Добавете ценово известие

Каква е чистотата на инвестиционното злато

Публикувано от Даниел Василев в категория Анализи на 02.11.2023
Цена злато (XAU-BGN)
4208,34 BGN/oz
  
- 16,20 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,74 BGN/oz
  
- 0,43 BGN
чистота на инвестиционното злато - златна монета френски франк

Инвестиционното злато e достъпен начин за вложение във физически актив, който традиционно предпазва средствата от обезценяването на фиатните пари. Жълтият метал се представя добре и по време на икономически кризи.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

В съвременната икономическа обстановка на рецесия (в Германия) и все още висока инфлация, златните кюлчета и монети имат още поне две позитивни характеристики. Първо, цената на златото няма силна връзка с други инструменти.

Това е особено вярно по отношение на рисковите активи. По правило тяхната цена е волатилна, което означава, че се променя лесно. В тази категория обикновено попадат акциите, облигациите с висока лихва, криптовалутите, дериватите, недвижимите имоти и много валути. Затова нерядко цената на златото е стабилна, дори когато те се обезценяват.

Второ, физическото инвестиционно злато е единственият актив, при който няма риск от ответната страна. Той е присъщ за всяка финансова транзакция. Заплахата е един от участниците в сделка да не изпълни поетия си ангажимент. Ето два прости примера за риск от ответната страна:

  • при поръчка на стока, тя не се доставя;
  • компания/държава не успява да извърши плащанията по рисковия си дълг и фалира.

В случая на инвестиционното злато това не се наблюдава. Благородният метал, под формата на кюлчета и монети, имат стойност, която не зависи от нито един друг човек или институция.

Не е изненада, че търсенето на инвестиционно злато е много стабилно през тази година. Това е вярно и в България. Тенденциите от първите девет месеца на 2023 г. разглеждам в последната си класация на най-популярните видове инвестиционно злато.


Всички тези аспекти на благородния метал съм коментирал в други анализи и епизоди на нашия подкаст. Тук ще се фокусирам върху друг аспект – чистотата на инвестиционното злато.

Инвестиционното злато е чисто злато?

Повечето продукти от благородни метали, например бижутата, обикновено варират от 9 до 24 карата. При 24 карата имаме изделие изработено от чисто злато или сребро – проба 999 или 99,9% съдържание на благороден метал. Дванадесет карата се равняват на проба 500 и половината от масата на изделието е примес с други метали. Често срещани у нас са например бижута от 14 карата. Те съдържат 58,5% злато или сребро и 41,5% други метали.

Чистотата на инвестиционните златни кюлчета и монети

При инвестиционното злато няма подобен диапазон. Продуктите трябва да отговарят на законово определени изисквания. Златните кюлчета съдържат минимум 99,5% чисто злато (23,88 карата или проба 995). Златните монети – най-малко 90% (21,6 карата или проба 900).

Вижте повече по темата: Кое да избера – златни кюлчета или златни монети

Всички предлагани на българския пазар от Tavex инвестиционни златни кюлчета са с проба 999.9.

инвестиционни златни кюлчета Valcambi, PAMP и Argor-Heraeus
Инвестиционни златни кюлчета Valcambi, PAMP и Argor-Heraeus

При монетите има леки вариации. Причината е, че по закон като инвестиционно злато се третират монети, отсечени след 1800 г. Те трябва да са били или все още да са законно платежно средство в страната, където са произведени. Голяма част от тези исторически монети съдържат метали, различни от злато, защото са били използвани ежедневно. Тъй като златото е меко, при подобна употреба те биха се амортизирали бързо. Затова към него са добавяни примеси, които да направят монетите по-издръжливи.

Вижте повече по темата: Френски франк – златна монета, движила европейската търговия

Малко по-ниската проба на историческите златни монети не ги прави по-малко добро средство за съхраняване на покупателната способност. Стойността им следва близо спот цената на златото, защото тя зависи от съдържанието на благороден метал. Представителите на тази категория продукти  са много търсени както глобално, така и в България.

Вижте повече по темата: Светът без златния стандарт – пет десетилетия по-късно

Почти всички съвременни инвестиционни монети се произвеждат с чистота от 999.9. Не се очаква те да се използват като платежно средство и не е необходимо да се добавят примеси на други метали. Основната им функция е да предпазват и увеличават стойността на вложителите.

