Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Какво трябва да знаете преди да инвестирате в злато

Публикувано от Драго Матович в категория Анализи на 26.01.2024
Цена злато (XAU-BGN)
4264,69 BGN/oz
  
+ 69,50 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,07 BGN/oz
  
+ 1,33 BGN
инвестиционно злато

През цялата човешка история златото е служило като разплащателно средство. Освен че е използвано като средство за разплащане, то има и много други приложения – от производството на бижута до ролята му в индустрията. 

Златото е сигурен актив. Това го прави щит за личните финанси срещу инфлацията. За разлика от валутите, които се обезценяват във времето, цената на инвестиционното злато остава стабилна и растяща в дългосрочен план. 

Причината за това отчасти се крие в ограничените му количества и трудния добив, което позволява на инвеститорите да запазят покупателната си способност. Но най-важното е, че то винаги се асоциира със стойност. 

Златото е инструмент, към който посягат както физическите лица, така и институциите (включително самите централни банки), за да подобрят стабилността на портфолиото си. 

Същевременно, влагането във физическо инвестиционно злато не изисква голям капитал, може би противно на очакванията. В текста, който следва, ще научите какво трябва да знаете преди да инвестирате в злато. 

Какво е инвестиционно злато?

Първо, важно е да дефинираме какво е инвестиционно злато

От този метал се произвеждат множество продукти и за всеки от тях съществува специално предлагане и търсене (а заедно с това и формиране на цената) и се третират по различни начини от страна на закона. А това е от особено значение, както сами ще се убедим. 

Инвестиционното злато е законово дефиниран актив. За да се класифицира като такъв, един продукт трябва да отговаря на определени критерии. На първо място, той трябва да бъде под формата на златно кюлче, монета или златна плочка. Нека разгледаме условията за всеки отделен случай. 

Инвестиционна златна монета

Една монета, за да се третира като инвестиционно злато, трябва:

 • да бъде изсечена (т.е. произведена) след 1800 г.;
 • да е или да е била официално разплащателно средство в страната, от която произхожда; 
 • да е с чистота минимум .900 (21,6 карата); 
 • да се продава на цена, която не надвишава с 80% спот цената на златото, съдържащо се в нея; 

Монетите, произведени преди 1800 г., се считат за предмети с историческа стойност и културна ценност. Те могат да се търгуват като нумизматично злато, ако имат нужните документи, които се изискват в съответната страна. 

Добър пример за златна монета като законно платежно средство е златната Виенската филхармония. Номиналната стойност на тази изключително популярна австрийска монета е 100 евро и може да се използва като официално разплащателно средство. 

Въпреки че стойността на златната Филхармония като инвестиционно злато е несравнимо по-голяма от стойността й като законово платежно средство. 

Към момента на писане на статията, цената на тази монета е почти 3 800 лева, а ако се използва като разплащателно средство, с нея може да се закупят стока и услуги на стойност 100 евро. 

Инвестиционно кюлче или плочка

Имайки предвид че златното кюлче представлява определено количество злато, получено чрез отливане или изковаване, при него няма толкова изисквания. 

Чистотата му трябва да бъде минимум .995 (23,88 карата). Тази чистота представлява законовия минимум, но днес почти всички златни кюлчета произведени от реномирани производители (като например, швейцарските Valcambi и Argor-Heraeus) са с чистота 999.9 

Върху самото кюлче са посочени теглото, чистотата, производителят, серийният номер, а на опаковката е сертификатът за автентичност. 

Теглото на инвестиционните кюлчета може сериозно да варира – от 1 грам, каквото е златното кюлче Тавекс, до 12,5 килограма (400 унции), които обикновено се съхраняват в трезорите на централните банки. Последните са стандарт при междубанковото разплащане и често могат да се видят във филмите. 

Изброените критерии показват, че златото е тясно дефинирана категория инвестиции. Тези критерии са стандартизирани в световен мащаб. Това дава възможност на всеки, който притежава инвестиционно злато, да търгува с него навсякъде. 

Как да съхранявате физическо инвестиционно злато?

Опазването и съхранението на закупеното инвестиционно злато е отговорност на купувача. То може да се съхранява в банков сейф, в сейф в дома или по друг начин. Тъй като фините златни монети и кюлчета са изключително меки, те лесно могат да се повредят. Стойността на продукта пада, ако той е одраскан, изкривен или е отворена оригиналната му опаковка. 

