Добавете ценово известие

Уроци от растящия потребителски дълг и какво да правим с парите си

Публикувано от Даниел Василев в категория Анализи, Лични финанси на 10.06.2022
Цена злато (XAU-BGN)
4323,85 BGN/oz
  
+ 8,83 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
55,21 BGN/oz
  
- 0,02 BGN

Присъединете се към Facebook групата Приказки за икономиката и златото, за да не пропускате последните дискусии по въпросите, свързани с нашите лични финанси. Текста на анализа можете да чуете и като епизод на нашия подкаст:

Задлъжнялостта е проявление на един от големите проблеми на съвременната икономика – манипулирането на лихвите от страна на централните банки. Да разгледаме последните динамики на потребителски дълг в Европа и САЩ, за да разберем какво означават за състоянието на икономиката и за нас като участници в нея.

Вижте повече по темата: Кредит и дълг – наркотиците, които убиват съвременната икономика

Промените на потребителската задлъжнялост разкриват косвено на кой етап от бизнес се намираме. Под „бизнес цикъл“ се разбират фазите растеж, криза или корекция, дъно или депресия и възстановяване на икономиката. Понастоящем чуваме от централните банкери и политиците, че икономиките са изключително силни и растат.

Илюзията за икономически растеж посредством изкуствено занижаване на лихвата по кредитите има реална цена, която се плаща под формата на икономическа криза. Затова по своята същност подобен подход е силно неустойчив, както става ясно от новата история на света.

Скоро централните банкери отново ще трябва да възстановят тази илюзия, защото следващата икономическа криза в Европа не е далеч. Казвайки това, да видим в какво положение би заварила индивидите, предвид равнището на последните налични данни за потребителски дълг по света и у нас.

Задлъжнялостта в САЩ

Най-голямата икономика в света излъчва слабост, предвид равнището на потребителски дълг. Револвиращият кредит, който представлява основно задълженията по кредитни карти, се изстреля с най-бързия си темп от края на 90-те години. През май постигна абсолютен рекорд от над 1,1 трлн. долара, надхвърляйки стойността си от преди пандемията.

Инфографика 1: Потребителски дълг в САЩ

Освен задлъжнялостта по кредитните карти, кредитирането като цяло расте драматично. Обемът потребителски кредити нарасна с почти 50 млрд. долара само през март – над двойно по-висока стойност от прогнозите, поставяйки нов исторически рекорд. През април видяхме вторият месец с най-голям растеж в историята.

При студентските заеми и кредитите за автомобили се наблюдава по-умерен темп на покачване, макар и двете категории да бележат исторически рекорди. Това показва, че жителите на най-голямата икономика в света не теглят заеми за трайни стоки, а за текуща консумация, режийни и обслужване на предишен потребителски дълг.

Потребителски дълг в Европа

В Европа картината не е по-различна. През последните месеци в България и Румъния видяхме пикове на новоотпуснатите кредити, а в Сърбия се отчитат най-високите стойности от преди Голямата рецесия. Тази динамика не е изненадваща, предвид равнището на лихвата, която заради решенията на Европейската централна банка никога не е била по-ниска в историята. И в трите дългът е на най-високите си стойности в историята.

Инфографика 2: Потребителски дълг по държави


Докато на Балканския полуостров съотношението на потребителски дълг към БВП все пак е относително ниско, страните от Западна Европа и еврозоната са изправени и пред други предизвикателства. Във валутния съюз съотношението на дълга на домакинствата към брутния вътрешен продукт, въпреки лекия спад през миналата година, отново достигна стойностите от преди Голямата рецесия. Съотношението на дълг спрямо доходи на домакинствата продължава да расте и вече възлиза на почти 100%. Ако добавим и частните компании, съотношението дълг към БВП в Нидерландия, Дания и Швеция е над 200%, а Белгия не е далеч назад.

Същевременно нормата на спестяване на домакинствата се срива двойно – от над 26% в разгара на пандемията до 13,5% в края на миналата година. По всяка вероятност растящата инфлация е понижила нормата значително през изминалата половин година.

