Колко всъщност е цената на златото?

Споделете тази статия

Активът с много лица: Защо златото има няколко различни цени и как се определят те

Обикновено в медиите се тиражира само една стойност на златото, която расте или се понижава. Но това е подвеждащо. Металът има много стойности, тъй като се търгува на различни пазари и познаването на динамиките на тях е важно не само за инвеститорите, но и за случващото се в икономиката като цяло.

 

Дори и когато се разглежда само като инвестиционен актив, а златото има и редица други приложения, металът няма само една цена. Той се търгува от различни икономически агенти на няколко отделни пазара, което позволява на инвеститорите не просто да се възползват от флуктуациите в отделните сегменти, но и от разминаването в цената между тях, което се нарича спред.

Най-важните пазари на злато

Кийт Уинър, ветеран в търговията със злато и президент на Gold Standard Institute, идентифицира трите водещи пазара като:

  • спот (на Лондонската метална борса);
  • фючърси (на COMEX в Ню Йорк);
  • търговско злато – физическите монети и кюлчета.

Въпреки че те се влияят от различно търсене и предлагане, спредът между спот и фючърс цената обикновено не е голям. Например на 12.X.2020 г. спот цената в Лондон е 1922,55 долара за тройунция, а златото с доставка през декември на COMEX се търгува срещу 1927,60 долара за тройунция.

Спот и фючърс пазари на златото

Ситуация, при която фючърсите имат премия над (т.е. са по-скъпи от) спот цената, се нарича контанго и по принцип се наблюдава при златото. В A Guide to the London Precious Metals Market, публикуван от London Bullion Market Association, обясняват защо това е така:

„Обикновено нивото на лихвата на златото е по-ниска от лихвите по долара. Това прави форуърдната стойност на метала позитивна, което означава, че тя е по-висока от спот цената. В много редки случаи, когато се наблюдава оскъдност на метала, който може да се използва за лизинг, цената на заемането на златото може да надхвърли стойността на заемането на долари. В този сценарий диференциалът на форуърда става отрицателна стойност и бъдещата цена е по-ниска (иначе казано, има дисконт спрямо) спот цената, а ситуацията се нарича бекуърдейшън.“

Има и друга причина фючърсите да имат премия над спот цената. Тя е свързана със съхраняването на метала. Когато инвеститорът купи право за придобиване на актива в някакъв бъдещ момент, самото злато трябва да се пази някъде до момента на падежа. Тъй като разходите за тази услуга също влизат в цената на фючърса, това е още една причина, поради която той е по-скъп от спота.

Но независимо дали се наблюдава контанго, или бекуърдейшън, спредът между спот и фючърсната цена на метала рядко се задържа твърде висок. Склонността на двете стойности да се уравновесяват не е някаква случайност или следствие от факта, че се търгува една и съща стока, а резултат от търсенето на доходност от страна на трейдърите и от икономическия закон за търсенето и предлагането.

Арбитражът като коректор на ценовите флуктуации

Когато спредът между двата вида цени нарасне, например фючърсната цена се покачи значително над спота, пазарните участници имат стимул да купуват златото по текущата му стойност в Лондон и да го продават на фючърсната му цена в Ню Йорк, защото получават по-висока доходност. Търговията, при която актив едновременно се купува на един пазар и се продава на друг, се нарича арбитраж.

Той обаче не може да продължава вечно. Когато трейдърите се впуснат в него, те увеличават търсенето на пазара, на който стойността на стоката е занижена (в нашия случай на спот златото), но и предлагането в сегмента, на който цената е завишена (т.е. при фючърсите). Така ценовата премия се понижава, а заедно с нея и спредът, като арбитражът може да продължи дотогава, докато повече не носи печалба.

1 грам промоционално златно кюлче Tavex

Турция · Чистота: 24 carats · ⌀ - мм

106 лв.Продайте: 98 лв.