Ето няколко предложения как правилно да боравите със златни монети, за да избегнете повреда и намаляване на стойността им:

 • Не вадете монетите или кюлчетата от оригиналните им опаковки (пластмасови капсули, херметически затворени опаковки)
 • Винаги дръжте монетите и кюлчетата само за краищата
 • Никога не докосвайте повърхността на златото, пръстовите отпечатъци могат да намалят стойността му. Отпечатъците не могат да се отстранят от повърхността. Не забравяйте, че дори и най-фината тъкан може да причини малки фини драскотини по повърхността на монетата. 
 • Ако трябва да докоснете златни продукти, препоръчваме да носите бели, чисти платнени ръкавици. 
 • Не позволявайте монетите да се докосват, това може да причини драскотини или прорези. 
 • Не плъзгайте монетите по никакви повърхности
 • При изваждане на монетите от опаковката, поставете ги върху чиста, мека повърхност 
 • Кадифената подложка е идеална повърхност. За по-твърди монети (монети от злато с чистота 900 – 917) чиста мека кърпа или чисто парче хартия може да бъде достатъчно. 

Гореспоменатото се отнася предимно за златни монети и кюлчета с изключително висока чистота (.999). Множество исторически златни монети са били в обръщение, поради което са с драскотини или с нарушена цялост. Въпреки това, пазарната стойност на златото е запазена. 

Инвестиционно злато и ДДС

Златни продукти, които отговарят на критериите за инвестиционно злато са освободени от начисляването на Данък добавена стойност (ДДС) в България и останалите страни членки на Европейския съюз.

Защо да инвестирате в злато?

Златото е ефективен щит срещу инфлацията и в дългосрочен план представлява сигурна форма на спестяване. 

Поддържа и увеличава стойността си във времето

За разлика от различните фиатни валути по света, които постоянно се печатат и губят стойността си заради инфлацията, златото запазва стойността си и въпреки малкото и краткотрайни цикли, през последните три столетия неговата цена само се увеличава –  от 19,3 долара за унция през 1792 г. до 2050 долара за унция в днешно време. 

Дори не е нужно да се връщаме толкова назад във времето – последните петдесет години също са белязани от почти константния ръст на цената на златото. 

В началото на 70-те години на миналия век цената за един грам злато възлиза на около 2 долара, докато днес – 50 години по-късно, цената на грам злато на международния пазар е около 65 долара. Цената е пораснала с невероятните 3000%. 

Според думите на американския икономист Ричард Ръсел: 

„Златото ще бъде тук, златото ще бъде пари, когато доларът, еврото и юанът ще бъдат само спомен.”

Златото е най-добрият приятел на онези хора, които искат да пестят във времена на валутни флуктуации, каквато е инфлацията на фиатните валути. С тази разлика, че инфлацията е типично състояние за световните валути, тъй като тяхното количество в обръщение постоянно расте. 

Ако вземем последните две години, ще видим, че инфлацията изяде покупателната способност по света, било то в долари, където максималното ниво на инфлация достигна 9,1% или в евро, където максимумът бе 10,6%, а и в левове, където инфлационният процент за месец януари 2023 г. достигна 16,7%. 

В същия период цената на златото обори всички исторически максимуми и в момента е около 2050 долара за унция. Златото е най-бляскаво във времена на криза. 

Геополитическа несигурност

Войната в Украйна, конфликтът в Израел, търговската война между САЩ и Китай, протестите в множество страни, затварянето на икономиката, рецесиите – действителността, в която живеем, допълнително отслаби стойността на книжните пари, защото всяка година се появяват нови геополитически рискове. 

Така, например, цената на златото скочи значително в навечерието на войната в Украйна през 2022 г. и скорошния конфликт в Израел. 

Затова в такива ситуации златото блести по-силно, в буквален и преносен смисъл. Златните кюлчета и монети са стандартизирани, или с други думи – общопризнати са по целия свят, за разлика от някои фиатни валути, което означава, че в кризисни моменти, когато някои валути не се признават, златото се приема навсякъде. 

Наред с това, златото винаги има референтна цена, което го превръща не просто в спасител на покупателната способност при кризи, но и при геополитически хаос. 

Ограничено предлагане

Въпреки че през последното десетилетие годишното производството на злато нарасна от 2,8 до 3,5 хиляди тона, тъй като множество нови проекти бяха печеливши поради увеличената цена, до е намалявало до Голямата рецесия. 

За разлика от много други активи, предлагането на злато на глобално ниво е ограничено, а неговият ръст изисква огромни инвестиции и много време. Затова и през последните пет години неговото производство остана почти непроменено. 

Ограниченото предлагане превръща златото в стабилно средство, тъй като не може за една нощ да настъпят шокови промени в предлагането му. 

