Добавете ценово известие

Как да се подготвим за предстоящата криза

Публикувано от д-р Красимир Петров в категория Лични финанси на 15.06.2023
Цена злато (XAU-BGN)
3678,71 BGN/oz
  
+ 19,00 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
41,48 BGN/oz
  
+ 0,33 BGN
Красимир Петров, лични финанси, колонка

Живеем в период на стагфлация. Глобалната икономика стагнира и върви към рецесия, а бурната инфлация не стихва. Централните банки вдихнаха лихвите с рекордна скорост за да я укротят, а това неминуемо ще доведе до поредица фалити и поредната жилищна, финансова и икономическа криза. Задава се криза, по всяка вероятност тежка и дълга криза. Вече усетихме първите трусове чрез серията от банкови фалити, а истинското земетресение тепърва предстои.

Вижте повече по темата: Инвестиционното злато блести в текущата финансова криза в САЩ

За всяко семейство предстои централния въпрос: “Как да подготвим личните си финанси за предстоящата криза?”. Целта на тази статия е да очертае конкретните стъпки, което всяко семейство може да направи като подготовка докато все още има време.

Стъпка 1: Затягане на коланите

Първата стъпка в подготовката за предстояща криза е затягане на разходите. Сега не е време за разгулни харчове; сега е времето да се орежат ненужните плащания от скъпи курорти и екскурзии, от скъпи ресторанти и заведения и от покупки на скъпи дълготрайни стоки като коли, хладилници, печки, перални, компютри и прочее.

Вижте повече по темата: Три причини да инвестираме, вместо да харчим, при висока инфлация

Подготовката изисква да се влезе в режим на оцеляване преди развихрянето на бурята: приготовленията за война се правят в мирно време, също както запасяването за трудна зима започва от лятото, дори от пролетта.

Стъпка 2: Погасяване на кредити

Втората важна стъпка е да се влезе в кризата с минимум кредити, а по възможност и без кредити. Това означава първо ускорено изплащане на всички кредитни карти. Втората част е ускореното изплащане на всички краткосрочни и средносрочни високолихвени потребителски кредити. Третата част е ускореното изплащане на лизинги. Последната част е ускореното погасяване на ипотечните кредити. Правилото е просто: имате ли кредити, можете да имате проблем.

Вижте повече по темата: Уроци от растящия потребителски дълг и какво да правим с парите си

Основна стратегия, която може да развърже и санира финансите ви, е ликвидация на активи. Ако имате втора или ненужна кола, сега може да е моментът да я продадете. Ако имате няколко имота, някой от които е празен или ненужен, сега все още може да е подходящо да го продадете. Ако имате селски имот или селскостопански земи, сега е момента да продадете част от тях и да използвате средствата за погасяване на кредитите. Ако имате ваканционен имот, можете да опитате да го продадете, докато е все още продаваем. Имотите не са „актив“ в условия на криза, а неликвидно бреме; имоти се продават когато може, докато е изгодно, а не когато трябва и сте на зор.

Вижте повече по темата: Кога да очакваме нов взрив на имотен балон?

Груба грешка е да разчитате, че инфлацията ще обезцени кредитите ви. Да, това може и да се окаже така, но преди това инфлацията ще обезцени вашите доходи, които след нужните битови разходи от първа необходимост може и да не достигнат за погасяване на кредитите. Освен това, инфлацията на разходите не означава и инфлация на доходите – тоест, разходите ви може да се повишат значително, а заплатата ви да изостава болезнено. Да не забравяме, че в условия на криза можете да изгубите работата си или да имате осезаем спад в доходите си. Все пак, „криза“ означава свиване на доходите – криза означава, че някои хора ще закъсат сериозно, и вие не искате да сте от тях. Съществува и риска кризата да е дефлационна, което допълнително да повиши кредитното ви бреме. Тоест, разчитането на инфлация е наивна стратегия, която може да потопи финансите ви.

