Добавете ценово известие

Търсенето на злато отчете най-високата си стойност от четири години

Публикувано от Даниел Василев в категория Златни вести на 29.04.2022
Цена злато (XAU-BGN)
4249,01 BGN/oz
  
+ 12,53 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
54,03 BGN/oz
  
+ 0,21 BGN

Покупките на злато глобално продължават да растат, сочат последните данни на World Gold Council. След като през 2021 г. търсенето на инвестиционно злато регистрира осемгодишен рекорд, през първото тримесечие изкупуването на жълтия метал достигна до най-високата си стойност от над дванадесет години. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. то е нараснало с 34% до 1234 тона (преди търсенето „над тезгяга“).

През същия период златото блестеше в ролята на актив, предпазващ покупателната способност в условията на висока инфлация и геополитическа несигурност. Неговата цена нарасна с 8%, на фона на понижението на фондовите пазари, облигациите и криптовалутите. Предвид историческите тенденции, при увеличаване на основния лихвен процент в САЩ, има основания неговият растеж да продължи.

Инфографика 1: Представяне на инвестиционни активи през първото тримесечие

Къде търсенето на злато се покачва?

Най-голям растеж през тримесечието бележи потреблението на златните борсово търгувани фондове. Основно благодарение на него сегментът на инвестициите в злато, включващ още самото инвестиционно злато (т.е. златните кюлчета и златните монети) нараства от 203% на годишна основа и от 81% в сравнение с предходното тримесечие.

Те са нетни купувачи в размер на 268 тона. Запасите от злато на производителите на бижута също нарастват с 49% на годишна основа, до 43,7 тона. В по-малка степен се повишават покупките на технологичния отрасъл, които растат с 1% във всяка една от категориите „Електроника“ и „Индустрия“.

Вижте повече по темата: Инвестиране в злато част 1: Инвестиционно злато

Прави впечатление, че в регионите с висока инфлация покупките на инвестиционно злато също се засилват. В Северна и Южна Америка съвкупният растеж е от 1% на годишна основа, а в Европа – с 6%. Сред най-големите икономики на континента интересът остава висок. В Германия, която отчете най-високата си инфлация от 41 години, покупките се покачват със 7%, а във Франция – с 14%. Безапелационен лидер по ръст на търсенето обаче е Русия, където се отчита покачване от над 300%, до 6,5 тона.

На обратния полюс са Тайланд (-74%) и Китай (-42%). В Турция също се отчита спад. За него има две причини. През първото тримесечие на миналата година станахме свидетели на много високо търсене – над 44 тона. Същевременно цената на златото, деноминирана в турска лира, отбеляза най-високия растеж глобално. Тя се повиши с 98% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Инфографика 2: Търсене и предлагане на злато – по тримесечия и годишни данни


По отношение на производството на злато се наблюдава нарастване както в минния добив (3%), така и при рециклирането на злато (15%). Това не е учудващо, предвид растящата цена и покачващото се като цяло търсене.

И къде спада

Покупките на централните банки се понижават с почти 30% в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Те все пак остават нетни купувачи на злато. През последните години единственото тримесечие, през което те са били нетни продавачи, е Q2 на 2020 г.

Вижте повече по темата: Как покупките на централните банки влияят върху цената на златото

Въпреки растящите покупки в конкретни региони на света, включително в България, Румъния и Сърбия, с 20% се понижава търсенето на златни монети и кюлчета глобално. Причината вероятно е растящата цена на злато. Тя е със средно 5% по-висока през първото тримесечие на 2022 г. отколкото беше година по-рано. В Европа нейният растеж е малко по-висок, от 12%, а в Япония – от 15% на годишна основа. Това се дължи на поевтиняването на местната валута в тези региони.

Коментари

Препоръчваме Ви да прочетете още