Какво значи огромният потребителски дълг за икономиката и личните финанси?

Данните за драстичното нарастване на заемите от началото на годината трябва да се поставят в контекста на два феномена.

Лихвените проценти

Докато лихвите в Европа още не се покачват (ЕЦБ обяви, че покачването им ще започне през юли в момента на писане на анализа), в САЩ растежът им започна през март. Това включва ставката на потребителските кредити и кредитните карти, а ипотеките в страната ще разгледаме в отделна статия. Затова може да се очаква кредитирането на Стария континент да продължава да расте.

Вижте повече по темата: Акции, злато и инфлация: Какво се случва при ръст на лихвата?

Изтеглянето на значителни нови кредити, означава две неща. Първо, „средностатическият“ човек и в САЩ, и в Европа, няма големи спестявания. Затова независимо, че ставката расте, отвъд океана наблюдаваме рекорди. Самите потребители посочват същото – почти 40% от българите и румънците например нямат никакви спестявания, а още 30% нямат спестявания за три месеца. Изследването на Eurofond и други негови аспекти сме разгледали в свързаната по-долу статия. Според Федералния резерв, в САЩ 32% от населението не е способно да посрещне извънредно плащане в размер на 400 долара.

Вижте повече по темата: Три причини да инвестираме, вместо да харчим, при висока инфлация

Второ, потребителите са много по-силно засегнати от инфлацията, отколкото официалните данни предполагат. В действителността тя понижава много по-бързо покупателната ни способност, особено на хората с фиксирани доходи и на онези, при които разходите за прехрана са много по-високи.

Поведението на потребителите

Именно високата инфлация доведе до срив на акциите на веригите в САЩ. Заради поскъпването на стоките и спада на стандарта на живот, потребителите се съсредоточиха върху покупките на бързооборотни стоки от първа необходимост и горива, вместо на по-скъпи трайни потребителски стоки (повече – също в свързания по-долу анализ). Същото се наблюдава и на Балканския полуостров, където хората пазаруват предимно на промоции.

Вижте повече по темата: Още по-високи цени – ударът на огромната производствена инфлация започва

Това недвусмислено показва, че купувачите не просто нямат средства и спестяванията, но и че теглят кредит, само за да поддържат стандарта си на живот. Подобно поведение не може да продължава вечно.

Към какви изводи ни насочва високият потребителски дълг?

Въз основа на случващото се, може да се направят поне три заключения.

  • Пикът на икономическия растеж в този цикъл наближава

Проблемът с животът на кредит е, че той рано или късно приключва, при това – по не много благоприятен начин. Казвам, че пикът на икономическият растеж наближава, защото лихвите вече растат (САЩ) или скоро ще започнат (Европа), а безработицата е изключително ниска. Тя трудно може да се понижава още, особено като се има предвид, че е по-ниска, отколкото беше преди Голямата рецесия.

Вижте повече по темата: Идва ли икономическа криза в Европа заради увеличаването на лихвата

Това означава, че хората все още са на работа и могат да си позволят да теглят кредит, за да запълват финансовите дупки в своя личен бюджет. Но когато лихвата нарасне, икономиката ще навлезе в рецесия и те трудно ще могат да си позволят по-скъпото кредитиране, особено ако са изгубили работата си.

  • При криза мнозина ще понесат силен удар

Ако някой се опитва да запази стандарта си на живот на кредит, но той се оскъпи и достъпът до ново финансиране се затрудни, при криза може да настъпи следната негативна комбинация от фактори. Първо, човекът да изгуби работата си. Второ, без доходи даже обслужването на съществуващите заеми може да е затруднено, а достъпът до нови – прекъснат. Не на последно място, при увеличаване на лихвите рефинансирането на заемите също ще е невъзможно, защото те се рефинансират при по-ниска лихва от тази, на която първоначално е теглен кредит.

Така високият потребителски дълг в крайна сметка може да е воденичен камък на шията на личния бюджет, който драматично да допринесе за понижаването на стандарта ни на живот. Затова е добре потребителите внимателно да премислят дали и за какво да заемат средства в настоящата икономическа конюнктура.