Коронакризата и безпрецедентното изстрелване на спреда

В действителност за извършването на арбитраж на двете тържища е необходимо златото да се претопи, тъй като Лондонската метална борса и COMEX позволяват търгуване с различни количества, като стандартът е 400 тройунции в Лондон и 100 тройунции в Ню Йорк. Обикновено тази операция е евтина, но когато в началото на пролетта на 2020 г. започна глобална икономическа криза, на пазара се появи неочаквано предизвикателство – заради пандемията от коронавирус и мерките срещу нея много от рафинериите спряха работа, което попречи на претопяването на кюлчетата от 400 тройунции в такива по 100 тройунции.

Поради несигурността на пазарите, покупките на борсово търгувани златни фондове и фючърси нараснаха (при първите в по-голяма степен, отколкото при вторите, което ги превърна в един от двигателите за поскъпването на метал), а тъй като арбитражът беше блокиран първоначално и спот и фючърс цената се развързаха една от друга, спредът между тях се покачи до 15% или 70 долара за тройунция.

Графика 1: Търсене на злато според неговия източник

 

Източник: gold.org

Той се понижи обратно през май 2020 г., заради възобновяването на операциите на рафинериите в Швейцария, които са значим пазарен участник – те имат капацитет да рафинират 1500 тона злато годишно, формиращи приблизително една трета от цялото предлагане на метала, по данни на Commerzbank. Именно рестартирането на тяхната дейност позволи арбитражът да възстанови баланса между спот и фючърс цената, насочвайки златото от Лондон към Ню Йорк.

Така когато фючърсните контракти от март и април започнаха да падежират през юли, увеличеното търсене на финансовите инструменти доведе до най-голямата доставка на злато в историята на COMEX на стойност 3,27 млн. тройунции, предвид това, че – с изключение на няколко по-леки ценови пика преди това – търгуваните количества реален метал обикновено са значително по-ниски.

Графика 2: Доставки на физическо злато на COMEX

Източник: Bloomberg

Фючърси и ливъридж

Ливъриджът, наричан още ефект на финансовия лост, позволява сключването на сделки с висока стойност при ниска собствена инвестиция от страна на трейдъра, което прави вложението във фючърси още по-достъпно за обикновените инвеститори. При норма на ливъридж от 20:1 например, с инвестиция от 1000 долара може да се спекулира със злато на стойност 20 хил. долара, което прави и печалбата, и загубата много по-големи в сравнение с първоначалния собствен капитал.

Търгуването на фючъси с ливъридж се влияе също и непропорционално силно от промените в цената на златото. Тъй като съотношението собствен към нает капитал е 1:20 за тройунция, ако тя поскъпне даже с 1%, реалният ефект върху инвеститора ще е равнозначен на нарастване на стойността за него с 20%.

Ето как изглежда търговията с ливърдж количествено. Ако цената на една тройунция е 500 долара и на COMEX може да се търгува с минимум 100 тройунции, а ливъриджът е 15:1, то инвеститорът ще може да управлява 100 тройунции със собствени средства в размер на 3,3 хил. долара. Останалите са заети.

Спот цена и търговско злато

Докато спот и фючърс цената обикновено са балансирани чрез арбитраж, той не действа по отношение на търговското злато, което е единственият актив от трите пазара, разменящ се извън борса. Неговата стойност се влияе от надценките, които дилърите начисляват, включващи не само тяхната комисионна, но и разходите за маркетинг, съхранение, застраховка на продуктите и други, включително и тяхната рядкост в случая на монетите. Освен това крайната цена, плащана от потребителите, зависи в голяма степен и от производствения капацитет на съответния пазар – стойност, която е сравнително нееластична.

Сред причините за това е фактът, че инвестициите в оборудване за производство на монети и кюлчета са високи, а докато то се монтира и заработи цената на златото може да е започнала да се понижава. Така в случаите на изстрелване на търсенето на физическо злато на съответния пазар започва да се наблюдава оскъдност, което води до покачване на продажбената цена на физическите активи до спот + определен процент.

Колкото повече търсенето на потребителите е нараснало в сравнение с предлагането, толкова по-висок е този процент. Това позволява да се оцени и състоянието на конкретния пазар, но не и да се правят съждения за пазара на злато глобално.

Нееластичността на предлагането, дефицитът на физически продукти от злато на пазарите и тяхното поскъпване също се наблюдаваха в хода на коронакризата. През 2020 г. Турция и без пандемията от коронавирус щеше изпадне в криза заради действията на централната си банка и правителството, но разпространението на болестта и мерките срещу нея влошиха икономическото и финансово положение на страната. Само в периода между януари и средата на октомври лирата се обезцени с 33% спрямо долара.

