Обработка на онлайн поръчки до 2 работни дни
Добавете ценово известие

Завръщат ли се златото и среброто като пари в САЩ?

Публикувано от Даниел Волошчук в категория Анализи на 13.09.2023
Цена злато (XAU-BGN)
4197,83 BGN/oz
  
+ 13,66 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
52,81 BGN/oz
  
+ 0,25 BGN
Злато, златна монета American Eagle, Сребърна монета American Eagle

През 1971 г. САЩ напусна златния стандарт. Последиците от това коментирахме в поредица от статии, които ще откриете по-долу. Една от най-важните сред тях е загубата на реална покупателна способност на фиатните пари, включително на щатския долар. Този ефект не остава незабелязан даже от самите властите на местно ниво в САЩ и това е една от причините през последните години все повече от тях да връщат златото и среброто като законни платежни средства.

Повече по темата тук: Светът без златния стандарт I: Пет десетилетия по-късно

Към 2023 г. в тринадесет щата се обсъждат законодателни промени, които ще дадат такъв статут на златото и среброто. Други десет щата вече са приели златото и среброто като законно платежно средство, един отмени данъка върху печалбите от обмена на инвестиционно злато и сребро, а в друг законовите промени за металите ще влязат в сила по-късно тази година.

Да видим в кои щати златото и среброто вече са приети като законно платежно средство. Ще коментирам и дали на федерално равнище има някакви тенденции за възстановяване на парична система, основаваща се върху благородните метали.

Но първо, ето каква е разликата между пари и законно платежно средство:

Парите са общоприетото средство за размяна. В миналото те са били стока (стокови пари – злато, сребро, бронз и други), която е най-търсена и има конкретни характеристики: трайност, преносимост, делимост, присъща стойност и рядкост. Днес имаме фиатни пари или валута, които са такива, просто защото са определени със закон, но които не са обезпечени чрез стабилен актив.

Повече по темата тук: Какво са парите?

Законно платежно средство може да е всеки актив, приет от закона на държава или щат като инструмент за плащане за публични или частни стоки, услуги или дългове. В този смисъл самите пари също са законно платежно средство.

Къде златото и среброто са законно платежно средство?

Десет американски щата са приели закони, които признават златните и сребърни монети, емитирани от United States Mint, за законно платежно средство. Това означава, че златото и среброто могат да се използват за всякакъв вид плащане (лично, между предприятия или между правителства) за стоки, услуги или дългове, стига да няма договор, който да изключва такова плащане между страните.

Ето кои са щатите и техните решения относно използването на злато и сребро като законно платежно средство. Да ги разгледаме поотделно. Освен посочените по-долу, в момента в единадесет други щата се обсъжда подобно законодателство, включително: Монтана, Орегон, Кентъки, Уисконсин, Айова, Мисисипи, Минесота, Aляска, Айдахо, Арканзас и Мейн.

Юта

Юта стана първият щат, който узакони златото и среброто като законно платежно средство след повече от 80 годиниизползване на хартиени банкноти. Ето как е уредена платежната система в метали там:

  1. Всяко физическо или юридическо лице може да депозира своето злато и сребро в Депозитаря за злато и сребро на Юта.
  2. Притежателят на такъв депозит получава карта (като дебитна карта), заредена със еквивалентната сума на златото и среброто, които е вложил.
  3. Тя може да се използва за плащания във всеки магазин, банка, ресторант или където и да било другаде в Юта.

По този начин притежателите на благородни метали не трябва да носят златни и сребърни монети, за да правят покупки. Освен това няма държавна агенция, която да „гарантира“ резервите от злато на щата, обезпечаващи хартиените пари, както е при златен стандарт.

Западна Вирджиния

В началото на тази година Западна Вирджиния прие закон, с който освобождава инвестиционното злато и сребро от два данъка: данъкът върху добавената стойност и корпоративният данък. Заедно с него беше приет и „Законът за законните платежни средства“, според който:

Златните и сребърните монети, емитирани от федералното правителство, са законно платежно средство в щата.

С тези две промени законодателите в Западна Вирджиния вече третират инвестиционното злато и сребро като законно платежно средство от началото на 2023 г.

Аризона

В Аризона също прие два закона за използването на златото и среброто като законно платежно средство. Единият е от2013 г., според който златните и сребърните монети, емитирани от федералното правителство, са законно платежно средство. В него се посочва, че:

Законно платежно средство означава пари и те не подлежат на данъчно облагане или регулиране като собственост, а като пари.

Това означава, че златото и среброто също не подлежат на данъчно облагане.

Вторият закон беше въведен през 2015 г., за да затвърди премахването на данъците върхъ златото и среброто. Причината, според бившия представител на щата Аризона Марк Финчем, е, че с течение на времето не стойността на златото и среброто се увеличава, а покупателната способност на банкнотите спада, но няма причина да се облага с данък някой, който сменя една форма на законно платежно средство с друга.

Канзас

През 2021 г. Комисията по данъчно облагане към Камарата на представителите на Канзас внесе закон, признаващ златните и сребърни монети, емитирани от United States Mint, за законно платежно средство. Всяка форма на златни или сребърни монети, произведени от друга юрисдикция, също се приемат за законно платежно средство.

Все пак формата, чистотата и номиналната стойност на монетите се нуждаят от одобрение от щатските власти. Законът премахна данъчното облагане на печалбите, получени от търговия с инвестиционно злато и сребро.

Оклахома

От 2014 г. в Оклахома никое физическо или юридическо лице не може да откаже плащане на дълг в златни или сребърни монети, произведени от правителството на САЩ, освен ако между страните няма договор, който позволява плащане само в щатски долар.