  • Активи, купувани на кредит, ще се обезценят

Пикът на кредитирането по правило настъпва при най-ниските лихви, а обемът заеми започва да спада при покачването на лихвата. Заявките за увеличаване на основния лихвен процент и драматичното изстрелване на кредитирането показват, че наближаваме този връх. Но цели категории активи са много чувствителни на промените в лихвите и състоянието на икономиката, включително недвижимите имоти и автомобилите.

Вижте повече по темата: Кога да очакваме нов взрив на имотен балон

Може да се очаква, че когато темпът на изтегляне на заеми започне да се понижава, тези активи ще понесат удар. Това би могло да е още един удар за притежателите им. По-подробно темата сме разгледали в свързания анализ.

Как да спасим парите си?

Няма безплатен обяд. Огромният потребителски дълг трябва да се вземе предвид от всеки човек, особено ако вече е задлъжнял. Въпреки това не е работа на някой да казва на друг какво да прави с парите си. Затова тук ще се въздържа от конкретни съвети, а ще представя теми за размисъл:

  • Създайте спестявания

Преди да мислим за заеми, добре е първо да видим дали имаме средства в случай на непредвидено събитие, включително и загубата на работа. Не искаме да сме част от цитираната вече статистика, според която болшинството от хората нямат никакви спестявания. Също така, ако съм прав, че приближава криза, безработицата се превръща в сериозна заплаха за всеки човек.

Особено предвид високата инфлация днес е добре тези спестявания да са в актив, който не се влияе от загубата на покупателна способност на фиатните пари. Един от тези активи е инвестиционното злато, което исторически се представя много добре по време на рецесии.

Абонирайте се за подкаста ни в удобната за вас платформа, за да не пропускате новите ни коментари за личните финанси.

Но даже човек да реши, че инструментът инвестиционно злато не изпълнява нуждите на неговото портфолио, важното е да спестяваме и инвестираме средствата си на първо място, за да не „затънем“ финансово в случай на нужда. Както казва Уорън Бъфет:

Не спестявай това, което ти е останало след разходите. Разходвай това, което ти е останало след спестяванията.

Разпространено е мнението, че са нужни спестявания за поне три месеца напред. Но при икономическа несигурност днес, колкото по-дълъг времеви хоризонт може да се живее спокойно, толкова по-добре.

  • Подгответе своя личен бюджет за нови рискове

Най-недалновидно е да сме в дълг за консумация – битови сметки, потребителски стоки, горива и т.н., особено ако се случва системно. Трябва да се пазим и от теглене на дълг за обслужване на стар дълг. В този случай очевидно постъпленията не стигат за покриване нуждите и сме изпаднали в дългова спирала (състояние, в което се намират много държави). Разумно би било да се помисли за понижаване на разходите.

Вижте повече по темата: Защо трябва да инвестираме в нашето съвремие

Освен разходите, трябва по отношение на своя потребителски дълг трябва да вземем предвид високата икономическа несигурност, включително:

  • По-високи разходи за обслужване на задълженията, когато ЕЦБ увеличи лихвите;
  • Покачването на основния лихвен процент ще затрудни рефинансирането на съществуващия дълг в Европа и САЩ;
  • Продължаващата висока инфлация и увеличаване на разходите за живот – феномен, който ще продължи да се наблюдава;
  • Шанс да загубим работата си – дали ще можем да обслужваме задълженията си тогава?;
  • Непредвидими негативни събития – след пандемията и войната в Украйна трудно можем да предвиждаме какво ще донесе бъдещето, но можем да допуснем, че то няма да е позитивно за нашия личен бюджет.

Предвид казаното, в нашето съвремие има логика човек да е по-консервативен по отношение на финансите си и да помисли за инструменти като инвестиционното злато, които не се влияят негативно от инфлацията. През последните над десет години, под дирижираното изкуствено понижаване на лихвите от централните банки, свикнахме, че парите са евтини и изобилни. Статуквото вече се променя. Добре е да настроим потребителските си навици спрямо новата действителност.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още