Добавете ценово известие

Златото през 2023 г. - какво се случи и какво може да стане през 2024 г.?

Публикувано от Даниел Волошчук в категория Златни вести на 22.02.2024
Цена злато (XAU-BGN)
4308,80 BGN/oz
  
- 18,26 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,35 BGN/oz
  
- 0,52 BGN
Инвестиционно злато, 24-каратово злато, чисто злато, златно кюлче

Търсенето на злато на глобално ниво отчете ръст от 3% през 2023г. в сравнение с 2022 г. според данни на Световния съвет по златото. Този ръст бе стимулиран от геополитическото напрежение (продължаващата война в Украйна, а впоследствие и избухването на въоръжен конфликт в ивицата Газа), от все още инфлационния период, от рекордните нива на лихвените проценти и от паника в банковата система в началото на годината.

Още по темата: Какво се случи през 2023 г.?

Търсенето на злато е широка тема. Тя обхваща четири основни направления:

  • Инвестиции
  • Бижута
  • Резерви на централните банки
  • Технология.

Нека да разгледаме как се разви пазарът на злато през 2023 г. във всяко от тези четири направления. Същевременно ще видим и какво можем да очакваме от пазара на златото през 2024 г.

Инвестиционно злато

Започваме нашия анализ с пазара на инвестиционно злато. Според определението на Световния съвет по златото, той се състои от златни кюлчета и златни монети, както и от ETF, които имат физическо злато като базов актив.

Инвестиционни златни кюлчета и монети

Що се отнася до златните продукти за физически инвестиции, под формата на златни кюлчета и монети, търсенето през 2023 г. спадна с 3% спрямо 2022 г. Този спад се дължи на ниското търсенев Европа и Съединените щати. На европейско равнище търсенето на златни кюлчета и монети се понижи със значителните 59%, като най-същественият спад беше наблюдаван в Германия (-75%) и Австрия (-71%).

Това е странен феномен, тъй като тези две държави са сред най-големите купувачи на злато на глава от населението през 2022 г.

Още по темата: Кой има най-много злато?

За разлика от Запада, най-значителните придобивания се случиха в азиатските страни. От тях най-много се откроява Китай – държава, която придоби почти 280 тона злато под форма на кюлчета и монети, което представлява почти една четвърт от общото количество кюлчета и монети, закупени през цялата година.

Интересно е да се отбележи, че въпреки че през 2020 г. се наблюдава общ спад в търсенето на физическо инвестиционно злато, азиатските страни продължават да поддържат възходяща тенденция. През 2023 г. търсенето в цяла Азия нараства с 12,5%, което е третото най-голямо увеличение от 2010 г. насам.

Златни ETF

Що се отнася до хартиеното злато, развитието на търсенето му е подобно на това на златните инвестиционни кюлчета и монети. В Азия бяха направени значителни инвестиции в тези инструменти,  а това се отрази в увеличението с 16% на притежаваното злато.

Още по темата: Може ли да се доверим на един златен борсово търгуван фонд

От другата страна на спектъра, Европа (със спад от 12%) и Северна Америка (със спад от 5%) се озоваха в дъното на класацията. Този значителен спад в инвестициите в ETF-и и физическо злато се дължи на икономическите затруднения и на двата континента.

Още по темата: Европа изпада в стагфлация

Германия например, регистрира спад на брутния вътрешен продукт през 2023 г. от -0,3%. Това е петият спад от приемането на еврото през 1999 г. насам. Макар че самият спад може да изглежда незначителен, Германия е изправена пред инфлация от 2,9% в условията на стагнация на заплатите, продължаващ спад на промишленото производство (-4,8% на годишна база през ноември 2023 г.) и прекомерна бюрокрация за малките и средните предприятия.

Златни бижута

Търсенето на златни бижута в световен мащаб бележи незначително увеличение от четири тона (или 0,18%) от 2022 г. насам. Въпреки това стойностите, регистрирани през 2022 г. и 2023 г., все още са под нивата отпреди пандемията. Този застой до голяма степен е повлиян от инфлацията в повечето развити и развиващи се държави.

