Добавете ценово известие

Колко трябва да спестяваме всеки месец

Публикувано от д-р Красимир Петров в категория Лични финанси на 15.09.2023
Цена злато (XAU-BGN)
4340,58 BGN/oz
  
- 56,78 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
51,28 BGN/oz
  
- 1,39 BGN
Красимир Петров, лични финанси, колонка

В началото на юни бях на хотел за дванадесет дни, където се сприятелихме с бармана Радослав – млад, весел, усмихнат и услужлив. От години се опитва и успява да спестява всеки месец по 10% от доходите си, но все не се получава да изгради удовлетворителни спестявания с течение на времето. Постоянно излиза някакъв по-значим разход, който ги изяжда. Това е добре изследвана тема в областта на личните финанси и анализите показват, че с 10% далеч не може да се стигне.

Вижте повече по темата: Три капана за нашите лични финанси през 2023 г.

Опитът сочи, че тези, които спестяват всеки месец препоръчителните 20%, също не достигат далеч в спестяванията си, по съвсем подобни причини. Веднъж се появява покупката на телефон, после на телевизор, след това на лаптоп, после на хладилник или печка, или пък на пералня или климатик – така наречените „капиталови разходи“ за дълготрайни потребителски стоки. Изникват непредвидени ремонти на автомобил или пък здравни разходи; животът постоянно поднася изкушения, желания или неприятни изненади. Със спестяване на 20% на практика също не се получава.

Получава се едва тогава, когато тези 20% са неприкосновени. Това на практика означава, че трябва да се спестява месечно поне 30-40% от доходите си, за да се върже сметката. От тези 30%, 10% се планират и бюджетират предварително за горепосочените разходи, а 20% остават заделени и неприкосновени за дългосрочни спестявания и потенциални инвестиции.

Бюджетиране на капиталови разходи

Ключов момент е бюджетирането и планирането на горепосочените „капиталови разходи“ – това символизира и налага търпение и финансова дисциплина. Планира се те да възлизат на ориентировъчно 10% от месечния доход. Ако доходът на домакинството е примерно 3 хил. лв., това дава месечен бюджет от 300 лв. Ако телевизорът струва 600 лв., ще се спестява и изчака два месеца, за да се закупи. Ако пералнята струва 900 лв., ще се изчака три месеца, преди да се закупи. Междувременно обаче не се правят никакви други допълнителни „капиталови разходи“.

Ако тези периоди изглеждат твърде дълги, очевидно трябва да се повишат доходите или пък да се завиши делът на спестяванията за капиталови разходи на 15% или 20%, докато срокът стане удовлетворителен.

Вижте повече по темата: Пет принципа на Рей Далио за инвестиране и спестяване

Годишната почивка или екскурзия в чужбина трябва да се бюджетира или отделно, или като част от този завишен процент, така че неприкосновените 20% да останат непокътнати. За жалост, голяма част от домакинствата издумкват спестените през годината пари за почивка, та даже вземат понякога и потребителски кредит, което съсипва финансовата дисциплина и финансите им, след което повтарят цикъла от година на година и влизат в омагьосан кръг, от който трудно може да се измъкнат.

Вижте повече по темата: Уроци от растящия потребителски дълг и какво да правим с парите си

Финансовата дисциплина изисква предварително планиране на дългосрочните покупки за една-две години напред: тази година ще се купят да кажем печка, пералня и хладилник, определя се сумата за всяка покупка, след това и периода на спестяване. При възникнали непредвидени разходи, тези покупки се отлагат за необходимото време. Финансовата дисциплина налага дългосрочно мислене и търпение. Алтернативата е вечно безпаричие и кърпене на бюджета месец за месец, съответно от заплата до заплата.

Изграждане на авариен фонд

Всяко домакинство трябва да има авариен фонд. Това са предварително заделени средства за непредвидени спешни разходи: закъсал автомобил, спукана водопроводна тръба, протекъл покрив, изгорял хладилник, изгубен телефон, разни непредвидени здравни разходи за детето.

Малкият авариен фонд трябва да е високоликвиден и наличен за спешния случай – това ще рече кеш и банков депозит. Младежите трябва да имат спестени поне два месеца разходи; домакинството на 40-45 годишна възраст трябва да има заделени за поне четири-шест месеца; а домакинството от 50-65 годишни трябва да има за девет-дванадесет месеца.

Предвид галопиращата инфлация, много домакинства стопяват или пропускат аварийния фонд, понеже не желаят да го „яде“ обезценяването на парите. Това е типична грешка, която лесно се избягва. Когато фондът е значим, т.е. достатъчен за над четири-шест месеца, е целесъобразно една част да е в кеш/депозит, а останалата част да е в инвестиционно злато, което ще рече ликвидни инвестиционни златни монети и кюлчета.

Вижте повече по темата: Три причини да инвестираме, вместо да харчим, при висока инфлация

Основно правило в личните финанси е първо да се изгражда аварийният фонд, едва след което се бюджетират останалите разходи. Това ще рече временно спестяване от допълнителни 10-20% от доходите всеки месец до попълването на този фонд, а това означава временно допълнителни „лишения“.

Колко да спестявам?

Какво означава всичко това? Спестяване на 20% от дохода за неприкосновени инвестиции, плюс 10-20% за капиталови разходи, плюс 10-20% за авариен фонд. Звучи шокиращо, но това означава, че младото домакинство трябва да планира и заделя първоначално половината от дохода си до пълното изграждане на аварийния фонд; след това да спестява по 40% до удовлетворяване на капиталовите си разходи, което може да отнеме години, а след това да спестява поне 30% от дохода си всеки месец и да инвестира поне 20% месечно.