Без риск от фалит на контрагента

При закупуване на физическо инвестиционно злато не съществува риск от евентуален фалит на контрагента. Вашата инвестиция не зависи от никого, тъй като физически е ваше притежание. Инвестиционното злато е специално в това отношение, когато се сравни с останалите категории инвестиции. 

Така, например, преди банковия колапс през 2008 г. хиляди граждани инвестират в инвестиционна банка Lehman Brothers, която по това време е една от най-популярните и най-престижни банки в САЩ и която за само една нощ преживя колапс и изчезна, а заедно с нея си отидоха и парите на инвеститорите. 

Подобна бе ситуацията и със срива на крипто пазара FTX, когато хиляди инвеститори изгубиха своите пари. При физическото инвестицонно злато нямате подобен риск. 

Още по темата: Осем причини да инвестираме в злато

Това са няколко причини защо хората и домакинствата трябва да се замислят за спестяване в злато.

От какво зависи цената на златото?

Факторите, които влияят на цената на златото, са многобройни. Гледано в дългосрочен план, рядко се стига до сътресения на пазара на златото. 

Въпреки че благородният метал е доказал способността си да задържи стойността си във времето, цената му често варира краткосрочно. Съществуват много фактори, които влияят върху цената на златото. Имайки предвид, че то предимно се деноминира в долари, слабият американски долар обикновено води до повишаване на цената на златото и обратно. 

Реалната и очакваната инфлация също влияят на цената на златото. Закупуването на злато от страна на централните банки също се отразява на цената, както и търсенето на метала за изработка на бижута и технологични нужди. 

Цялостното предлагане на злато също влияе върху цената. Златото, както и всяка друга борсова инвестиция, има постоянни краткосрочни колебания в цената, но в дългосрочен план се доказва като стабилна инвестиция. 

Как да започнете да търгувате със злато?

Съществуват много начини за търгуване със злато, от „хартиеното злато” т.е. ETF борсово търгувани фондове, до инвестиции в акции на фирми, които изкопават и рафинират злато, фючърси и други пазарни деривати. Но в този текст ще обърнем внимание на търговията с физическо инвестиционно злато.

Още по темата: Може ли да се доверим на един златен борсово търгуван фонд

При покупка на инвестиционно злато в България, препоръчително е да се закупи от търговци, които са се специализирали в търговията на инвестиционно злато и като такива са директни партньори на световно известни рафинерии. 

Тези компании получават продуктите си директно от рафинериите и монетните дворове. По този начин гарантирате автентичността на продукта и елиминирате появата на други посредници в процеса. 

При закупуване на инвестиционно злато от легитимен продавач, премията при по-големи количества е по-малка, т.е. колкото по-голямо количество закупите, толкова по-изгодна е цената за грам. Например, ако закупите едно кюлче от 1 унция (31,1 гр.) ще бъде по-изгодно, отколкото 31 кюлчета по 1 грам.

Също така, законните продавачи на инвестиционно злато постоянно актуализират цената на златото на своите сайтове, за да могат винаги да са в крак с цените на световния пазар. 

Различните приложения на златото

Въпреки че в този текст основно говорим за златото като инвестиция, златото има различни приложения в отделните индустрии. Най-популярното сред тях несъмнено са бижутата

Що се отнася до световното търсене на златни бижута, трябва да отбележим, че то е огромно. Според данните на Световният съвет за златото, през 2022 г. над 2000 тона злато е използвано за производството на бижута. Стойността на това количество, според актуалните пазарни цени, е около 130 милиарда долара

Най-голямо търсене е отчетено в Китай и Индия. Двете страни годишно купуват около 500 тона злато във вид на накити, следва Близкият изток с около 190 тона годишно и Америка и Европа – около 150 тона годишно. 

В различните култури по света златото е символ на богатство, стабилност и престиж, затова и златните бижута се радват на толкова голяма популярност. 

Златото в индустрията

Близо 11% от произведеното злато се използва в индустрията. Поради своите вътрешно-присъщи свойства, златото се използва в медицинската, електронната, автомобилната, отбранителната и военновъздушната индустрия. Освен това, все по-често се използва като катализатор в множество промишлени процеси. 

Днес един средностатистически Iphone съдържа около 30 мг злато. Слуховите апарати и имплантите във вътрешното ухо са със златно покритие, за да се предотвратят евентуални алергични реакции и бактериални инфекции. 

Злато може да бъде открито в пейсмейкърите, както и в стендовете, които се вграждат при болести на артериите. Иглите за акупунктура също се изработват от злато. Благородният метал се използва и в клиничните изследвания за лечение на рак, малария и ХИВ. 

Всичко това потвърждава, че златото е изключително полезен метал с разнообразно приложение.

Препоръчваме Ви да прочетете още