Добавете ценово известие

Едно златно тримесечие

Публикувано от Даниел Волошчук в категория Златни вести на 07.05.2024
Цена злато (XAU-BGN)
1,00 BGN/oz
  
- 0,00 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
1,00 BGN/oz
  
- 0,00 BGN
злато, златни кюлчета, златни монети, цена на златото

Първоначалното търсене на злато през първото тримесечие на 2024 г. намаля с 5% в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки това, ако се вземе предвид и извънборсовото търсене, общото търсене на злато се е увеличило с 2,6%. Предвид увеличението на цената на златото с 10%, наблюдаваме много стабилен златен пазар. 

Тенденцията е още по-интересна (за някои дори плашеща), тъй като това търсене се стимулира от Изтока, особено от Китай, Русия, страните от Мала Азия и Индия. 

Вижте повече по темата тук: Златната треска на Китай 

Западът – Европа, Съединените Щати и Канада – все повече се отказва от жълтия метал. Предстои да видим къде ще отведат тези политики, но дотогава да видим как се е развил златният пазар през първите три месеца на годината, базирано на данни от Световния златен съвет. 

Цената на златото 

Въпреки че глобалното търсене на злато е останало стагниращо (ако вземем предвид и извънборсовото търсене) в сравнение със стойността от първото тримесечие на 2023 г., цената на златото е нараснала с 10%. Повечето от този ръст е настъпил през началото на тази година, с нарастване на цената до 15%. 

Това може да е мотивирано от намаляващото предлагане. Но това не е случаят. 


Общото предлагане на злато е нараснало с 3%, стимулирано от 12% увеличение на рециклираното злато. Под рециклирано злато разбираме бижута, различни технологични устройства, както и монети и кюлчета, които са върнати на пазара на златото след топене и рафиниране. 

Минното производство също е нараснало с 4%. Очаква се около две трети от общото производство от 893 тона злато да идва от Китай, Канада и Гана. 

Въпреки че производството и търсенето са се увеличили относително еднакво, цената е отбелязала значителен ръст. Един аспект, към който можем да погледнем, е спекулацията.  При все още високите лихвени проценти (и дори с възможност за увеличение), инвеститорите спекулират на златния пазар. 

Спекулация на златния пазар 

Този аспект може да се следи чрез инструмент, наречен „открит интерес“ (open interest). Това означава броя на опционните и фючърсните договори, които не са били финализирани. По същество показва интересa от страна на инвеститорите, които биха били готови да купуват жълтия метал на предварително установена дата в бъдещето на предварително установена цена, било то задължително или не. 


На графиката по-горе сме показали интереса към опционни и фючърсни договори за сто унции злато, заедно с цената на златото. Корелацията е пряка и силна, което е логично. Колкото по-голям е този интерес, толкова по-висока е цената. 

Това може да бъде индикатор за очакванията на пазара относно цената на златото. 

Търсенето на злато за бижутерия 

Търсенето на злато за бижутерия представлява около половината от глобалното търсене на злато. Това е един от най-важните сектори на целия пазар. 

Основните купувачи са индийците и китайците, особено през периода септември – април, това е сезона на сватбите. От двете, Китай е на първо място по потребление на злато за бижутерия. 


Този път не говорим за търсене от китайците само за сватби. Според проучване, проведено от Световния златен съвет през периода юли – август 2023 г., търсенето на златни бижута в Китай се е превърнало в инвестиция, а не просто в културен елемент. 

Според проучването, повечето покупки са от бижута с тегло до десет грама. 

Това търсене се балансира с предлагането на бижута и инвестиционни продукти от търговци на дребно. В същото проучване се установява, че 67% от търговците предлагат продукти от злато. В сравнение с подобно проучване, проведено през 2021 г., когато само 52% от търговците предлагаха такива продукти. Увеличението на предлагането е впечатляващо. 

Физическо инвестиционно злато 

Под физическо инвестиционно злато разбираме кюлчета и монети, които отговарят на определени международни критерии, за да бъдат считани за инвестиционни продукти. 

Вижте повече по темата тук: Какво е инвестиционното злато? 

Търсенето от страна на източните държави е експлодирало през първото тримесечие на тази година. От общо 312,3 тона злато, 35,4% са дошли от Китай, което означава 110,5 тона. Това търсене на инвестиционно злато от Китай представлява увеличение от 68% в сравнение със същия период на миналата година. 


Виждаме увеличения в почти всички азиатски държави. В случая с арабските държави има както увеличения, така и намаления в търсенето на златни кюлчета и монети. Но най-важният аспект е почти несъществуващото търсене от страна на западните държави за физическо инвестиционно злато. Съединените Щати са регистрирали намаление на търсенето от 44%. 