Още по темата: Инфлацията в еврозоната достига най-високата си стойност в историята

Най-значителните спадове през 2023 г. се наблюдават в Южна Корея (-21%), Египет (-17%) и Виетнам (-16%). Причината за тези спадове се крие в обезценяването на валутите на тези държави, което се изразява в много високи нива на инфлация.

В случая с Египет, египетският паунд загуби над 40% спрямо златото само през 2023 г. Виетнамският донг загуби над 16% от стойността си спрямо златото, а южнокорейският вон – над 18%.

Въпреки това има държави,  които отчитат значително увеличение на търсенето на златни бижута. Най-внушителният пример е Шри Ланка, с годишно увеличение на търсенето на златни бижута 168%. Може да изглежда впечатляващо процентно увеличение, но всъщност стойността от 10,5 тона възстанови нивата отпреди пандемията. Средната годишна стойност на покупките на злато между 2014 г. и 2019 г. е 9,8 тона (6,7% по-малко от стойността на покупките през 2023 г.).

Китай отбеляза 12% ръст на търсенето, с общ обем на покупките от 673 тона златни бижута. По данни на Световния съвет по златото, най-търсените бижута са били тези с тегло под 10 грама. В Турция имаше огромно търсене на злато, което беше задоволено включително чрез бижута. Турците са закупили общо 41,9 тона злато под формата на бижута през 2023 г., което е най-високото ниво през последните 8 години. Повишеното търсене се случва на фона на все по-девалвиращата турска лира, предизвиквайки една от най-високите инфлации в света.

Още по темата: Защо инфлацията в Турция надхвърли 80%

Индия, световеният лидер по търсене на златни бижута, отчете спад от 6% през 2023 г. в сравнение с 2022 г. В случая с Индия високата цена на златото също беше пречка за покупките. Очакванията за по-голямо търсене през първото тримесечие на 2024 г. са отрицателни, тъй като през този период има 16 благоприятни дни за сватби в сравнение с 28 дни през първото тримесечие на 2023 г.

Международни златни резерви на централните банки

Многократните значителни увеличения на цената на златото обаче не повлияха на непрекъснатото желание на централните банки да купуват злато. През годината тези институции придобиха количество от 1037 т злато.

Това събитие отбелязва, че 2023 г. е втората година в историята с толкова голямо търсене на злато от страна на централните банки. През 2022 г. беше отбелязан историческият рекорд – 1082 тона злато.

Най-големите купувачи бяха Народната банка на Китай (+225 т, най-голямото увеличение от 1977 г. насам) и Националната банка на Полша (+130 т, увеличавайки златните си резерви до 359 т). Това значително търсене се случва на фона на два големи въоръжени конфликта.

Още по темата: Защо Полша купува огромни количества злато?

Можем да кажем, че институциите осигуряват стабилност в случай на разширяване на тези конфликти. В същото време централните банки извършиха значителни репатрирания на злато. Според проучване на Invesco от 2023 г. от общо 57 централни банки, 39 държат част от златните резерви на страната на вътрешния пазар, докато през 2020 г. те са били 28. Основната причина, посочена от институциите, беше “глобалното напрежение”, визирайки санкциите, наложени на Русия след инвазията в Украйна.

Злато в технологиите

Търсенето на злато за технология претърпя  4% спад през 2023 г. в сравнение с 2022 г. Намалението се характеризира с ниско търсене в стоматологичната (-8%) и електронната (-4%) промишленост.

Електронната област е най-важната по отношение на търсенето на злато за технологии, с повече от 80% дял от него. Следователно намалението на търсенето на злато за електрониката има по-значително въздействие върху този отрасъл на потребността от злато.

