Добавете ценово известие

Как Argor-Heraeus става една от най-големите и реномирани рафинерии за злато

Публикувано от Даниел Василев в категория Рафинерии и монетни дворове на 20.07.2023
Цена злато (XAU-BGN)
4342,45 BGN/oz
  
+ 64,79 BGN
Цена сребро (XAG-BGN)
56,54 BGN/oz
  
+ 3,31 BGN
Инвестиционно златно кюлче Argor-Heraeus в статия за историята на рафинерията.

Статията е достъпна и като епизод на нашия подкаст. Не забравяйте да се абонирате за него в удобната за вас платформа.

От началото на юни 2023 г. Tavex започна да предлага инвестиционни златни кюлчета на една от най-големите рафинерии в света – швейцарската Argor-Heraeus. В последната ни класация на най-големите рафинерии на жълтия метал тя е на седма позиция, с капацитет да обработва по 400 тона злато и сребро годишно. Инвестиционните продукти, произвеждани от нея, са едни от най-популярните както глобално, така и в Европа.

Вижте повече по темата: Топ 10 на най-големите рафинерии за злато в света

В тази статия ще се запознаем с историята, иновациите и нейните златни кюлчета, както и как Argor-Heraeus се превръща в една от най-големите и уважавани рафинерии за злато, сребро и други благородни метали глобално. Ще коментирам и как Швейцария се превръща във водещата държава за рафиниране на злато.

Защо златните кюлчета Argor-Heraeus са добра новина за потребителите в България

Включването на златните кюлчета Argor-Heraeus в портфолиото на Tavex, най-големият дилър на инвестиционно злато в България, е добра новина за крайните потребители. Това им позволява да диверсифицират допълнително портфолиото си с продукти от световно признати производители, освен тези на Valcambi и PAMP. Разбира се, клиентите могат да ни продадат инвестиционните златни кюлчета Argor-Heraeus на предварително известна цена дори и в случаите, когато те са закупени от други търговци.

Вижте повече по темата: С кои рафинерии и монетни дворове работи Tavex

На второ, когато потребителите могат да ги купят и продадат на водещата компания на пазара у нас, се създава висока ликвидност на златните кюлчета Argor-Heraeus. На практика те вече стават също толкова продаваеми, колкото са продуктите на останалите водещи рафинерии и монетни дворове, на които Tavex е официален представител.

Така крайните клиенти могат да ги продадат обратно на цена, много близка до спот цената на златото. При равни други условия, без голям дилър, осигуряващ ликвидност на инвестиционните продукти на конкретен производител на местния пазар, потребителите щяха да могат да продават златните кюлчета на рафинерията, но на по-ниски цени.

Инвестиционните златни кюлчета Argor-Heraeus

Argor-Heraeus е известен като производител на инвестиционно злато и сребро, измежду другите благородни метали, които обработва и предлага.

Както останалите водещи производители, рафинерията доставя златни и сребърни кюлчета по стандарта „добра доставка“ (Good Delivery) за институционални инвеститори. Те са със стандартизирано тегло от по 400 тройунции при златните кюлчета и 1000 тройунции при сребърните и се използват при сделките на London Loco пазара. На него институции купуват и продават злато директно едни от други, без посредничеството на борса.

Вижте повече по темата: Какво е инвестиционно злато

По-важното за нас е, че Argor-Heraeus е производител на едни от най-разпознаваемите и търсени от крайните потребители инвестиционни златни кюлчета глобално. Те са с тегло от 1 до 311 г (10 тройунции) при отсечените кюлчета и от 50 г до 12,4 кг (400 тройунции) при отлетите. Чистотата на сечените е 999,9. Отлетите също в общия случай се предлагат със същата. При отлятото еднокилограмово златно кюлче има избор между чистота от 995,0, 999,0 и 999,9, a най-високата проба от 999,99 може да се изработи по поръчка.

Tavex предлага сечени инвестиционни златни кюлчета с тегла от 1, 2, 5, 10, 20, 31,1 (една тройунция), 50 и 100 г чисто злато, т.е. с проба 999,9. Актуалните цени и наличности на златните кюлчета Argor-Heraeus можете да видите тук.

Вижте повече по темата: Пътят на златото 4: Цена на злато

Освен златните кюлчета, рафинерията произвежда също сребърни с тегло от 5 г до 31,1 кг, платинени (от 1 г до 1,5 кг) и паладиеви (от 1 до 100 г).

Защитни елементи и дизайн на златните кюлчета

Златните кюлчета Argor-Heraeus се доставят от самата рафинерия в защитна опаковка, която едновременно е и сертификат за автентичност. На лицето ѝ е посочен уникалният сериен номер на кюлчето и името на производителя, а на гърба ѝ – неговото тегло, чистота и подписът на независимия оценител. За да се съхрани пълната стойност на златните кюлчета, припомням, че те не трябва да се изваждат от тази защитна опаковка.