Стъпка 3: Изграждане на авариен фонд

Всеки трябва да има в добри времена авариен фонд покриващ 3-6 месеца от вашите разходи. Подготовката за криза предполага да увеличите аварийния си фонд до 9-12 месеца. Обикновено аварийния ви фонд е бързо-ликвиден кеш под формата на банков (безсрочен) депозит, но ние не живеем в обикновени, а в инфлационни времена и е неоправдано и неблагоразумно целият ви авариен фонд да е в кеш, тъй като това ще доведе до значителни загуби от неговата обезценка.

Затова решението срещу инфлацията е значителна част от аварийния ви фонд да е паркиран в инвестиционно злато, за предпочитане високоликвидни едноунциеви монети, които се продават и купуват с минимален спред, подобно на чужда валута. Пример за илюстрация, ако имате да кажем деветмесечен авариен фонд, можете да поддържате средства за 2-3 месеца в кеш и за 6-7 месеца в злато. Очевидно, колкото по-голяма е инфлацията, толкова по-голям би могъл да е делът на златото.

Вижте повече по темата: Как златото спасява хората от фиаското на турската лира

Вероятно сте запознати или пък сте чували, че именно това в момента правят и повечето хора в Турция, които страдат от почти 100% годишна инфлация – те държат основната си част от ликвидните си спестявания в злато. Друга алтернатива просто няма – имотите са неликвидни и „неделими“, тоест, не можете да продадете за два часа 3 квадрата от апартамента, за да си покриете месечните или спешните нужди.

Стъпка 4: Инвестиционен портфейл за криза

Илюзия е, че недвижимия имот ще ви предпази от криза. Често пъти в условия на криза жилищата стават непродаваеми. Първо, банковия кредит се изпарява и огромна част от купувачите излизат от пазара. Второ, хората с налични пари не са глупаци – те чакат изгодната сделка с поне 20-50% отстъпка и дебнат като лешояди за закъсали кредитополучатели. Трето, цените на жилищата падат, често пъти години наред, например 3, 4 или 5 години, и купувачите предпочитат да чакат, вместо да бързат. Затова и жилищата трябва да бъдат с умерено тегло при навлизане в криза.

Вижте повече по темата: Как да защитим своите спестявания чрез балансиран портфейл

Златото обаче блести в условия на криза. Златото е пар-екселанс кризисен актив – убежището, към което всички бягат в несигурни времена, активът, който традиционно расте, когато всичко останало върви надолу. Злато се купува не когато дойде кризата, а преди да дойде. Затова и основния метод за подготовка на инвестиционния портфейл е „ребалансиране“ в полза на златото. Това означава да се повиши делът на златото в портфейла. Стандартно в добри времена всеки трябва да има в портфейла си поне 10-20% злато, а подготовката за криза означава това тегло да се увеличи до 30-40% или дори над 50%, в зависимост от очакванията ви за това колко тежка и продължителна очаквате да бъде кризата.

Вижте повече по темата: Кои активи съхраняват най-добре покупателната способност по време на кризи

Изобщо, философски погледнато, най-устойчив на криза е балансираният портфейл. Той се състои от около 1/3 злато, 1/3 недвижими имоти и 1/3 други активи като кеш и анти-инфлационни акции на ресурсни компании. Тези ориентировъчни тегла са наистина това – ориентировъчни. Всеки трябва сам да прецени какъв е инвестиционния му хоризонт, какъв е рисковия му профил, какъв е размера на инвестиционния му портфейл, каква е стабилността на доходите му и каква е финансовата му култура. Затова всеки трябва да модифицира своя портфейл да съотвества на неговите индивидуални особености и нужди.

Заключение

Благоразумието и финансовата стабилност налагат всеки да се подготови адекватно за кризата, преди тя да дойде. Подготовката за криза изисква свиване на разходите, увеличаване на спестяванията, завишаване на кеша и аварийния фонд, погасяване на кредитите и изграждане на устойчив инвестиционен портфейл със завишено тегло на злато. Както се казва в британската поговорка: “Better safe, than sorry” („По-добре да се подсигуриш, отколкото да съжаляваш“).

Статията изразява единствено личното мнение на автора, а не това на Tavex, и не е инвестиционен съвет.

Препоръчваме Ви да прочетете още