Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

9 причини златото да продължи да поскъпва през 2012 г.

Публикувано от Tavex в категория Златен вестник на 02.02.2012
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN

2011 година бе изключително напрегната и противоречива в икономически аспект. Това не попречи цената на златото да се качи за 11-та поредна година в долари и седма година в евро. Годината отбеляза нови ценови рекорди и в двете валути. Жълтият метал поскъпна и във всички останали основни валути и се нареди за пореден път сред най-доходоносните активи. Единствената по-доходна инвестиция през годината бяха дългосрочните ДЦК на САЩ, Великобритания, Германия и Холандия.

Представяне на инвестиционното злато в ретроспекция

Въпреки „звездната” година за държавните облигации, един по-широк времеви интервал, дава много по-ясна и точна картина за представянето на златото.

Доходност на различни класове активи в периода 2009 - 2011 г.

Всъщност, през последните 3 години, то е регистрирало систематично по-високи резултати от всички останали класове активи, с което затвърждава ролята си на ценна и надеждна инвестиция във всеки инвестиционен портфейл в настоящата икономическа обстановка.

Корекциите по пътя му нагоре

Резките промени в световната икономическата конюнктура, начело със задълбочаването на дълговата криза в Европа, бяха основната предпоставка за динамичната промяна на цената на златото. През първото полугодие на миналата година то скочи със 7% в долари, но отстъпи 1% в евро. Второто полугодие беше доста по-динамично и волатилно – покачване с около 3% в долари и феноменална доходност в евро от близо 14%. Именно ценовите сътресения през втората половина на годината, в частност корекциите през септември и декември, бяха основните поводи да се обяви за пореден път краят на златото като добра инвестиция.

Покачване на цената на златото в различни валути през 2011 г.
Покачване на цената на златото в различни валути през 2011 г.

Една ретроспекция на сегашния и предишния възходящ пазар на златото ясно показва, че волатилността при цената на жълтия метал не засяга дългосрочната тенденция. Металът винаги е бил волатилен. Корекциите са естествени и са негова характерна черта. От 2001 г. досега сме били свидетели на 20 значителни корекции (над 5%), които не са нарушили по никакъв начин дългосрочните му перспективи. Предишният възходящ пазар на златото от 1971 г. до 1980 г. също отбелязва поне 9 значителни корекции. Въпреки това за 9 години покачването му бе близо 1400%. Историческият опит недвусмислено сочи, че волатилността при златото не е еквивалентна на риск. Тя е по-скоро тест за нервите на инвеститорите.

Никой актив не се движи само нагоре или само надолу. За дългосрочния инвеститор не е от съществено значение дали междувременно цената ще варира много, а докъде ще достигне в крайна сметка. Общоприето е, че златото е високо волатилен актив, докато държавните ценни книжа са ниско волатилни. От друга страна обаче, златото никога не може да донесе 100% загуба, докато държавните облигации могат.

Корекции на цена на златото между 2001 и 2011 г.

Основният риск за инвеститорите в ДЦК е безпрецедентното ниво на задлъжнялост на развитите икономики и реалната възможност за фалит. Вторият сериозен риск е инфлацията и загубената покупателна способност. Третият риск е обезценяването на валутата, в която се изплаща дългът. Това са три сериозни риска, които могат да доведат до сериозни загуби.  Инвеститорите не бива да ги подценяват.

Фактори пред очакваната цена на злато

Един поглед към дългосрочните перспективи пред световната икономика ясно показва, че фундаментите на златото продължават да се подобряват. То все още има сериозен потенциал за растеж преди да достигне фазата на мания. Ето и 9-те фундаментални фактора, които ще продължават да движат цената нагоре.