Изключенията тук са Американският орел, южноафриканският Кругерранд и съвременните версии на британският суверен. И трите са с проба 916.7 или 22 карата. Китайската панда се произвежда с чистота от 999. От друга страна, Канадският кленов лист се предлага и във версия с още по-висока чистота от стандартното – 99999.

златни монети Американски орел и Кругерранд
Съвременни инвестиционни златни монети Американски орел и Кругерранд

Казано иначе, инвестиционното злато обикновено е повече от чисто злато.

Колко стандарта за измерване на чистота на златото съществуват?

Несъмнено е направило впечатление, че когато говоря за „чисто злато“ или „чистота на златото“, използвам две метрики. Съществуват два основни начина за представяне на дела на благородния метал в един продукт – проба и карат. Освен тях, чистотата може да се представи и като процентно съдържание. Ето как се съотнасят една към друга.

Таблица: Изразяване на чистотата на златото чрез различните системи и съотношение между тях

Дял на чистото злато Проба Карат
33,3% 333 8
41,7% 417 10
50% 500 12
58,3% 583-585 14
75% 750 18
91,7% 916.7 22
98,6% 986 23,66
99,9% 999 24

Ето как тези системи за представяне на чистота се зараждат и какви са разликите между тях.

Какво е проба на продуктите от благородни метали

Пробата представя съдържанието на благороден метал в хилядни, т.е. части от хиляда. Пример: австрийският 1 дукат е проба 986. Това означава, че 98,6% от общото тегло на златната монета е чисто злато. Останалите 1,4% от масата ѝ са примеси с други метали. Същото виждаме от параметрите ѝ. Тя тежи 3,4909 г, а теглото на златото в нея е 3,442 г.

инвестиционно злато златна монета австрийски дукат
Златна монета от 4 дуката

В някои страни австрийската монета е останала като нарицателно за тази проба. Затова на места тя още се нарича „проба/чистота на дукат“. Исторически най-разпространена е пробата 916.7. С такава проба се произвеждат монети като Американския орел, британският суверен и други. Франковият стандарт има малко по-ниска проба – 900.

Вижте повече по темата: Британският суверен – златна монета, над която слънцето не залязва

Както виждаме от таблицата, чисто злато от 24 карата се равнява на проба 999. Инвестиционните златни кюлчета, предлагани от Tavex у нас, и повечето съвременни златни монети са с проба 999.9. Някои се произвеждат с чистота от 999.99. Най-чистите златни плочки, създавани някога, са с проба 999.999. Tе са произведени от Perth Mint през 1957 г. Дори британската Royal Mint е закупила няколко, за да ги използва за съпоставка с продуктите си.

Вижте повече по темата: С кои рафинерии и монетни дворове работи Tavex

Разговорно продуктите с толкова висока се наричат „три деветки“ (проба 999), „четири деветки“ (проба 999.9) и т.н.

Какво е карат

Думата „карат“ произлиза от древногръцката κεράτιον. Измежду другите ѝ значения („рог“), тя се е използвала за семената на рожкова. Тe са били използвани като мярка при претегляне с везни, защото масата им не варира значително, и „кератион“ се превръща и в мерна единица за тегло.

В по-модерни епохи каратът започва да се използва за представяне на чистотата, вместо на теглото. За разлика от пробата, при каратите теглото на един продукт се разделя на 24 части. Така 24 от 24 показва съдържание единствено на злато, сребро или друг благороден метал; 12 карата означава, че половината от теглото е от такъв, а останалата част са примеси с други метали.

Едно от обясненията за тази метаморфоза е свързано с германската марка през втората половина на XIX в. Нейното тегло е 24 карата, но тя не се сече от чисто злато, а пробата му е 900 (21,6 карата). Така каратът започва да се съотнася към теглото на благородния метал спрямо общото тегло на продукта. Днес тази система за измерване на чистотата се използва глобално за всички изделия от злато, сребро и други ценни метали. Потребителите я познават добре и от бижутата, които също се представят и като проба.

Карат при диамантите

Знаем, че терминът карат се използва и по отношение на диамантите. Разликата е, че при тях той е мерна единица за маса, не за съотношение или чистота. Един карат се равнява на 0,2 грама. Най-големият диамант, откриван някога, е Кулинан. Той тежи 3106 карата или 621,2 г.

Препоръчваме Ви да прочетете още