Тексас

В закон №2097 от 2017 г. властите в Тексас конкретизират причината за въвеждането на златото и среброто като законно платежно средство. Той гласи:

Златото и среброто са част от националната валута. [Целта на закона е] да се запази, защити и насърчи икономическата сигурност, безопасността, здравето и благосъстоянието на жителите на щата; да защити щата и жителите при придобиването и притежаването на злато и сребро и използването им като законно средство за разплащане на дългове.

Властите в Тексас ясно признават златото и среброто като средство за икономическа сигурност и безопасност.

Индиана

През 2013 г. Индиана прие закон, с който златните и сребърните монети, отсечени от United States Mint, станаха законно платежно средство в щата. Така никой не може да откаже да му бъде платено в златни и сребърни монети, освен ако това не е предвидено в договор. Златото и среброто са освободени от данъчно облагане.

Южна Каролина

През 2013 г. Южна Каролина прие закон, според който златото и среброто или всяка сплав от тях са освободени от данък върху продажбите и корпоративен подоходен данък като форма на законно платежно средство в щата.

Тенеси

В началото на тази година щатът Тенеси легализира плащанията със златни и сребърни монети. Монетите могат да бъдат изработвани от почти всеки, но върху тях трябва да бъдат отбелязани теглото и съдържанието на благороден метал. Монетите трябва да се приемат и по спот цената на съдържащото се в тях злато или сребро.

Луизиана

През 2013 г. Луизиана стана вторият щат в САЩ, който премахна данъците върху печалбата от инвестиционно злато и сребро и върху продажбата на продукти от благородни метали. Освободени са златните, сребърните или платинените монети или кюлчета със стойност над хиляда долара.

Мисури

В Мисури има законопроект за приемането на златото и среброто като законно платежно средство, но той още не е гласуван. Като се има предвид, че десет други щата приемат металите за законно платежно средство от над десетилетие, в текстовете от Мисури има някои недостатъци.

Първо, в него се посочва, че златото и среброто трябва да се приемат като законно платежно средство, но няма изключения за договорите, които не позволяват плащания в друга форма на пари, различна от щатски долари. Второ, двата метала трябва да се приемат по тяхната спот цена плюс пазарна премия, за която не е ясно как се определя.

В законопроекта обаче се посочва проверката, която благородните метали трябва да преминат, за да се извърши плащането.

Защо щатите се обръщат към златото и среброто?

Причините са различни, но имат обща обосновка: да не се облагат парите с данъци. Всички губернатори, подписали горните законопроекти, смятат, че златото и среброто са пари.

Както казва бившият конгресмен Рон Пол:

Не трябва да облагаме парите с данъци – и това е добра идея. Няма смисъл да облагаме парите с данъци.

Както виждаме и по-горе, губернаторите в някои щати са на същото или сходно мнение.

Има ли някаква подкрепа за златото и среброто?

Индексът Sound Money Index, измерва колко отворен е всеки щат към приемането на златото и среброто като законно платежно средство. Критериите са следните:

– Да няма данък върху златните и сребърните продукти или над сделките с тях;

– Съществуване на държавен трезор за злато;

– Най-малко 10% от щатските резерви да са в злато и сребро;

– Поне 10% от средствата на щатските пенсионни фондове да са инвестирани в злато и сребро;

– Инвестиране в или емитиране на златни облигации – това са облигации, позволяващи влагане в злато, но които осигуряват и годишна възвръщаемост на инвестираната сума;

– Каква информация трябва да получат дилърите на злато за клиентите си при сделка.

Както се вижда, не всички щати, в които златото и среброто са законно платежно средство, имат висок индекс на здравите пари. Също така не всички щати с висок индекс са узаконили златото и среброто като такова. Това се дължи на големия брой критерии, необходими за постигането на висока оценка по индекса, и не зависи единствено от това дали златото и среброто са законно платежно средство, или те са освободени от данъци.

Златен стандарт в САЩ?

През октомври 2022 г. конгресменът Алекс Муни предложи „Закона за възстановяване на златния стандарт. Очаква се законопроектът да бъде обсъден и по него да се гласува до октомври 2024 г. В документа има някои ключови елементи, които подчертават отрицателните ефекти на фиатната валута, един от най-важните от които е:

Златният стандарт дава контрол върху паричното предлагане на пазара, а не на Федералния резерв, възпира големите дефицити и насърчава балансирането на федералния бюджет.

Тази фраза подчертава факта, че някои правителствени служители признават проблема с фиатната валута и отрицателните последици, които тя има върху обществото.

Заключения

Накратко, някои щати в САЩ по своя инициатива се заеха да поставят отново златото и среброто като законно платежно средство. Те се използват от хилядолетия като пари. Както многократно сме посочвали, в съвременната парична история правителствата не поддържат златен стандарт задълго, защото обикновено искат да финансират политическите си програми, за което разчитат на печатане на още и още валута. Днес нито една валута не е обезпечена с актив и централните банки могат да печатат колкото се може повече.

Затова засега е малко вероятно в непосредствен план държава като САЩ да се върне към парична система, базирана на злато и сребро (при която хората директно използват златни и сребърни монети като разплащателно средство), или към златен (при който централните банки печатат определено количество книжни пари, чиято стойност е подкрепена от златни или сребърни резерви). Иронично обаче именно бившият председател на Федералния резерв Алън Грийнспан е известен с изказването си:

При липсата на златен стандарт няма как спестяванията да бъдат защитени от конфискация чрез инфлация. Няма сигурно средство за съхранение на стойността.

Той със сигурност знае това, защото е сред главните виновници за инфлацията. Въпреки това с новите динамики все повече граждани са улеснени да се обърнат към единствените стабилни пари – златото и среброто, което те така или иначе правят, за да защитят спестяванията си.

Препоръчваме Ви да прочетете още