Много слабо търсене се вижда и в държави, които бяха основни купувачи на злато, като Швейцария, Германия и Австрия. Средно, тези три държави са имали намаление на търсенето с 60%. 

Вижте повече по темата тук: Кой има най-много инвестиционно злато? 

Франция е една от малкото страни в света, които са нетни продавачи на инвестиционно злато. През последните две тримесечия французите са регистрирали нетни продажби на кюлчета и монети в размер на 1,8 тона.  

Така е доста ясно, че златото напуска Запада и мигрира към Изтока. 

Извънборсово търсене на злато 

Известно като over-the-counter (OTC), този тип търсене на злато е по-малко регулирано в сравнение с транзакциите, които се извършват чрез различни борси. В този случай става дума за директни транзакции между две страни, които договарят условията на договора помежду си. 

OTC търсенето се е увеличило експоненциално през първото тримесечие на тази година. В сравнение със същия период на 2023 г., увеличението е 220%, или от 42,7 тона злато до 136,4 тона. Първите три месеца на тази година са отбелязали най-високото OTC търсене от второто тримесечие на 2022 г. насам, непосредствено след избухването на войната в Украйна. 

Според Световния съвет за златото, това търсене е определящ фактор за увеличението на цената на златото. 

Златни фондове (ETF) 

Проследяването на развитието на златните фондове дава по-конкретна представа за пазарните тенденции. Причината се крие в плавността на тези транзакции, за разлика от спот пазара, където транзакциите са физически.  

За повече информация по темата, вижте тук: Злато или фондови борси – кое расте повече във времето?

Но и тук имаме същата ситуация. Изтокът купува златото, а Западът го продава. Активите, държани от десетте най-големи златни фонда, са регистрирали спадове с 9,6% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. 


Всички десет най-големи златни фондове са от западни държави. Въпреки че са най-големи, фактът, че инвеститорите изтеглят своите средства, започва да ги подкопава. 

От друга страна, азиатските ETF-и за злато са имали увеличение в държаните активи с 25% годишно, достигайки до 147,6 тона. В момента азиатските златни фондове държат по-малко активи от най-големия златен фонд в Германия, Xetra-Gold (181,5 тона). 

Остава да видим колко време ще отнеме, докато златните фондове от Изтока настигнат европейските и американските. 

Търсене на злато от централните банки 

И през 2022 г., и през 2023 г. са отбелязани рекордни покупки на злато от централните банки. И 2024 година следва тази тенденция с покупките на 289,7 тона злато от паричните власти на света, което е годишно увеличение от 1,2%. 

Вижте повече по темата тук: Златото през 2023 г. – какво се случи и какво може да стане през 2024 г.? 

Най-големите покупки са извършени от Турската централна банка (30,12 тона), Китайската народна банка (27,06 тона) и Резервната банка на Индия (18,51 тона). В случая с Турската централна банка, виждаме същото поведение като през 2022 г., когато ТЦБ беше най-големият купувач на злато за годината с общи покупки от 147,6 тона злато. 


 

Виждаме увеличения и сред централните банки на европейските държави, особено в случаите на Чехия и Полша. Чешката национална банка е закупила 4,78 тона злато през първите три месеца на тази година. Тези покупки увеличават резервите на Чехия до 35,45 тона злато. Това е увеличение от 208% от второто тримесечие на 2022 г., когато настоящият управител на ЧНБ обяви, че ще увеличи златните резерви на банката с 1000%. 

Вижте повече по темата тук: Чехия увеличава запаса си от злато с 1000% 

Полската национална банка продължава своето придобиване на златни резерви, което започна през април 2023 г. След покупки на общо 130 тона злато през миналата година, през първите три месеца на тази година ПНБ е увеличила своите резерви с 1,19 тона злато. 

Вижте повече по темата тук: Защо Полша купува огромни количества злато? 

В момента златните резерви на Полша са малко под 360 тона. Така страната се нарежда на 15-о място в световната класация на държавите с най-големи златни резерви. 

Сред най-продаващите държави са Узбекистан (-13,69 тона), Тайланд (-9,64 тона) и Филипините (-1,71 тона). 

Заключения 

Търсенето на злато, особено това за инвестиционно злато, OTC и за резервите на централните банки, са основата за увеличаването на цената на златото. Тези търсения укрепват цената на жълтия метал на определено ниво. Флуктуациите, които наблюдаваме през последните две седмици, са спекулативен елемент. 

Тази аргументация може да се основава както на открития интерес, така и на факта, че предлагането е в крак с търсенето. Ако търсенето е в застой или намалява, цената най-вероятно ще следва траекторията, диктувана от търсенето и предлагането.  

Но на фона на разделен свят, с нарастващи геополитически напрежения и със стагниращи икономики, златото изглежда като единствената сигурна инвестиция, а и не само в дългосрочен план. 

Препоръчваме Ви да прочетете още