В опит да предпазят покупателната си способност, след като на базарите в страната беше позволено да възобновят дейност в началото на юни, много жители се насочиха към тях за закупуване на златни кюлчета и монети. Това доведе до десетократен ръст на изтъргуваните обеми продукти от злато на Капалъ Чарши – от 205 кг. средно дневно до над 2 тона.

Оказа се невъзможно за националната рафинерия да навакса на подобен растеж на търсенето на продукти от злато, въпреки че нейните служители работиха извънредно, включително и по време на празниците. Затова вносът на злато в периода януари – август се увеличи със 153% на годишна основа, според данните на министерството на Търговията на Турция. Резултатът от това е, че през август 2020 г. в някои търговски дни цената на златните изделия, продавани на базара, расте с 1 лира на 10 минути.

Накратко, познаването на различните цени, взаимодействието между тях и факторите, които влияят върху техните изменения, е от съществена важност за успешното инвестиране в злато. Нещо повече, флуктуациите в стойността на благородния метал могат да са индикатор за множество феномени на всеки отделен пазар по света.

Автор: Даниел Василев

Споделете тази статия
Категори:  
Цена на златото (XAU-BGN)
0.00 BGN/1Oz + 0.00 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
0.0000 BGN/1Oz + 0.00 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Коментари

Често задавани оперативни въпроси за златото - Tavex
17.08.2021, 10:00

[…] Обикновено в медиите се тиражира само една стойност на златото за тройунция, но това е подвеждащо. Златото е актив, който се търгува на различни пазари и под различна форма. Има три водещи пазара на злато: […]

Credit Suisse: Очакваме да видим 7% ръст на цената на златото - Tavex
29.07.2021, 15:00

[…] Вижте повече по темата: Колко всъщност е цената на златото? […]

Този показател показва защо сега е страхотен момент за купуване на злато - Tavex
16.06.2021, 18:00

[…] Търсенето, цената и мотивите за купуване на злато винаги зависят от множество фактори. Съществуват множество пазари за злато, респективно то има различни цени. […]

Търсенето на злато в Индия е със 71% по-високо от средното през април - Tavex
28.05.2021, 19:10

[…] от фактори. От една страна, се наблюдава нарастваща цена на златото, която на местния пазар се покачи с 5,9% през април […]

Среброто: невъзпятият стожер на финансовата стабилност - Tavex
21.05.2021, 17:50

[…] поне няколко вида цена на златото. Същото е вярно и за цената на среброто. Това означава, […]

Законът за търсене и предлагане - Tavex
06.05.2021, 10:10

[…] пазарите има повече от една цена на златото. Но върху тях влияе предлагането му. През миналата […]

Магията на конкуренцията - Tavex
28.04.2021, 08:50

[…] посочих в статията „Колко всъщност е цената на златото?“, заради мерките срещу коронавируса през пролетта на […]

Пътят на златото 4 - Tavex
26.01.2021, 14:50

[…] разбрахме от статията „Колко всъщност е цената на златото?“, металът няма само една „официална“ стойност. Нещо […]

Добавете коментар

Влезте във Вашия профил, за да може да оставите коментар по статията.

Цена на златото (XAU-BGN)
0.00 BGN/1Oz + 0.00 BGN
Цена на среброто (XAG-BGN)
0.0000 BGN/1Oz + 0.00 BGN
RSS

Получавайте Tavex новини на пощата си.

Получавайте най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Абонирайте се

Най-четени

Как добивът на злато прави България по-богата

Защо биткойн се срина с 53% и какво значи това за критповалутата

Новата целева инфлация на ЕЦБ и ускореният крах на покупателната ни способност

Препоръчани

Пътят на златото

Златото – спасителят на покупателната способност при кризи

Дигитално евро – парична революция или стъпка към бездната

 

Получавайте първи най-актуалните статии от блога и всеки нов брой на “Златен вестник”.

Инвестирайте в злато с Tavex
Kъм магазина
0 ПРОДУКТ