Това пък ще рече, че битовите разходи за храна и режийни не трябва да надхвърлят 50% от доходите. Ако имате наем, това значително затруднява и затяга семейния бюджет и трябва допълнително свиване на битовите разходи.

Вижте повече по темата: Защо пазарите на недвижими имоти в Европа започват да спадат

Още по-сложна е ситуацията на потребителите с ипотечни кредити. По правило, установено от близо век, ипотечната вноска не трябва да надхвърля 25% от месечния доход, което налага свиване на битовите разходи до 30-35% от месечните доходи, за да остане достатъчно за горепосочените авариен фонд, капиталови разходи и инвестиции. Ако ипотеката ви надхвърля 45-50% от месечните доходи, значи сте във финансова задънена улица, обречени да кретате десетилетия на финансовия ръб – докато или ви измъкне инфлацията, или банкрутирате.

Финансов план

Финансовият успех изисква финансова дисциплина и финансов план. Дисциплината подтиква към ограничаване на текущите разходи и планиране на бъдещите дългосрочни капиталови разходи. Финансовият план предполага да имате идея къде искате да бъдете след две, пет и десет години в парично отношение, плюс инвестиционен план.

Вижте повече по темата: Как да се подготвим за предстоящата криза

Инвестиционният план налага да планирате месец за месец, или пък година за година, в какво ще инвестирате ежемесечно спестяваните 20%. В какво да инвестирате зависи от вашата финансова култура и натрупан капитал. Макар и възможностите да са пет: валута, злато, акции, облигации и недвижими имоти, за 90% от домакинствата в България, особено за тези с малък капитал, инвестициите се свеждат до пари в брой, злато и недвижимости.

Вижте повече по темата: Как да защитим своите спестявания чрез балансиран портфейл

Накратко, домакинствата със скромни спестявания могат да ги разпределят основно в злато и малко кеш. Тези с инвестиционни спестявания между 100 и 250 хил. лв. може да ги разпределят между кеш, злато и селскостопанска земя или гараж.

Класическа грешка е да се закупи жилище с огромна ипотека, за дълъг срок от време, която изисква значителен дял от доходите да отиват за месечна вноска. Това най-често го правят младите семейства, които си мислят, че „трябва“ да имат собствено жилище.

Покупката на втори апартамент може да е доста неподходяща и неадекватна инвестиция, ако към нея човек няма допълнителни средства, например (за илюстрация) 50 хил. лв. в кеш и още толкова в инвестиционно злато. Тоест инвеститорът трябва да има добре диверсифициран портфейл, със значителен дял злато и кеш, а не просто да вложи всичко в неликвидни имоти, каквато е типичната практика на българина.

Инвестиционна стратегия

Първата цел е изграждането на авариен фонд. Предвид особено инфлационната макроикономическа среда, най-добре е младото семейство със скромни спестявания да повишава ежемесечно кеша си и през няколко месеца да си купува по половин или една тройунция инвестиционно злато.

След изграждането на пълен авариен фонд, някакви спестени пари в брой и прилична позиция от злато, може да се помисли за добавяне и на недвижим имот – няколко декара земя, гараж или евтина къща или двор, но без ипотека, или поне със съвсем малка краткосрочна ипотека до три-пет години. Кредитът може да е както лекарство, така и финансова отрова, която да съсипе финансите ви, т.е. заемът може да е здравословен, ако е скромен.

Вижте повече по темата: Кредит и дълг – наркотиците, които убиват съвременната икономика

Много домакинства ги е страх да държат големи суми на депозит заради инфлацията и затова бързат да закупят жилище. Страхът е необоснован – проблемът с инфлацията се решава съвсем просто с инвестиционно злато, което е реален актив и не се обезценява от загубата на покупателна способност на кеша. Спестяванията могат да се натрупват в злато, а жилището да се купи в подходящия момент, без да се вземат прибързани решения. В инфлационни времена ръстът на цената на златото обикновено изпреварва ръста в цените на жилищата, така че това може да се окаже дори „печеливша“ стратегия.

Междувременно инвестиционният ви план е добре да включва и малко акции. Първоначално 2-3 хил. лв., колкото да се учите и да трупате знания и опит, и с течение на годините да повишавате тази сума според финансовите си познания и комфорт.

Ако твърдо отричате акциите, тогава може да се ръководите от хилядолетното еврейско правило: 1/3 кеш, 1/3 недвижимост, 1/3 злато. В условията на бушуваща инфлация, кешът е подложен на сериозна обезценка и може да се намали до 10% от спестяванията, като правилото може да се модифицира до 45% злато, плюс 45% недвижимост или нещо с подобни параметри.

Заключение

Ежемесечно спестяване от 10-20% от средствата не върши работа. Всяко домакинство трябва да цели да спестява всеки месец около 30-40% от доходите си, за да изгради солидни финанси. Всеки месец трябва да се заделят поне 20% в дългосрочни инвестиции – основно в злато и недвижими имоти. Спестяването и инвестициите означават финансово здраве, а кредитите – финансово робство.

Статията отразява единствено мнението на автора, а не непременно това на Tavex, и не е инвестиционен съвет.

Препоръчваме Ви да прочетете още