Лице на инвестиционно златно кюлче Argor-Heraeus в неговата защитна опаковка.

Продуктите на швейцарската рафинерия се произвеждат с изчистен дизайн, като всички техни атрибути са разположени на лицевата им страна. В горната част е логото на Argor-Heraeus, последвано от страната на произход, теглото, надписът „чисто злато“ (“Fine Gold”), печат на независимия оценител и уникалният сериен номер. Гърбът е изцяло гладък, като златно огледало.

Кинеграмни златни кюлчета

Argor-Heraeus е първата рафинерия в света, която произвежда кинеграмни златни кюлчета, които дебютират през 1994 г. Тяхната лицева страна не се различава от останалите инвестиционни кюлчета на компанията. Но върху гърба им е гравирана кинеграма – защитен елемент, който се използва единствено за банкноти и правителствени документи.

Макар визуално кинеграмата да наподобява холограма, технологично двете нямат нищо общо. Холограма може и се произвежда масово от различни компании по света и технологията за нея е публично достъпна. Ноу-хауто за кинеграмите обаче е собственост единствено на германската Kurz и швейцарското ѝ подразделение OVD Kinegram. Друга разлика е, че холограмите под микроскоп са пикселизирани, а кинеграмите са векторни изображения, които се изграждат от наноструктури, позволяващи изключително детайлно отражение, когато ъгълът, под който светлината попада, се промени.

Кинеграма върху гърба на стограмово златно кюлче Argor-Heraeus.

Източник: Argor-Heraeus

Така кинеграмата на гърба на златните кюлчета е абсолютна гаранция за автентичността на златните кюлчета от тази серия, тъй като тя не подлежи на фалшифициране.

Други дейности на Argor-Heraeus

Освен производството на инвестиционно злато, компанията извършва много широк обхват от дейности, свързани с благородните метали.

Традиционно водещите рафинерии предлагат богато портфолио от услуги. Те включват оценяване, самото преработване (рафиниране), управление на ликвидност, застрахователни услуги и производството на различни изделия. Argor-Heraeus исторически създава завършени или полуготови изделия за индустриите, довели изначално до развитието на златопреработващата промишленост в Швейцария. Това включва бижута и продукти за бижутерската индустрия, корпуси за часовници и, разбира се, инвестиционно злато.

Инфографика: Производство и потребители на Argor-Heraeus

 


Неколкократно посочих, че продуктите на Argor-Heraeus са разпознати и изключително популярни по цял свят. Да видим как те се превръщат в такива и как Швейцария става лидерът по обработване на злато.

Как Швейцария се превръща в лидер по рафиниране и производство на злато

Днес Швейцария е неразривно свързана със златото. В страната се обработват около две трети от цялото световно предлагане на благородния метал. Но през XIX в. тя не се радва на подобен статус.

Начало на производството на златни монети в Швейцария

До 1850 г. всеки отделен кантон е емитирал собствени монети, респективно в страната са циркулирали различни варианти. Когато централното правителство получава правото едноличното да определя паричния режим след средата на XIX в., те се обединяват около стандарта на френския франк. Самото също е заимствано.

Но първоначално Швейцария няма монетен двор, затова първите ѝ франкови монети са сечени в Париж и Страсбург. Поради тяхното незадоволителното качество, конфедерацията национализира монетният двор в Берн. Той обаче далеч няма достатъчен производствен капацитет и предлагането на монети е твърде ниско през следващите десетилетия.

Вижте повече по темата: Френски франк – златната монета, движила европейската търговия

През 1865 г. Швейцария се присъединява към Латинския паричен съюз. За нейно щастие, благодарение на търговията в рамките му, към нея има достатъчен прилив на златни и сребърни монети от останалите членки, за да не ѝ се налага да емитира свои.

Вижте повече по темата: Латинският паричен съюз – дядото на еврозоната

Но когато Франция я обвинява в „монетен паразитизъм“, все пак тя се оказва принудена да създаде собствена златна монета и така се ражда популярната и до днес Хелветия. Нейната история и символизъм съм разгледал в тази статия за силните дами в света на инвестиционното злато.

Индустриално търсене в и около Швейцария

Исторически около и в Швейцария се зараждат много индустрии, използващи злато под различни форми.

Първите, потребяващи метала, са производителите на часовници, особено в центрове като Женева и Ньошател след средата на XVIII в. Днес знаем за стриктната банкова тайна в страната, която датира поне от 1713 г. Но самото банково дело получава силен тласък по време на Първата световна война. Това допълнително засилва нуждата от обработване на злато и златни изделия. Не е случайно, че и Metalor, която до днес също е сред най-големите рафинерии за злато в света, започва производството на инвестиционно злато непосредствено след конфликта.