Спадът в търсенето на електроника се дължи на слабите резултати на големите производители на IT&С. Компанията Samsung, примерно, регистрира спад на печалбата през четвъртото тримесечие на 2023 г. от 35%. TSMC, най-голямата компания за микрочипове в света, базирана в Тайван, очаква 23% спад на печалбата за същия период.

Тези спадове в печалбите се случват на фона на слабото потребителско търсене на електроника. Общата глобална инфлация свива бюджетите на много семейства, като поставя покупките на електроника на последните места в списъка с приоритети. Търсенето на мобилни телефони например е намаляло с 5% спрямо 2022 г., според анализ на Canalys.

Прогнози за 2024 г.

По отношение на 2024 г. Световният съвет по златото смята, че общото търсене на злато ще продължи да се увеличава. Според очакванията този ръст ще се дължи на възстановяването на пазара на инвестиционно злато. Прогнозите са продажбите на златни ETF да намалеят, тъй като се очаква понижение на лихвените проценти както в САЩ, така и в Европейския съюз. Предполага се, че тези спадове ще насочат инвеститорите към златото за сметка на държавните облигации.

Още по темата: Пътят на златото 4: Цена на злато

Очаква се покупките на злато от страна на централните банки да намаляват (с над 200 тона спрямо 2023 г., според Световният съвет по златото), което ще доближи търсенето до средната стойност от 500 тона годишно преди пандемията.

Търсенето на златни бижута вероятно ще се увеличи, ако инфлацията продължи да спада. Стабилизирането на цените в краткосрочен план може да насърчи домакинствата да купуват повече злато под формата на бижута.

Що се отнася до търсенето на злато в технологичния сектор, очакванията са положителни, поради последиците от изкуствения интелект (който изисква злато при производството на компоненти) и нарастването на търсенето на електроника. Според Canalys търсенето на мобилни телефони ще нарасне с 4% през 2024 г. в сравнение с 2023 г. Разбира се, този ръст ще настъпи при достатъчно намаляване на инфлацията.

Цени на златото през 2024 г.

Предвид прогнозите на Федералния резерв за три намаления на лихвените проценти (всяко с 25 базисни пункта), инвеститорите ще се насочат към инвестиционното злато за сметка на държавните облигации. Средната цена на златото през 2023 г. възлиза на 1940,5 щатски долара за тройунция, като основните увеличения се наблюдават през второто (1976 щатски долара за тройунция) и четвъртото (1971 щатски долара за тройунция) тримесечие. Според прогнозите на JPMorgan до края на 2024 г. средната цена на златото ще бъде 2175 щатски долара за тройунция. В сравнение с настоящата цена от 2050 долара ще има увеличение на цената с над 6%.

Тримесечие Средна цена на златото
T1 2024 $1950
T2 2024 $1940
T3 2024 $2100
T4 2024 $2175

 

Ако ФЕД в крайна сметка намали лихвите с повече от 75 базисни пункта през 2024 г., цената на златото може да регистрира още по-големи печалби. Подобно събитие се дължи на обратната корелация между доходността на американските държавни облигации и цената на златото.

 Заключения

През 2023 г. златото беше много привлекателен актив. Въпреки че търсенето на физическо инвестиционно злато в Европа и САЩ значително намаля поради повишаващите се цени на суровините, като цяло пазарът на злато е стабилен.

Още по темата: Добра инвестиция ли е златото по време на криза?

С рекордните покупки през 2022 г. и 2023 г. централните банки изпратиха ясно послание, че живеем във времена на голяма несигурност. Два въоръжени конфликта, търговска война между Китай и САЩ, политическо напрежение белязано от глобални избори (над 70% от световното население ще гласува през 2024 г.), и балони в различни класове активи.

Още по темата: Жилищна криза в САЩ

2024 г. ще бъде важна година във всяко едно отношение. Въпреки че прогнозите са мрачни, важно е да действаме рационално и да подготвим инвестиционните си портфейли за всяко събитие. А активът, който се представят много добре във времена на висока несигурност, е инвестиционното злато.

Препоръчваме Ви да прочетете още