 1. Бъдещата парична политика на Федералния резерв.
  В стремежа си да съживи анемичната икономика на САЩ, правителството и Федералният резерв са възприели политика на нулеви лихвени проценти и безпрецедентно печатане на пари, замаскирани под названието „количествени улеснения“. Каква обаче е до момента равносметката от отчаяните мерки? За периода от 2008-2011 г. Федералният резерв е напечатал около 1.8 трилиона долара, а реалният брутен вътрешен продукт (коригиран за промяната в цените) е нараснал с нищожните 86 милиарда, тоест за всеки напечатан долар икономиката генерира едва 5 цента брутен вътрешен продукт. Реално, икономиката все още е в много лоша форма и очакваме поредната програма за „количествени улеснения“, което ще бъде естествен катализатор за цената на златото. По време на първата програма златото е поскъпнало с 36%, а през 8-те месеца на втората – с 24%.
 2. Държавният дълг и бюджетният дефицит на САЩ.
  Бързо се влошава проблемът с  бюджетния дефицит и ускорява натрупването на държавен дълг. За първи път от 70 години насам кредитната агенция S&P понижи рейтинга на САЩ поради кризата около тавана на държавния дълг. След като бе постигнат компромис в тази насока, САЩ завърши 2011 г. при рекордно висок дълг от 15.2 трилиона долара – само 14 милиарда под новия таван. Съотношението дълг към БВП вече официално надминава 100%, а очакваните мерки за орязване на бюджетния дефицит са все така безрезултатни. Въпреки че щатските ДЦК бяха сред най-доходните инвестиции през годината, рано или късно, инвеститорите ще отрезнеят и ще осъзнаят какво реално седи зад щатските облигации – правителство, което харчи повече, отколкото събира през последните близо 40 години. Това ще развенчае илюзията, че щатските ДЦК са стабилно убежище по време на криза, ще доведе до техния срив и ще катапултира цената на златото. Все пак емисията на ДЦК не може да продължава вечно.
 3. Обезценяване на световните валути.
  Вследствие на безпрецедентното печатане на пари и безкрайната спирала на обезценяване, породена от новите валутни войни, нито една световна валута вече няма статута на сигурно убежище. Швейцарският франк вече има своя таван спрямо еврото. Всяко поскъпване на японската йена се обявява за „опасно” и е последвано от интервенция на централната банка. Бразилия налага рестрикции върху свободното движение на капитала, за да предотврати поскъпване на реала. Норвегия декларира, че ще контрира всяко поскъпване на кроната. При тези икономически обстоятелства златото остава единствената форма на пари и ликвидност, която не може да бъде обезценена от централните банки.
 4. Рискът от фалити на европейски държави.
  Вече трета година Европа се бори с дълговата криза. Въпреки многократните обещания на евро-лидерите за решение, всички стъпки до момента се оказват безрезултатни. Страни, като Гърция и Португалия, продължават да затъват без шанс за спасение. Това изнервя европейските инвеститори до краен предел. Инвестиционните алтернативи са крайно ограничени – акциите по световните борси падат, а ДЦК на стабилните икономики предлагат доходност по-ниска дори от инфлацията. Кризата на доверието в европейската банкова система отдавна е факт –  от началото на кризата до момента ирландците са изтеглили над 90 милиарда евро от родните си банки, а гърците са изтеглили над 100 милиарда евро през периода 2010-2011 г. Масово изтичат депозити и от френски, испански и италиански банки. В същото време доклад на Световния златен съвет (World Gold Council) дава известна яснота относно нагласите на европейците спрямо златото – през третото тримесечие на 2011 г. европейците са закупили 118.1 тона инвестиционно злато или налице е увеличение от 135% спрямо същия период на 2010 г. – тенденция, която очакваме да се запази, макар и не с такива темпове.
 5. Ускоряването на световната инфлация.
  В резултат на световните валутни войни и колосалното печатане на пари, инфлационният натиск продължава да се засилва. Най-силно и най-болезнено изпитват това развиващите се икономики. Те винаги са купували златни бижута. Сега те агресивно купуват и злато като добър щит срещу инфлацията, а растящият им просперитет засилва търсенето.
 6. Отрицателна реална доходност на ДЦК.
  Въпреки доброто представяне тази година, ДЦК на „стабилните” икономики (САЩ, Германия, Великобритания, Холандия, Япония) регистрират рекордно ниска доходност – около 2%. Същевременно, инфлацията в тези държави надхвърля 2% и възвращаемостта им реално е отрицателна. Това де факто гарантира загуби за техните инвеститори. При тези обстоятелства е съвсем логично те да потърсят по-стабилна алтернатива в лицето на златото, тъй като останалите класове активи (имоти, акции, валути) са особено рискови и регистрират значително по-ниска и често пъти отрицателна възвращаемост.
 7. Растящо търсене от страна на централните банки.
  През последните години централните банки на развиващите се икономики натрупаха огромни резерви в долари и евро. С оглед на разгарящата се валутна война, тези банки търсят начин да се имунизират от назряващите валутни кризи и да диверсифицират резервите си. Скорошно проучване сред управителите на централните банки посочва, че най-значителната промяна в политиката им ще бъде целенасоченото акумулиране на злато. От 2009 г. насам централните банки са нетни купувачи на злато и търсенето от тяхна страна придобива едри мащаби. През 2011 г. техните официални покупки на злато са около 450–500 тона – покачване с 460% спрямо 2010 г.
 8. Нови институционални инвеститори.
  Преди няколко години златото бешепренебрегвано от големите институционални инвеститори, като пенсионни и хедж фондове, както и държавни инвестиционни фондове. След като златото систематично доказа своите инвестиционни предимства, все повече крупни инвеститори добавят злато в инвестиционния си портфейл, наред с хедж фонда на Джон Полсън, Катарският държавен инвестиционен фонд и пенсионният фонд на учителите в Тексас. Тази тенденция е все още в своя зародиш и тепърва ще се утвърждава години наред.
 9. Ресурсов национализъм.
  С покачването на цената на златото постепенно настъпва ерата на национализма спрямо жълтия метал. Венецуела национализира златните си мини, а сега това обсъжда и ЮАР. Еквадор и Гана са повишили данъчната и концесионната тежест на добивните компании. Тези държавни политики намаляват печалбите на минните компании, отблъскват потенциални инвеститори и ще ограничат добива на злато, което също ще допринесе за неговото поскъпване.

Валутни войни, печатане на пари, висока инфлация, държавни фалити и ресурсов национализъм може да звучат доста мрачно, но това е естествената среда, в която вирее златото. Жълтият метал винаги е бил отлично убежище за спестяванията в подобни условия, както при дефлационната депресия от 1930-те, така и през стагфлационните рецесии на 70-те. Златото вероятно ще продължава да изпълнява тази роля и за напред.

Вижте повече по темата: Какво е инфлация

Въпреки че нищо не е изключено през предстоящата година, включително и де-факто фалит на европейска държава, който може да доведе до дефлационни ефекти, подобни на тези от есента на 2008 година, ние оставаме оптимистично настроени спрямо златото, като не забравяме, че ценовите му колебания са нещо нормално.

Коментари

 • Лили преди 12 години

  Има причини и да НЕ поскъпне...1.доларът поскъпна 2.спад в търсенето 3.отдръпване на инвеститорите..........:))

Препоръчваме Ви да прочетете още