Нарасналата търговия със злато в Швейцария превръща Цюрих в глобален център, който през 1968 г. дори изпреварва Лондон като водещият пазар на метала. Историята на Цюрихския златен пул, създаден от най-големите швейцарски банки, ще разгледам в отделна статия. Но паралелно с банковото дело и производството на луксозни часовници, през XX в. още една индустрия – бижутерската, има значима нужда от злато. А след Втората световна война Италия е лидерът в отрасъла, като местните бижутери са купувачи на около една пета от цялото злато, потребявано от сектора глобално.

Тази комбинация от фактори превръща Швейцария в идеално място за създаване на рафинерии за злато. Ясно е, че когато има високо търсене, предлагането също ще нарасне. Кантонът Тичино в Южна Швейцария е особено подходяща локация за тях, тъй е в непосредствена близост до Италия. Затова днес, в рамките на няколко квадратни километра около Мендризио и Чиазо са разположени три от четирите най-големи рафинерии за злато в света.

Раждането на Argor и огромната ѝ роля в света на златото

Една от тези рафинерии е Argor-Heraeus. Тя е основана под името Argor S.E и е една от най-големите рафинерии в страната и глобално още със създаването си през 1951 г. Както други представители на отрасъла, например Metalor, която по това време е подразделение на банката Société de Banque Suisse (SBS), Argor също е придобита от банка, в нейния случай – от UBS.Това се случва чрез две сделки. Първата от тях е още през 1960 г., когато е закупен дял от 80%, а втората е реализирана тринадесет години по-късно.

През този период Argor е акредитиран като доставчик на най-големите борси на злато в света – Лондонската метална борса (през 1961 г.) и COMEX (в началото на 70-те). Рафинерията става и пълноправен член на Лондонската асоциация на участниците на пазара на благородни метали (LBMA). Към началото на XX в., вече под името Argor-Heraeus, рафинерията е приета за един от само петте рефера на London Bullion Market Association (LBMA). Ето пълният списък с арбитрите на LBMA:

  • Argor-Heraeus
  • Metalor Technologies
  • PAMP
  • Rand Refinery
  • Tanaka Kikinzoku Kogyo

Това са някои от най-големите рафинерии за злато глобално. Ролята на Argor-Heraeus показва нейният изключително висок в статус сред преработвателите на жълтия метал.

Всяка от тези институции изпраща представител в арбитражната комисия, която оценява кандидатурите на други рафинерии и монетни дворове за членство в LBMA, извършва мониторинг на съществуващите членове и задава техническите насоки и напътствия.

Създаването на Argor-Heraeus

Не е случайно, че в началото на предишния абзац говорих за Argor, а след това – за Argor-Heraeus. През 1986 г. има нова промяна в собствеността на рафинерията, при която германският гигант Heraeus придобива дял от 25% в нея. С тази сделка е създадена компанията Argor-Heraeus. Нейното наименование остава непроменено до днес, въпреки бъдещите ѝ покупки с рафинерията.

Този период съвпада с разширяване на операциите на Argor-Heraeus, с преместване на централата в Мендризио (Швейцария), където е изградена и нова рафинерия, и със значително увеличаване на световната цена на злато. Последната нараства със 70% само между началото на 1985 и края на 1987 г., когато почти достигна предишния си връх от януари 1983 г. от малко над 500 долара за тройунция.

Инвестиционно злато в Tavex – златни кюлчета Argor-Heraeus с тегло от 100 и 50 г.

През 1999 г. банката UBS продава своя дял на Heraeus и на ръководството на Argor-Heraeus, а скоро след това нейни акции са закупени от друга банка – Commerzbank. Три години по-късно Münze Österreich (Австрийският монетен двор) също става съдружник в рафинерията. Четиримата ѝ собственици я управляват съвместно до 2017 г., когато техните дялове са изкупени изцяло от Heraeus, с което компанията става част от техния Global Business Unit. Тя остава негова собственост и до днес.

Вижте повече по темата: Австрийски дукат – историята на една от най-популярните златни монети в света

Паралелно със сделките, Argor-Heraeus продължава да разширява дейностите си. В края на миналия век тя отново инвестира в увеличаване на производствения капацитет на рафинерията си, а през 2004 г. е открито представителство в Латинска Америка. В рамките на следващите две години е създадено съвместното дружество Argor-Aljba, което разработва и произвежда високотехнологични нанопокрития за индустриално приложение и луксозни стоки. Освен него е открито представителство в Италия. В началото на новото десетилетие е изграден и втори завод в Швейцария. С него производствената площ е удвоена.

Заключение

Argor-Heraeus е един от иноваторите и лидерите в обработката на злато, включително на инвестиционно злато. Днес над 70-годишната компания е сред най-реномираните рафинерии, произвеждащи глобално търгувани златни кюлчета, която основно разширява дейността си във времето.

Вижте повече по темата: Три причини да инвестираме, вместо да харчим, при висока инфлация

От Tavex сме щастливи, че можем да доставим нейните инвестиционни златни кюлчета и в България. С това те се превръщат в отлично средство за диверсифициране на портфолиото, което потребителите вече могат да влагат в тях и да ги продават при добри условия.

Препоръчваме Ви да прочетете още