институции комуникират по телефон или други дистанционни методи. Този фиксинг се използва като бенчмарк по целия свят при сетълмента на транзакциите в злато.

За да посочат цената на златото, въпросните институции се ръководят от обема на златните фючърси на борсата COMEX и други фючърсни борси, за които ще стане въпрос по-долу. Така, технически погледнато, цената на златото е средната нетна сегашна стойност на очакваната бъдеща цена на златото, базирана върху фючърсните договори през изминалия месец. Но докато фючърсите служат като ориентир, те не са единственото, по което се определя спот цената, особено в реалната търговия със злато.

Как се осъществява търговията със злато “над тезгяха”

Търговията “над тезгяха” (OTC) се осъществява по телефона или чрез платформа на дилъра. Точно както при сделката ви с търговец на инвестиционно злато, договорената сума по сделката не е публична.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

Освен бенчмарковата стойност, при определянето на крайните цени на пазара, дилърите на благородни метали често използват услугите на Reutes или Bloomberg като показател за това, къде се намира спот цената. Тази спот цена се актуализира и спрямо цената на инвестиционното злато, публикувана от изброените по-горе големи банки, които се наричат и маркет мейкъри. Тя се ръководи и от индустриалното търсене на благородния метал.

За разлика от фондовия пазар обаче, при извънборсовите сделки големите банки не са задължени да търгуват на тези цени, въпреки че в общия случай точно това се случва. Друга разлика е, че когато се търгува по спот цената, сделката трябва да бъде изплатена, а златото – доставено, в рамките на два работни дни.

Графика 1: Цени на златото на LBMA
Графика, показваща цена на злато на LBMA през 2021 г.

Източник: LBMA

Заради тези различия, спот цените на златото, макар и водещи се от златния фиксинг, могат да се разминават в краткосрочен план в отделните региони, въпреки че пазарът обикновено бързо се коригира, ако в него няма намеса отвън. Но понякога, както ще видим след малко, спот цената и фючърсната цена на златото може да съвпадат.

Фючърсите на злато

Фючърсните пазари са публични, регулирани борси, на които се търгуват контракти за доставка на злато и сребро за различни дати в бъдещето. Най-големият и най-влиятелен фючърс пазар е американският COMEX, който е подразделение на Нюйоркската търговска борса. На следващата графика може да видите някои фючърс контракти на COMEX пазара към 25.I.2021 г.:

Графика 2: Фючърс контракти на COMEX
Таблица с примерни фючърс контракти на COMEX, която е най-големият фючърсен пазар на злато в света.

Източник: CОMEX

На регулираните борси търгуващите са задължени да финализират сделката по посочената цена на златото. Но има и други разлики и те се изразяват в стандартите на търгуваните количества, като стандартът е 400 тройунции в Лондон и 100 тройунции в Ню Йорк. Тъй като обаче и двете търгуват с големи партиди, те са пазари на едро, а този в Англия е значително по-голям като количество на изтъргуваните обеми. Все пак ето какви количества са били обменени на COMEX:

Графика 3: Изтъргувани обеми на COMEX

Източник: COMEX

Понякога за спот цена на физическото злато се ползва цената на фючърс контракта с най-близка доставка (или който ще изтече най-скоро). Технически това не е правилно, тъй като фючърсната цена на златото или среброто е за сделка, която ще бъде осъществена в бъдеще, докато „спот цената“ е цена за сделка, която трябва да бъде изпълнена непосредствено след сключването си. Въпреки това, в страни с фючърсни борси дилърите от време на време базират цената си за незабавно доставяне на злато или сребро на базата на местния фючърсен пазар. Така че, от гледна точка на клиентите на дребно в тези страни, фючърс цена на практика играе ролята и на спот цена.

Спот, фючърс и други фактори за цената на златото за крайните потребители

Когато дилърите на злато определят крайната цена, по която продават на клиентите си, те взимат предвид и следните фактори и ценови динамики:

  • Цената за спот/фючърс може да се промени в промеждутъка от времето между договарянето с клиента и сключването на обратна сделка с друг извънборсов контрагент или брокер на фючърс пазара.
  • ОТС и фючърсните пазари са пазари на едро, докато клиентите на дребно биха купували много по-малки количества. Това означава, че е необходимо известно време на дилъра за събиране на достатъчното количество унции от малки клиенти, за осъществяване на обратна сделка на пазара на едро. През това време цената на извънборсовите и фючърсните пазари може да се промени.
  • Възможно е дилърът да не използва котировките на Reuters или Bloomberg, когато се опитва да запази цената на извънборсовия пазар, особено когато той се движи бързо и информацията за цените на благородните метали на банките не се актуализира с достатъчно висока скорост.
  • При фючърс търговията има брокерски такси. Също така и при фючърсната и при ОТС търговията има и общи разходи за наемане на дилъри и уреждане на сделки.

Начинът, по който дилърите на ценни метали управляват горепосочените фактори, е като добавят марж (или буфер) върху котировката на спот цената или фючърса. Колко точно да добавят и колко често ще променят спот цените, зависи от волатилността на цената на едро и от количеството покупки и продажби, които техните клиенти правят. Това се променя динамично през деня и варира при различните търговци. Трябва също да се има предвид, че този марж на спот цената се различава от премията за изработката на конкретния златен или сребърен продукт.

В резултат на това, при всеки дилър на ценни метали е възможно да има различни котировки. Това може да обърка прохождащите инвеститори, които са свикнали с една цена за акциите на някоя компания на определена борса, и често води до въпроси, свързани с това доколко котировките са „справедливи“.

Единственият начин да разберете дали получавате справедлива цена е да направите това, което самите дилъри правят – да сте активни на пазара, за да видите кой предлага най-добрата цена към дадения момент и да купите от него. По този начин и Вие ставате част от огромната непрозрачна „мрежа“ от дилъри на извънборсовия пазар.

Балансът между спот и фючърс цените на златото

Спот и фючърс цените на златото се различават, но не драматично. Когато цената на фючърсите е по-висока от спот цената на златото, ситуацията се нарича контанго (а обратното – бекуърдейшън). Когато обаче фючърсните цени започнат да изпреварват осезаемо спот цената, търговците от Ню Йорк започват да изкупуват злато от Лондон по спот цената му и да го предлагат по неговата фючърсна стойност. Това положение се нарича арбитраж и именно то действа като балансьор между двете водещи стойности на златото.

Причината е, че така настоящото търсене и предлагане се балансират с бъдещото търсене и предлагане и ценовата премия (разликата между спот и фючърсната цена) се възстановява в приемливи за пазара граници.

В реалния свят арбитражът се осъществява по следния начин: големите дилъри на злато оценяват постоянно разходите да се заеме кеш и да се заеме злато. Когато разликите в отделните пазарни сегменти на цената на златото нараснат достатъчно, за да могат те да реализират печалба, дилърите започват да продават на фючърс пазара и да купуват на спот пазара (или обратно).

Има известен дебат дали американските фючърсни пазари, или ОТС спот пазарите в Лондон са водещи при определянето на цената на златото. Със сигурност връзката между двата пазара не е фиксирана, а се променя с течение на времето.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още